Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Expertis inom medicin och hälsovård

Omfattningen och erfarenheten att implementera logistiklösningar inom hälsovården runt om i världen


Med över 120 anläggningar i mer än 40 länder, 8 000 medarbetare inom hälsovård, däribland 150 heltidsanställda farmaceuter, som arbetar för de ledande företagen inom medicin och hälsovård runt om i världen, har vi en ojämförlig global kapacitet och expertis inom medicin och hälsovård för att hjälpa dig hitta nya tillväxtmöjligheter.

Marknadstrender
 • Kylkedjenätverk tar sig in på allt fler marknader, vilket gör att temperaturkänsliga sändningar kan skickas ännu längre
 • Personanpassade mediciner och fjärrövervakning har möjliggjort vårdleveranser på samhällsnivå eller direkt till hemmet
 • Ökat samarbete med regleringsorgan förbättrar flexibiliteten och hastigheten i kliniska prövningar
Påverkan på leveranskedjan inom medicin och hälsovård
 • Hantering och visibilitet av leveranskedjan hela vägen är viktigt – ända från ingredienser till patientkonsumtion.
 • Leveranskedjor av hälsovårdsartiklar måste bli mer agila, flexibla, resilienta och samarbetande för att svara på snabbare produktdistribution
 • Ökat behov av reshoring och förbättrad verksamhet, som spårningsteknologi som registrerar temperatur
Vi erbjuder visibilitet och standardisering av leveranskedjor för att möta dessa utmaningar med rätt nivå av agilitet
 • Modulära lösningar lokaliseras efter dina specifika marknadskrav
 • Djup expertis inom lagring och transporter i djupfrysta, kylda och kontrollerat rumstempererade temperaturer
 • Exceptionell verksamhetsservice och innovativa lösningar längs hela leveranskedjan

Stor expertis inom medicin och hälsovård


Läkemedel

Vi har stor erfarenhet av produkter som är utmanande att distribuera och som behöver hanteras i en strikt reglerad miljö. Vi kan möta utmaningarna med säsongsbaserat utbud, pandemiplanering och temperaturövervakning över hela världen.

Expertisen täcker:
 • biotekniska produkter och vaccin
 • patenterade läkemedel
 • generiska läkemedel
 • djursjukvård
 • konsumenthälsa

Medicinsk utrustning

Medicinsk utrustning täcker ett omfattande utbud av produkter som alla har sina specifika krav. Vår lösning på de olika kraven på leveranskedjorna är att se till att alla faktorer vägs in.

Expertisen täcker:
 • implantat och kirurgiutrustning
 • diagnostiska medel och kombinationsutrustning
 • anläggningstillgångar
 • långsiktig vård/hållbar utrustning
 • förbrukningsartiklar

Kliniska prövningar

Vår logistik för kliniska prövningar är fokuserad på studerade läkemedel och tillhörande distribution till och från utredarnas anläggningar, med hjälp av vårt kvalitativa depånätverk för kliniska prövningar. Eftersom kraven är hårda i varje steg av en klinisk prövning måste miljön uppfylla strikta regelverk, exakta temperaturkontroller och leveranser måste ske på ett tillförlitligt och snabbt sätt, vilket gör leveranskedjan oerhört komplex.

Expertisen täcker:
 • produkteffektivitet och spårbarhet
 • insyn i lagernivåer och aktiviteter
 • nätverksutformning, prövningshantering och hanterade transporter.

Sjukhus och hälsovård

Vi kan hjälpa till med att förbättra effektiviteten och påverka ett sjukhus eller en grupps övergripande prestanda, minska sjukhusträngseln, maximera utrymmet och upprätthålla lagernivåerna.

Tjänsterna innefattar:
 • rådgivning om leveranskedjan
 • utformning av lagerområde för att förbättra materialflödet
 • lager på sjukhuset
 • leveranser direkt till avdelning eller operationsrum
 • lagerhantering

Läs mer om våra lösningar


Våra kapacitets- och verksamhetsstandarder


Regelefterlevande

Djupgående branschexpertis är avgörande för att spåra, förstå och följa viktiga bestämmelser och regelverk om lagring, transport och leverans av läkemedel, medicinsk utrustning, biologiska produkter och patientspecifika behandlingar. Vi investerar i branschspecifik expertis, processer och GDP- och GMP-efterlevande infrastruktur, med rätt kvalitetsnivåer, och utökar vårt strategiska globala nätverk med certifierade anläggningar.

Anslutning

Vår holistiska syn på medicin- och hälsovårdsbranschen gör att vi kan ansluta kunder längs hela värdekedjan med hjälp av digitalisering. Vi ger kunderna tillgång till bättre effektivitet, nya geografiska platser och differentierade rutter till marknaden.

Omtanke

Alla specialister i vårt globala nätverk vet att liv och familjer står på spel när en försändelse innehåller livräddande eller livsförbättrande läkemedel eller utrustning. Som en pålitlig global partner skapar vi smidiga leveranskedjor med hög responsförmåga som kan transportera kritiska, känsliga och värdefulla produkter, även till världens mest oländiga och avlägsna platser. 

Innovationer

Med hjälp av digitalisering och omvandling av leveranskedjor hjälper vi kunderna att hitta rätt lösningar för sina marknader, för att kunna ge patienterna bättre vård. Vi identifierar, spårar och testar de senaste och mest relevanta trenderna och teknologierna. Vi ger också kunderna möjlighet att utforska nya affärsmodeller för att försörja en växande och volatil efterfrågan med en avskalad, kostnadseffektiv verksamhet inom medicin- och hälsovård.

Ta kontakt

Har du frågor till en expert på medicin och hälsovård?


Berätta lite mer om din organisation innan vi börjar.