Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Om DHL Supply Chain

Upptäck vad som gör oss till nummer 1 inom kontraktlogistik


DHL Supply Chain är världens största logistikleverantör och en del av DHL-koncernen. Genom att kombinera administrativa tjänster och mervärdestjänster med våra anpassade, integrerade logistiklösningar förbättrar vi motståndskraften, effektiviteten och kvaliteten och skapar konkurrensfördelar.

Ren verksamhet

Renare och mindre förbränning. Vi minskar transportutsläppen genom att använda renare bränslen i vår egen och våra underleverantörers vagnparker. Målet är lager med netto noll i koldioxidutsläpp senast 2025.

Bra arbetsgivare för alla

Mångfalden i vårt team återspeglar mångfalden hos våra kunder och de samhällen vi är en del av. Vi främjar en inkluderande miljö som styrs av ömsesidig respekt, öppenhet, ärlighet, tillit och samarbete.

Ett mycket pålitligt företag

Vi förstår handelsefterlevnad och arbetar utifrån de många globala regelverken. Vi har också upprättat uppförandekoder för anställda och leverantörer, som även innefattar policyer och verksamhet för att motverka korruption.

Digital omvandling

Digital omvandling spelar en viktig roll i vår strategi. Det är därför vi investerar i initiativ för att förbättra upplevelsen för kunder och anställda, och förbättra verksamheten.

Fakta och finanser


Vi är en del av DHL-koncernen och världens ledande leverantör av kontraktslogistik.

Arbeta hos oss


För medarbetarna på DHL Supply Chain är utvecklingsmöjligheterna oändliga. Vi är stolta över vår stödjande arbetsmiljö där anställda får verktygen och utbildningen som de behöver för att lära sig, utvecklas och lyckas.

Möjligheter:
  • Arbetare i frontlinjen
  • Studenter och akademiker
  • Chefsnivå

MySupplyChain


MySupplyChain ger realtidsåtkomst till lager- och transportinsikter, när som helst, var som helst. Stärk ditt beslutsfattande med insikter om leveranskedjan som ger konkurrensfördelar och ständiga förbättringar.

  • Spåra
  • Lagerhantering
  • Operativ prestanda hela vägen
  • Rapportering

Utforska MySupplyChain


Titta på vår korta introduktionsvideo nedan eller djupdyk i funktionerna i MySupplyChain med hjälp av  MySupplyChain Briefing Book.

Våra utmärkelser


DHL Group - Top Employer 2023

DHL Supply Chain Global är en ledare i 2023 Gartner® Magic Quadrant™ när det gäller global tredjepartslogistik för åttonde gången