Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Expertis inom konstruktion och tillverkning, energi och kemi

Omfattningen och erfarenheten för att implementera specialiserade leveranskedjelösningar över hela världen


DHL Supply Chain är en ledare inom agila, starka, smarta och hållbara lösningar för energi-, kemi-, konstruktions- och tillverkningsbranscherna.

Marknadstrender
 • Behovet av att övergå till grön energi och minska koldioxidutsläppen blir allt mer angeläget
 • Digitaliseringen av branschen har gått långsamt, men är viktig för framtiden.
 • Geopolitiska faktorer hotar tillgången på material
 • Produktanpassning ger viktiga konkurrensfördelar.
Påverkan på leveranskedjan
 • Det är viktigt med en grön leveranskedja
 • En digital leveranskedja är nödvändig för att uppnå bättre förutsägbarhet och visibilitet för delar och material
 • Optimerade leveranskedjor och kostnadseffektivitet behövs för att kompensera för stigande priser på råmaterial
Vi erbjuder global räckvidd, hållbarhetsexpertis och fokus på innovation
 • Specialisering på mångsidiga och komplexa verksamheter på flera marknader och kontinenter, ofta på ogästvänliga platser och som kräver arbete under mycket utmanande villkor.

Stor expertis inom konstruktion och tillverkning, energi och kemi


Konstruktion och tillverkning

Konstruktion och tillverkning för globala marknader kräver ett globalt synsätt, med investeringar i lokal skicklighet och resurser med bevarad kvalitet, kapacitet och kontroll. Med vår tillverknings- och konstruktionsexpertis kan vi hjälpa dig att strömlinjeforma komplexa verksamheter, minska risken och maximera produktiviteten för att hålla jämna steg med efterfrågan och innovation. 

Vi arbetar inom dessa underbranscher:

 • Brytning av annat än energi – brytning av icke-energimineraler
 • Flygindustri, rymdindustri, marin industri, hamnar, tåg och järnväg – transportör, tillverkare av originalflygplan, tillverkare av originaldelar, hamnar, infrastruktur
 • Byggmaterial och logistik – infrastrukturlogistik, massa, papper och byggmaterial.
 • Byggutrustning för industrin – tillverkning av verktyg, tung utrustning, byggande av järnväg och fartyg, anläggningsmaskiner och hissar

Energi

Dagens energimarknad är både mogen och instabil, vilket kännetecknas av en ökande efterfrågan och fluktuerande tillgång. Konkurrenssituationen genomgår en stor förändring när nya aktörer från tillverkningsländer och utvecklingsmarknader med hög tillväxt ansluter till branschens övre led. Miljöansvaret förändras ständigt. Vi kan hjälpa dig att ta itu med den ökande efterfrågan på energi samtidigt som du minskar dina kostnader, genom att hantera hälso- och säkerhetsstandarder och minska tiden ut på marknaden.

Vi arbetar inom dessa underbranscher:

 • Olja och gas uppströms
 • Gruvdrift
 • Försörjningsföretag
 • Elgenerering
 • Förnybar energi
 • Petrokemikalier

Kemikalier

Säkerhet, lagar och regler för miljö samt transport av farligt gods är stora utmaningar inom kemikaliebranschen. Företagen måste omforma sina leveranskedjor och vi tar itu med utmaningarna direkt – genom att samarbeta och hitta lösningar tillsammans med dig.

Vi arbetar inom dessa underbranscher:

 • Petrokemikalier
 • Specialkemikalier

Läs mer om våra lösningar


Våra kapacitets- och verksamhetsstandarder


MRO (underhåll, reparation och drift)

MRO ger en effektiv leveranskedja genom att hantera de konstruktionsmaterial och delar som används för underhåll, reparationer och drift av både produktionsanläggningar och verksamhet ute i fält, för att säkerställa utrustningens drifttid, hålla produktionen igång och förhindra kostsamma förseningar. 

Hälsa och säkerhet

Våra robusta processer och verktyg ger en säker arbetsmiljö, minskar risker och efterlever hälso- och säkerhetsregelverk.  Vi efterlever reglerna om hantering av farligt gods fullt ut och innehar ISO90001-certifiering.

Miljö- och regelefterlevnad

Vi vill vara globalt ledande inom skapandet av en hållbar framtid för oss alla, genom att tillämpa vår expertis inom logistik, avfallshantering och miljöefterlevnad genom hela leveranskedjorna för att hela tiden minska kostnaderna, öka intäkterna och förbättra hållbarheten. Vi uppfyller också strikta lokala regelverk och specifika produktkrav.

Innovation

Digitalisering av logistik ger obegränsade möjligheter. Vi har en tydlig väg mot ledarskap inom digitala leveranskedjor för att förverkliga deras fulla potential och förbättra effektiviteten inom energi-, kemi-, teknik- och tillverkningsbranscherna.

Ta kontakt

Har du frågor till en expert på teknik och tillverkning, energi och kemikalier? 


Berätta lite mer om din organisation innan vi börjar.