Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

INCOTERMS® 2010

Incoterms®-villkoren används frekvent i internationella och nationella avtal runt om i världen, och i dem beskrivs köparens och säljarens ansvar för kostnader, risker och transportförsäkring.

I broschyren nedan beskrivs villkoren och köparens och säljarens ansvar för kostnader, risker och transportförsäkring

Läs mer om Incoterms® 2010 och håll dig uppdaterad med den senaste informationen på Internationella handelskammarens officiella webbplats Läs mer på Internationella handelskammarens webbplats.


Regler för alla transportsätt

 • Ex Works (från fabrik) innebär att säljaren levererar när kunden får förfogande över varorna på säljarens anläggning eller annan angiven plats (t.ex. verkstad, fabrik eller lager). Säljaren behöver inte lasta varorna på något transportfordon eller exportklarera godset när sådan klarering krävs.

 • Free Carrier (fritt fraktföraren) innebär att säljaren levererar varorna till en transportör eller annan person utsedd av köparen på säljarens anläggning eller annan angiven plats. Båda parter rekommenderas att ange en så exakt plats som möjligt inom den angivna leveransplatsen, i och med att risken övergår till köparen vid den platsen.

 • Carriage Paid To (Frakt betald till) innebär att säljaren levererar varorna till transportören eller en annan person som utsetts av säljaren på en överenskommen plats (om en sådan plats avtalats av parterna) och att säljaren måste avtala om och betala kostnaderna för transporten som krävs för att föra varorna till den angivna destinationsplatsen.

 • Delivered at Terminal (levererat angiven terminal) innebär att säljaren levererar när varorna, så snart de lastats av från det anländande transportmedlet, är till köparens förfogande vid angiven terminal vid den angivna destinationshamnen eller -platsen. Terminal omfattar en plats, oavsett om den är täckt eller ej, t.ex. en kaj, lagerlokal, containerterminal eller godsterminal för vägtransport, järnvägstransport eller flygfrakt. Säljaren står för alla risker under transport och avlastning av godset vid terminalen vid angiven hamn eller destinationsplats.

 • Delivered at Place (levererat angiven plats) innebär att säljaren levererar när varorna står till köparens förfogande när anländande transportmedel är redo för avlastning vid angiven destinationsplats. Säljaren står för alla risker som kan uppkomma under varans väg fram till den angivna platsen.

 • Delivered Duty Paid (levererat förtullat) innebär att säljaren levererar varorna när de står till köparens förfogande, importklarerade på anländande transportmedel som är redo för avlastning vid angiven destinationsplats. Säljaren står för alla kostnader och risker som kan uppkomma under varans väg fram till destinationsplatsen och har skyldighet att både export- och importklarera varorna, att betala eventuella tullavgifter för både export och import och att ombesörja alla tullformaliteter.

Källa: ICC:s webbplats.

Läs den fullständiga versionen av Incoterms® 2010.

"Incoterms" är ett varumärke som tillhör Internationella Handelskammaren (ICC).

Regler för sjötransporter till havs och längs inre vattenleder

 • Free Alongside Ship (fritt fartygets sida) innebär att säljaren levererar när varorna placeras vid fartyget (t.ex. på en kaj) som angetts av köparen vid den angivna lastningshamnen. Risken för förlust och skada övergår till köparen när varorna placerats vid fartygets sida och köparen står sedan för alla vidare kostnader.

 • Free On Board (fritt ombord) innebär att säljaren levererar varorna i och med att de placerats ombord på fartyget kunden angett i den lastningshamn som bestämts. Risken för förlust och skada övergår till köparen när varorna tagits ombord på fartyget och köparen står sedan för alla vidare kostnader.

 • ”Fri kostnad och frakt” innebär att säljaren levererar varorna i och med att de placeras ombord på fartyget. Risken för förlust och skada övergår till köparen när varorna tagits ombord på fartyget. Säljaren måste anordna och betala kostnaderna och frakten för att föra varorna till den angivna destinationshamnen.

 • Cost, Insurance and Freight (kostnad, försäkring och frakt) innebär att säljaren levererar varorna i och med att de placeras ombord på fartyget. Risken för förlust och skada övergår till köparen när varorna tagits ombord på fartyget. Säljaren måste anordna och betala kostnaderna och frakten för att föra varorna till den angivna destinationshamnen.

  Säljaren tecknar också försäkring som täcker köparens risk för förlust och skada på varorna under transporten. Köparen bör vara medveten om att säljaren bara är skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd enligt CIF. Vill köparen ha utökat försäkringsskydd måste det avtalas uttryckligen med säljaren eller ordnas av köparen själv.

Källa: ICC:s webbplats.

Läs den fullständiga versionen av Incoterms® 2010.

"Incoterms" är ett varumärke som tillhör Internationella Handelskammaren (ICC).