Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Beräkna fraktdragande vikt vid transport med flyg, båt, lastbil och tåg

Skilj på kilovikt och kubikmetermått


”Det som är högst” (eller ”avgörs av transportören”) är uttryck att ha i åtanke när du ska beräkna kostnaden för att sända gods via flyg, båt, lastbil eller tåg. Det beror på att transportören alltid tittar på två olika mått – sändningens faktiska vikt och volymvikt – och sedan baserar beräkningen av fraktdragande vikt på den högsta siffran.

Undvik att räkna lågt

När transportavgifterna är höga är det särskilt viktigt att du har koll på godsets fraktdragande vikt oavsett om du väljer transport via flyg, fartyg, lastbil eller tåg. Avsändare som underskattar den fraktdragande vikten får med sannolikhet en tråkig överraskning när fakturan kommer.  Om du känner till den exakta fraktdragande vikten samt andra faktorer som transittid blir det dessutom enklare att välja det bästa transportsättet.

Två typer av vikt

Transportören jämför två olika typer av vikt. Den första är sändningens faktiska vikt, bruttovikt eller totala fysiska vikt, inklusive förpackning och lastpallar. Det är helt enkelt hela sändningens vikt och anges normalt i kilo (kg).

Den andra typen av vikt är volymvikt eller dimensionsvikt (godsets volym). Den anges också i kilo, men baseras på sändningens mått (längd, bredd och höjd i centimeter) på vilka ett densitetsförhållande tillämpas. Glöm inte att räkna in allt emballage!

Beräkna sändningens volymvikt

Vilket densitetsförhållande som tillämpas på sändningen beror på vilket transportsätt du valt.

Vi skickar samma sändning via alla transportsätt för att ta reda på dess volymvikt. Sändningen består av  två paket, som båda har måtten  120 cm (längd), 80 cm (bredd) och 50 cm (höjd).

Flygfrakt: densitetsförhållandet 1:6

  • Formel: ((L x B x H, i centimeter)/6 000) x antalet kollin((120 x 80 x 50 )/6 000) x 2 = sändningen har en volymvikt på 160 kg.

Sjötransport: densitetsförhållandet 1:1

  • Formel: ((L x B x H, i centimeter)/1 000 ) x antalet kollin((120 x 80 x 50)/1 000) x 2 = sändningen har en volymvikt på 960 kg.
  • Det här gäller för styckegodssändningar. För FCL-sändningar gäller en avgift per container och inte volymbaserade avgifter.

Järnvägstransport: densitetsförhållandet 1:3

  • Formel: ((L x B x H, i centimeter)/3 000 ) x antalet kollin ((120 x 80 x 50)/3 000) x 2 = sändningen har en volymvikt på 320 kg.

Vägtransport: det varierar från fall till fall

  • Densitetsförhållandena varierar beroende på plats och transportör, så hör med transportörerna du tänker anlita.

Läs alltid det finstilta

Du kan upptäcka att transportörer använder sig av olika densitetsförhållanden och det påverkar volymvikten. Om du till exempel är van vid att använda dig av förhållandet 1:3 för markbundna transporter, men förhållandet 1:2 gäller för en viss sändning innebär det att volymvikten för samma sändning ändras från 333,33 kg till 500 kg.

Så vad kommer sändningen att kosta?

Kom ihåg fraserna ”avgörs av transportören” och ”det som är högst” när du jämför den faktiska vikten med volymvikten och basera avgiften på den vikt som är högst. Den här etablerade tekniken inom branschen är förstås motiverad. Ett flygplan har till exempel både viktbegränsningar och begränsat lastutrymme, så transportören måste kontrollera lastens vikt och volym.

Om din sändning består av stora maskinkomponenter är den tung, men med hög densitet. Den faktiska vikten är sannolikt högre än volymvikten. Om sändningen innehåller olika plastkomponenter i polystyrenemballage lär den vara lätt men ta upp relativt mycket utrymme. Volymvikten kan vara högre än den faktiska vikten.

Sändningens fraktbärande vikt beräknas alltid utifrån det som är högst: den faktiska vikten eller volymvikten.

Ladda ned infografiken


Har du en specifik fraktutmaning du skulle vilja ha hjälp med?


Våra fraktexperter står redo