Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

KEMIKALIER

Global logistikpartner för kemikalieindustrin

Vi tillhandahåller global expertis om kemikalier och erbjuder tillförlitliga anpassade lösningar och tydliga rutiner för regelefterlevnad vilket ger kunden en hög tjänstenivå.

Det här kan DHL erbjuda dig:

  • Globala säkerhetsprogram som uppfyller internationella standarder, bland annat ett SQAS-granskat nätverk i Europa
  • Branschexpertis: kundservicecenter för kemikaliebranschen med ett globalt nätverk av hängivna experter
  • Globalt nätverk och lokal närvaro: ett nätverk som täcker fler än 190 länder och drar nytta av fler rutter och tjänster för sjöfrakt än någon annan leverantör kan erbjuda och av fler än 15 000 konsolideringsflyg i veckan
  • Tillförlitlighet och regelefterlevnad: kontrolltorn och ledande logistikpartner (LLP) som säkerställer efterlevnaden av de senaste branschreglerna
  • IMO-reglerad sjötransport av farligt gods som hanteras av våra utbildade experter som säkerställer hög kvalitet och säkerhet i verksamheten genom hela leveranskedjan
  • Transport hela vägen av icke farliga material med lösningar med DHL Flexitanks och ISO-tankar

Det här gör vi för kemikaliebranschen


    Det periodiska systemet för globala transportelement

    Vi vet att rätt delar måste finnas på rätt plats i rätt tid om en verksamhet ska lyckas. Undvik organisatorisk härdsmälta genom att kontakta våra kemikalieexperter eller skicka in en anbudsförfrågan.