Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Med DHL:s administrativa tjänster kan du lita på att alla utkontrakterade element hanteras av experter. Rådgivning och administrativa tjänster kan köpas fristående eller som tillägg till våra transport- eller lagringslösningar. Oavsett vad du kontrakterar ut kommer ditt företag att dra nytta av DHL:s globala fördelar och bästa praxis.

DHL Logistics Consulting

Strategisk vägledning för hur du optimerar leveranskedjans utformning och prestanda
 • Djupgående analys och riktmärkning av nätverksflöden och leveranskedjor
 • Strategi för leveranskedjan
 • Strategisk nätverksutformning

Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du minska kostnaderna och miljöpåverkan och öka effektiviteten och lönsamheten inom följande områden:

 • Analys av nätverksflödet och leveranskedjan
 • Omorganisering och utveckling av optimerade leveranskedjor
 • Genomgång av leveranskedjan och marknadslägesanalys
 • Leveranskedjestrategi, -implementering och -styrning
 • Resurssnål omvandling
 • Miljövänligare leveranskedjor

DHL Customs Consulting

Få rådgivning, identifiera risker och förbättra din tullhantering

Våra konsulter kan analysera din leveranskedja och hjälpa dig att effektivisera tullhanteringen, minimera tullavgifterna, identifiera potentiella riskområden samt optimera interna kontroller och procedurer för att maximera den interna efterlevnaden.

 • Globalt nätverk av erfarna tullrådgivare
 • Etablerade metoder och projekthanteringskunskaper som ser till att projekten utförs i tid, enligt planering och inom budget
 • Lösningar som ger tre centrala fördelar: efterlevnad av tullföreskrifterna, kostnadseffektivitet och tidsbesparing
 • Beprövade lösningarna baserade på DHL:s erfarenhet av att hantera fler än sju miljoner tulldeklarationer varje år
 • Ett omfattande utbud av konsulttjänster, bland annat:
  – tullhantering
  – tolkning och rådgivning gällande regler och riktlinjer
  – utvärdering och granskning av efterlevnad
  – kurser och utbildning i tullregler
  – moms- och skatteprogram
  – lokala resurser

Våra lösningar

Transportlösningar

En serie multimodala transportlösningar som kombinerar kostnadseffektivitet och bättre transittider

Integrerade Lösningar

Omfattande och anpassade helhetslösningar för transport, lagring och administrativa tjänster.

Lagringslösningar

Allt du behöver för din transportlagring

Överväger du olika alternativ eller är du osäker på vilken tjänst du ska välja?

Kontakta en av våra fraktexperter för att diskutera dina behov eller få en offert direkt.

Transportanslutningar

Upptäck de senaste berättelserna från DHLs vägtransport- och tullexperter.