Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

INTEGRERADE LÖSNINGAR

DHL:s integrerade lösningar hjälper dig att öka effektiviteten, flexibiliteten och ger dig kostnadsbesparingar genom hela leveranskedjan. Genom att samla alla nödvändiga tjänster i ett komplett, optimalt paket förenklas leveranskedjans funktion och företaget blir starkare och effektivare.

Våra lösningar

DHL Order Management Solutions

Konsolidering av frakt i ursprungslandet och administrativa tjänster för frakt i destinationslandet

Genom att koppla leveranskedjan i avsändarlandet till marknadskraven i destinationslandet tillhandahåller vi ökad kostnadseffektivitet och full visibilitet samt kontroll via en enda kontaktpunkt. Lösningen omfattar administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt.

 • Administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt
 • En kontaktpunkt med en dedikerad resurs för kontohantering och utveckling
 • Utformning, implementering och hantering av leveranskedjan
 • Hanterar lagerlokaler på över 300 000 kvadratmeter på viktiga upphandlingsmarknader (t.ex. i Asien) vilket ger konsolidering, mervärde och regionala hubbtjänster
 • Tjänster kopplade via kraftfulla IT-system (GT Nexus-plattformen) för administration av inköpsorder, leverantörer, transportörer och destination med fullständig rapportering
 • Tjänstenivåavtal (SLA) och nyckeltal för leveranskedjan

DHL Lead Logistics Partner

Överser hela leveranskedjan och driften av den
 • Dra nytta av expertkunskaper om leveranskedjan och innovativa analysverktyg
 • Underlätta lokaliseringen av logistiktjänster, leverantörsöversikten och hanteringen av kundkontaktpunkter
 • Få visibilitet i verksamheten och minimera riskerna
 • Främja fortlöpande och genomgående förbättringar

Förbättra leveranskedjan med DHL som din främsta logistikpartner. Dra nytta av vår expertis inom följande områden:

 • Utformning – se till att transport- och leveranskedjan är så effektiv som möjligt med DHL:s expertkunskaper och innovativa analysverktyg
 • Administrativa tjänster – få kontakt med logistikleverantörer och hantera leverantörer och kundkontaktpunkter med våra administrativa tjänster som även omfattar fraktsedlar, granskning och tulltjänster
 • Verksamhet – få visibilitet, synkronisera transporter och minimera riskerna med vårt unika kontrolltornserbjudande
 • Löpande förbättringar – få full visibilitet med vår övergripande logistikkostnadshantering, som hjälper dig att minimera kostnaderna med hjälp av en kontinuerlig analys av förändrade marknadskrav, osäkra volymer och nya trender i hanteringen av leveranskedjan

DHL Industrial Projects

Projektlogistik för skrymmande laster
 • Fullständig tjänstehantering av projektlogistik för skrymmande last
 • Perfekt för projekt med flera leverantörer
 • Omfattar studier av genomförbarhet och heltäckande logistikvisibilitet

Säker, regelefterlevande och pålitlig administration av projektlogistik för skrymmande gods och tunga lyft.

Lösningen omfattar globala projekt med flera leverantörer genom alla faser för upphämtning, konsolidering och leverans till tillverkningsanläggningar och slutliga projektarbetsplatser.

Den omfattar också undersökningar av genomförbarhet, ruttundersökningar, lastningsöversyn och heltäckande logistikvisibilitet.

 • Heltäckande tjänst från en enda källa med punktliga leveranser och branschkunnande
 • Välutbildade specialistteam tillhandahåller integrerade och användarklara transporttjänster, bland annat:
  – projektlogistik, skrymmande gods och tunga lyft
  – projektfraktshantering och projektundersökningar
  – Design- och transportutformning
  – Materialhantering och IT
 • Korrekt hantering av tunga lyft, gods som överskrider lastprofilen (Out of gauge), tidskritiskt material och material med högt värde
 • Fullständig visibilitet via spårningssystem

DHL LifeConEx

Förstklassig och anpassad temperaturkontrollerad flygfrakt
 • Utformning, implementering och ändringshantering av standardrutiner som uppfyller riktlinjerna för god distributionssed (GDP)
 • För temperaturkänsligt gods genom faserna före och under lansering, samt vid distribution
 • Optimering av kylkedjan

Den här premiumtjänsten är avsedd för hantering av temperaturkänsligt gods genom faserna före och under lansering, samt distribution. Med den får du diagnoser efter leverans, feleffektsanalyser och -granskningar, optimering av kylkedjan och dataanalyser för alla transportsätt via DHL:s eget och externa nätverk.

 • Omfattar alla DHL Air Thermonet-funktioner ihop med anpassade premiumfunktioner som även kan tillämpas på sjö- och vägtransport
 • Externa nätverksenheter ingår i processen
 • Intuitiv översikt av fler än 25 kontaktpunkter via LifeTrack
 • Hantering av utrustningscykler, specialanordning av markhantering, riskutvärdering och ett index för riskförebyggande
 • Informationspanel om kylkedjan, analyser och optimeringsrådgivningstjänster
 • Kundsupport i enlighet med GDP från välutbildad personal med kvalitetsexperter vid myndighetsgranskningar

Mer information finns på webbplatsen för DHL LifeConEx

DHL Trade Fairs & Events

Helt integrerad evenemangslogistik
 • Helt integrerad evenemangslogistik
 • Globalt tillgänglig

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för alla logistikbehov före, under och efter mässor och evenemang i hela världen.

Vi ser till att allt du behöver för ett lyckat evenemang finns på rätt plats när du behöver det.

 • Vårt mäss- och evenemangsnätverk gör att vi kan utföra projekt i alla länder
 • Fler än 200 erfarna och motiverade experter inom mässor och evenemang i hela världen
 • Ett särskilt säljteam med en kontaktpunkt
 • Effektiv operativ kapacitet och support dygnet runt
 • Specialistkunskap inom konst, orkestrar och mat
 • Nära relation med stora evenemangsarrangörer

Av oss får du inga presenter, bara exceptionell service

Det krävs inget speciellt tillfälle för en trevlig överraskning! Ta kontakt med våra experter på integrerade lösningar och ta reda på vilka lösningar vi kan ta fram åt dig och din verksamhet.

  Våra andra lösningar och tjänster

  Transportlösningar

  En serie multimodala transportlösningar som kombinerar kostnadseffektivitet och bättre transittider

  Lagringslösningar

  Allt du behöver för din transportlagring

  Administrativa tjänster

  Optimera leveranskedjan samtidigt som du följer reglerna