Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Välja mellan sjötransport och flygfrakt

Våra experter tar upp fyra viktiga frågor som hjälper dig i jämförelsen mellan flygfrakt och sjötransport


Flygfrakt går snabbare och sjötransport är billigare. Men det finns fler faktorer att överväga i valet av det bästa transportsättet för dina varor och i jämförelsen mellan flygfrakt och sjötransport. I den här artikeln undersöker vi fyra centrala frågor för att hjälpa dig fatta välgrundade beslut:

  • Kan du rättfärdiga kostnaden för snabbare transport? 
  • Kan du avvara lite extra tid? 
  • Kan du vara säker på att produktionsschemat håller? 
  • Kan du vara mer flexibel när det behövs? 

Låt oss hitta svaren på de frågorna tillsammans.

Kan du rättfärdiga kostnaden för snabbare transport?

Om du väljer flygfrakt framför sjötransport får du vara beredd att betala mer. Flygfrakt kan vara ett måste om du sänder färskvaror med kort livslängd, temperaturkänsliga varor som läkemedel och värdefulla varor som måste hanteras varsamt.

Flygfrakt är också det bästa alternativet om du vill minska lagernivåerna på platser där lagerutrymmet är särskilt kostsamt. Regelbundna avgångar gör att du kan ta in produkter i lagret precis när de behövs. I sådana fall kompenseras den tillkommande kostnaden för flygfrakten av besparingarna du gör genom att minska lagerhållningen.

Överväg också hur snabbt varorna måste skickas vidare vid ankomst när du jämför flygfrakt med sjötransport. När det är viktigt att det går fort kan det rättfärdiga den högre kostnaden för flygfrakt. Tullhanteringen tar vanligen lika lång tid oavsett om varorna anländer till en flygplats eller till en hamn. Det kan däremot vara stor skillnad på tiden det tar att lasta av godset. Flyggods lastas oftast av och placeras i terminalen på några timmar. För gods som skickas via sjötransport kan det ta betydligt längre tid innan tullen kan påbörja sitt arbete.

Kan du avvara lite extra tid?

Det är alltid värt att jämföra de faktiska transittiderna för flygfrakt och sjötransport för varje specifik transportväg. När antalet avgångar ökar och effektiva åtgärder vidtas för att komma till rätta med överbelastning – bland annat i form av hamnuppgraderingar och kanalförbättringar – kan du förvånas när du ser hur fort dina varor kan transporteras på visa sjöleder, särskilt när de går mellan olika regioner. I vårt faktablad Frigör leveranskedjans verkliga värde beskriver vi hur ett företag gick från flygfrakt till sjötransport för distribution från Hongkong till Sydkorea och på så sätt sänkte sina kostnader med 27 % och sina koldioxidutsläpp med 28 % samtidigt som ledtiden bara förlängdes med i genomsnitt 6 %.

Frågan om gröna transporter blir förstås allt viktigare i och med att kunderna och andra intressenter granskar företagens miljöpåverkan innan de fattar sina inköpsbeslut. Hållbarhet och lönsamhet ses inte längre som motsatser, utan snarare som två delar som kompletterar varandra. Det kan helt enkelt vara värt att lägga lite extra transittid på att spara pengar och sänka utsläppen.

När ditt gods inte fyller en hel container eller måste skickas innan du kan fylla en hel container kan du överväga att använda dig av en tjänst för sändning av styckegods eller LCL (less than container load). Det är en lösning för sjötransport som kan gå snabbare än den klassiska FCL-tjänsten (full container load) eftersom du inte måste vänta på att en hel container kan fyllas. Vid sändning via vissa korta interregionala rutter behöver LCL-tjänsten inte ta mycket längre tid än med motsvarande flygfrakt.

Kan du vara säker på att produktionsschemat håller?

Som förklarats i en tidigare artikel förändras fraktkostnaderna ständigt. Därför är det viktigt att förstå hur priserna beräknas.

Sjötransport är vanligen det mest kostnadseffektiva sättet att transportera större kvantiteter gods, särskilt om du kan fylla hela containrar, vilket gör att du omfattas av standardiserade sändningsprocesser. Det är värt att hålla i åtanke att sjötransport fungerar som bäst när du är helt säker på att produktionsschemat håller i och med att du kan få betala med ordentliga förseningar om du missar en bestämd sändningstid. Om din sändning till exempel missar en 24 dagar lång resa (från hamn till hamn) från Houston till Bremen kan din container behöva vänta en hel vecka innan ett nytt fartyg avgår. Det skulle i så fall ta 5 veckor innan dina varor når kunderna i Tyskland. När det gäller flygfrakt behöver du vanligen inte vänta mer än 24 timmar på nästa flyg.

Kan du vara mer flexibel när det behövs?

Ett flertal olika trender påverkar såväl flygfrakt som sjötransport och företagen måste hålla koll på den utvecklingen och vara redo att justera sändningsplanerna enligt vad som sker.

I dagsläget har flygfrakten inte den kapacitet som krävs för den växande efterfrågan. Därför sker alltmer flygfrakt med passagerarflyg, vilka har lägre kapacitet när det gäller vikt och utrymme än fraktflygplan. Dessutom kan många varor, till exempel litiumjonbatterier, gas och giftigt, frätande, lättantändligt och hälsovådligt gods, helt enkelt inte transporteras på passagerarflyg och på det området blir reglerna allt strängare och mer komplexa.

Samtidigt finns det färre rederier på grund av uppköp och konkurser, vilket innebär att avsändarna har färre alternativ att välja bland. Därför är det vettigt att titta på andra transportmedel. Järnvägstransport är till exempel redan idag ett bra alternativ för transporter från Kina till Europa. Med det gröna transportmedlet kan du leverera varor snabbare än med sjötransporter och mer kostnadseffektivt än med flygfrakt.

Tidigare lärdomar har visat på vikten av att vara flexibel. Flygplatsstängningarna under vulkanutbrottet på Island 2010 gav upphov till några av de högsta priserna för flygfrakt någonsin. En viktig lärdom har varit att säkerställa flexibilitet i leveranskedjan och att identifiera alternativa strategier och vägar för sändning för att undvika avbrott i verksamheten och ett skadat rykte. Orsaken behöver heller inte alltid vara en naturkatastrof. Just nu går många företag över från sjötransport till flygfrakt för att kunna leverera snabbare till USA i hopp om att kunna undvika enorma nya tullar på sina varor.

 

Flygfrakt eller sjötransport: Låt oss hitta lösningen tillsammans

Det finns ingen anledning att försöka besvara dessa frågor på egen hand. Om du fortfarande är osäker på vilket som är det bästa transportsättet för din sändning tar vi reda på det tillsammans. Våra experter tar sig gärna an att granska dina behov och ta fram den lämpligaste och mest kostnadseffektiva lösningen åt dig.

Har du en specifik fraktutmaning du skulle vilja ha hjälp med?


Våra fraktexperter står redo