Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Tillägg för godssändning


På den här sidan hittar du information om DHL:s bränsletillägg som tillämpas på olika transporttyper.

Flygfrakt


Kontakta närmaste DHL Global Forwarding-kontor om du vill ha mer information.

Sjöfrakt


Transportföretagen tar ut en BAF-tilläggsavgift (Bunker Adjustment Factor) som baseras på marknadspriset på bunkerolja. En valutajusteringsfaktor (CAF eller Currency Adjustment Factor) används för att kompensera för variationer i valutakurser. 

Aktuella tilläggsavgifter för sjötransport samt seglingslistan för innevarande månad kan laddas ned nedan: