Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Expertis inom teknologi

DHL Supply Chain möter kraven från den mycket dynamiska marknaden


Vår expertis inom innovativa leveranskedjelösningar maximerar möjligheterna och minimerar riskerna i olika underbranscher, som persondatorer, företagsdatorer, bild- och utskriftsverksamhet, EMS och ODM, halvledare, nätverk och konsumentelektronik. Med över 300 ledande teknologikunder kan vi med vår expertis inom teknologibranschen förstå de kostnadsbesparande och processoptimerande åtgärder som krävs för att våra kunder inom teknologibranschen ska nå framgång

Marknadstrender
 • Ökande försäljning av konsumentelektronik leder till ett snabbt växande strukturellt behov av chip och komponenter
 • Snabbare införande av sakernas internet, intelligent automation och artificiell intelligens
 • Ökat tryck för mindre miljöpåverkan
Påverkan av leveranskedjorna inom teknologi
 • Ett behov av mer mångfald och resiliens för att förbättra kapaciteten och minska beroendet av geografiskt baserade inköp
 • Ökad betoning av robust cybersäkerhet och kontinuitetsplaner för företagen
 • Stöd för nya produktions- och konsumtionsmodeller – dela, hyra och återvinna
Innovation inom leveranskedjan för snabb teknologi
 • Säkerställa hastighet och visibilitet, driva på en ständig optimering och skapa en hållbar konkurrensfördel
 • Införa ett brett utbud av lösningar för att ta itu med de mest komplexa och angelägna verksamhetsbehoven
 • Minska miljöpåverkan genom effektivitetsmål för koldioxid, produktrenovering och återvinningslösningar

Stor expertis inom teknologi


Enheter för slutanvändare

Våra logistiklösningar stöttar branschens snabba innovationscykler, höga nivåer av utlokalisering och sofistikerade krav på leveranskedjorna för distribution och eftermarknad. 

Teknologiexpertisen täcker:
 • konsumentelektronik, som telefoner, datorer, mobila och bärbara enheter, spelutrustning, kameror och drönare
 • små och stora hushållsapparater (vitvaror)

Värdekedjetjänster

Vårt globala avtryck ger flexibilitet att tillhandahålla tjänster utöver tillverkning och hantera projektdrivna tillgångsutmaningar.

Teknologiexpertisen täcker:
 • utformning och tillverkning av elektronikprodukter (EMS/ODM)
 • mellanliggande enheter i distributionskanalen
 • telekomtjänster med tillhandahållande av hårdvara

Infrastrukturutrustning

Våra teknologikunskaper ger rätt lösning för mycket specialiserade hanteringskrav, däribland flerkanalig och teknisk distribution, sammanslagning under transit och returhantering.

Teknologiexpertisen täcker:
 • företagsdatorer, inklusive server- och lagringssystem
 • nätverksinfrastruktur på företagsnivå och mobilt
 • bildhantering och utskrifter

Tillverkningskomponenter

Vår lösning ger konkurrensfördelar för mycket komplexa leveranskedjekrav – från materialinköp och tillverkning av kiselplattor till montering och sedan testning, innan det slutligen distribueras till slutkunden.

Teknologiexpertisen täcker:
 • halvledarkomponenter och komponenter till anläggningstillgångar
 • aktiva, passiva och elektromekaniska komponenter

Läs mer om våra lösningar 


Våra kapacitets- och verksamhetsstandarder


Framgång hela vägen

Vi tar bort det svåra i teknologilogistik och utvecklar integrerade mervärdeslösningar för leveranskedjan som maximerar möjligheterna och minimerar riskerna. Konsolidera logistiken under tillverkning, distribution, lagring, sista milen-leverans och efter försäljning och få full kontroll och insyn i din leveranskedja – för minskade lagernivåer, skador och föråldring.

 

Operativ kapacitet

Som branschexperter inom teknologi arbetar vi nära dig för att utveckla flexibla, effektiva sätt för att hantera teknologibranschens korta produktlivscykler, föränderliga kundefterfrågan, nya säljkanaler och globala distributionsutmaningar. Vi förbättrar ständigt våra drifts- och säkerhetsstandarder, och fokuserar på våra logistikexperters hälsa, säkerhet och kunskaper för att kunna leverera verkliga och konstanta konkurrensfördelar.

Hastighet och resiliens

Vi ger dig den ojämförliga expertisen och fotavtrycket hos en global logistikpartner. Schemalägg, styr och finjustera produktionen snabbt med strömlinjeformat, kvalitativt stöd för inkommande för tillverkning Utlokalisera icke-kärnprocesser och -verksamheter Använd sändnings-, distributions- och ekonomimöjligheter i rätt skala runt om i världen och bygg pålitliga, resilienta och regelefterlevande teknologileveranskedjor.

Digitalt baserat

Vi använder oss av nya teknologier för att skapa effektivare leveranskedjor. Våra innovationsteam sammanför teknologiexperter för att utveckla framsteg som bland annat DHL Smart Sensors för exakt geospårning, användningen av RFID längs hela teknologileveranskedjan, automation och robotik, förstärkt verklighet och lösningar för analys av big data som ger insyn i realtid i leveranskedjan hela vägen.

Ta kontakt

Har du frågor till en expert på teknologibranschen?


Berätta lite mer om din organisation innan vi börjar.