Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

FORDONSVÄRLDEN

Global logistikpartner för fordonsvärlden

DHL erbjuder tillförlitliga och heltäckande leveranskedjelösningar för fordonsvärlden, med vilka du kan höja produktiviteten, öka effektiviteten och minska kostnaderna. Vi har åtagit oss att skapa värde inom alla våra kunders leveranskedjor.

Det här kan DHL erbjuda dig:

 • Experter på fordonsvärlden står redo att hjälpa dig med ingående kunskap om värdeskapande och värdeflödesanalys för fordonsindustrin
 • Global infrastruktur och globala nätverk Fler än 150 anläggningar för fordon runt om i världen och världens största logistiknätverk för fordonsvärlden
 • Tillförlitlighet. Garanterad kapacitet och flexibilitet i våra tjänster för flygfrakt, sjöfrakt och multimodala transporter gör att du kan upprätthålla högsta möjliga kontroll över lagret
 • Full visibilitet och transparens med vårt SCI-program för fordonsvärlden

Det här gör vi för fordonsvärlden

 • Med våra flygfraktsprodukter transporteras sändningarna i första hand via flyg. I samarbete med noga utvalda transportörer kör vi schemalagda transporter längs världens största leder så att du kan planera med säkerhet och höja effektiviteten. Vi erbjuder en serie mycket flexibla produkter där du kan välja den leveranshastighet som passar dina behov bäst.

  Visa alla våra flygfraktsprodukter

 • Med våra sjöfraktsprodukter transporteras sändningarna i första hand via sjötransport. Vårt breda produktutbud täcker olika utrustningstyper och konsolideringstjänster så att vi kan garantera att dina sändningar kostnadseffektivt levereras i rätt tid till rätt adress. Vi har förbokat utrymme hos alla världens större containerterminaler så att vi kan upprätthålla högsta möjliga tillförlitlighet.

  Visa alla våra sjöfraktsprodukter

 • Genom att koppla leveranskedjan i avsändarlandet till marknadskraven i destinationslandet tillhandahåller vi ökad kostnadseffektivitet och full visibilitet samt kontroll via en enda kontaktpunkt. Lösningen omfattar administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt.

  • En kontaktpunkt med en dedikerad resurs för kontohantering och utveckling
  • Utformning, implementering och hantering av leveranskedjan
  • Hanterar lagerlokaler på över 300 000 kvadratmeter på viktiga upphandlingsmarknader (t.ex. i Asien) vilket ger konsolidering, mervärde och regionala hubbtjänster
  • Tjänster kopplade via kraftfulla IT-system (GT Nexus-plattformen) för administration av inköpsorder, leverantörer, transportörer och destination med fullständig rapportering
  • Tjänstenivåavtal (SLA) och nyckeltal för leveranskedjan
 • Med våra produkter för järnvägstransport erbjuder vi säkra, pålitliga och miljöanpassade transporter via järnväg, antingen genom hela Europa eller mellan Europa och Asien i båda riktningar, LCL (Styckegods) och FCL (Full containerlast).

  Visa alla våra produkter för järnvägstransport

 • Förbättra leveranskedjan med DHL som din främsta logistikpartner. Dra nytta av vår expertis inom följande områden:

  • Utformning – se till att transport- och leveranskedjan är så effektiv som möjligt med DHL:s expertkunskaper och innovativa analysverktyg
  • Administrativa tjänster – få kontakt med logistikleverantörer och hantera leverantörer och kundkontaktpunkter med våra administrativa tjänster som även omfattar fraktsedlar, granskning och tulltjänster
  • Verksamhet – få visibilitet, synkronisera transporter och minimera riskerna med vårt unika kontrolltornserbjudande
  • Löpande förbättringar – få full visibilitet med vår övergripande logistikkostnadshantering, som hjälper dig att minimera kostnaderna med hjälp av en kontinuerlig analys av förändrade marknadskrav, osäkra volymer och nya trender i hanteringen av leveranskedjan

  Höj verksamhetstakten

  Ta kontakt med oss och låt oss utföra det tunga arbetet åt dig. Eller skicka in en anbudsförfrågan för att börja ta del av fördelarna med DHL.