Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Våra Administrativa tjänster ger dig möjlighet att förbättra specifika delar i leveranskedjan genom att dra nytta av vår rådgivning och vårt logistikkunnande. Det kan hjälpa dig att minska komplexiteten, hantera koldioxidutsläpp, höja säkerheten och optimera verksamheten. Rådgivnings- och administrativa tjänster kan köpas fristående eller som tillägg till våra produkt och lösningserbjudanden.

Våra tjänster

DHL Logistics Consulting

Strategisk vägledning om en optimal leveranskedja
 • Djupgående analys och riktmärkning av nätverksflöden och leveranskedjor
 • Strategi för leveranskedjan
 • Strategisk nätverksutformning

Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du minska kostnaderna och miljöpåverkan och öka effektiviteten och lönsamheten inom följande områden:

 • Analys av nätverksflödet och leveranskedjan
 • Omorganisering och utveckling av optimerade leveranskedjor
 • Genomgång av leveranskedjan och marknadslägesanalys
 • Leveranskedjestrategi, -implementering och -styrning
 • Resurssnål omvandling
 • Miljövänligare leveranskedjor

DHL Customs Consulting

Få rådgivning, identifiera risker och förbättra din tullhantering

Våra konsulter kan analysera din leveranskedja och hjälpa dig att effektivisera tullhanteringen, minimera tullavgifterna, identifiera potentiella riskområden samt optimera interna kontroller och procedurer för att maximera den interna efterlevnaden.

 • Globalt nätverk av erfarna tullrådgivare
 • Etablerade metoder och projekthanteringskunskaper som ser till att projekten utförs i tid, enligt planering och inom budget
 • Lösningar som ger tre centrala fördelar: efterlevnad av tullföreskrifterna, kostnadseffektivitet och tidsbesparing
 • Beprövade lösningarna baserade på DHL:s erfarenhet av att hantera fler än sju miljoner tulldeklarationer varje år
 • Ett omfattande utbud av konsulttjänster, bland annat:
  – tullhantering
  – tolkning och rådgivning gällande regler och riktlinjer
  – utvärdering och granskning av efterlevnad
  – kurser och utbildning i tullregler
  – moms- och skatteprogram
  – lokala resurser

Av oss får du inga presenter, bara exceptionell service

Det krävs inget speciellt tillfälle för en trevlig överraskning! Ta kontakt med våra experter på Administrativa tjänster och ta reda på vilka anpassade lösningar vi kan ta fram åt dig och din verksamhet.

  Våra andra lösningar

  Transportlösningar

  En serie multimodala transportlösningar som kombinerar kostnadseffektivitet och bättre transittider

  Lagringslösningar

  Allt du behöver för din transportlagring

  Integrerade Lösningar

  Hjälper dig att öka effektiviteten, flexibiliteten och ger dig kostnadsbesparingar genom hela leveranskedjan.