INTEGRERADE LÖSNINGAR

DHL:s integrerade lösningar hjälper dig att öka effektiviteten, flexibiliteten och ger dig kostnadsbesparingar genom hela leveranskedjan. Genom att samla alla nödvändiga tjänster  (transport, lagring och hantering) i ett enda komplett och optimalt paket förenklas leveranskedjans funktion och företaget blir starkare och mer effektivt.

Välj en integrerad logistiklösning
DHL Lead Logistics Partner Överser hela leveranskedjan och driften av den
DHL International Supply Chain (ISC) Konsolidering av frakt i ursprungslandet och administrativa tjänster för frakt i destinationslandet
DHL Industrial Projects Projektlogistik för skrymmande laster
DHL Trade Fairs & Events Helt integrerad evenemangslogistik
DHL Wine & Spirits Logistics Specialtransport för vin- och spritbranschen
DHL Food Logistics Livsmedel, frukt, grönsaker och grossistlogistik i Europa
DHL Perishable Logistics Optimala förhållanden för transport och regelefterlevnad i samband med förbrukningsvaror
DHL LifeConEx Förstklassig och anpassad temperaturkontrollerad frakt

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL International Supply Chain (ISC)

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Industrial Projects

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Trade Fairs & Events

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Wine & Spirits Logistics

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Food Logistics

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Perishable Logistics

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL LifeConEx

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.