Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

KONSUMENT

Global logistikpartner för konsumenter

Ett globalt nätverk som är strategiskt positionerat och utvecklat för att tillgodose konsumentkundens behov. System för visibilitetshantering ger dig effektiv kontroll över hanteringen av inköpsordrar/leverantörer ända ned på orderradsnivå.

Det här kan DHL erbjuda dig:

 • Tillgång till konsumentexperter med djupgående kunskaper om utformning, optimering och hantering av leveranskedjan i fler än 200 länder
 • Dra nytta av vår globala infrastruktur och vårt globala nätverk. Konsumentanläggningar i fler än 180 länder runt om i världen
 • Tillförlitlighet. Garanterad kapacitet och flexibilitet i våra tjänster för flygfrakt, sjöfrakt, multimodala transporter och konsolidering gör att du kan upprätthålla högsta möjliga kontroll över lagret
 • Lösningar för temperaturkänsliga sändningar och IMO-reglerade sjötransporter av farligt gods

Det här gör vi för konsumentbranschen

 • Vi erbjuder specialiserad transport till en bred målgrupp inom vin- och spritbranschen. Vårt samarbete med Hillebrand Gori ger oss tillgång till ett nätverk av personal och utrustning, säker och optimerad lagerhållning, avancerad IT-teknik och snabba, skyddade och certifierade transportrutiner. Det säkerställer ett smidigt flöde hela vägen från buteljering till kundens bord.

  • Egna kontor och lagerlokaler i de större vinproducerande länderna
  • Specialiserade arbetsteam på alla konsumentmarknader
  • Flexibel verksamhet
  • Globala vin och sprit-kompetenscenter
  • Ett nätverk med specialister som hanterar produkterna med särskilda säkerhetsåtgärder
 • Alla våra tjänster säkerställer optimala förhållanden och regelefterlevnad för transport av färskvaror som blommor, frukt, grönsaker, ost, korv, färskt kött och fisk, och det genom hela leveranskedjan.

  I tjänsterna ingår dokumentförberedelse och tullhantering, prioriterade utrymmen för färskvarulaster i fartyg och på flygplan, samt prioriterad hantering i hamnar och på flygplatser i ursprungs- och destinationslandet. Kontroller av temperatur, kvantitet, skador, hygien och kvalitet ingår som standard.

  • Förstklassig logistiktjänst med klassledande transportteknik
  • Korta transit- och leveranstider och ett stort utbud av tjänstepaket utformade speciellt efter kundens specifika behov
  • Transport – på dörr till dörr-basis
  • Total systemvisibilitet (via spårning)
  • Kundens färskvarulaster ingår i ett komplett volymplaneringsprogram som hanteras av våra prioriterade transportföretag
  • Tullhanteringstjänster
 • Med våra flygfraktsprodukter transporteras sändningarna i första hand via flyg. I samarbete med noga utvalda transportörer kör vi schemalagda transporter längs världens största leder så att du kan planera med säkerhet och höja effektiviteten. Vi erbjuder en serie mycket flexibla produkter där du kan välja den leveranshastighet som passar dina behov bäst.

  Visa alla våra flygfraktsprodukter

 • Med våra sjöfraktsprodukter transporteras sändningarna i första hand via sjötransport. Vårt breda produktutbud täcker olika utrustningstyper och konsolideringstjänster så att vi kan garantera att dina sändningar kostnadseffektivt levereras i rätt tid till rätt adress. Vi har förbokat utrymme hos alla världens större containerterminaler så att vi kan upprätthålla högsta möjliga tillförlitlighet.

  Visa alla våra sjöfraktsprodukter

 • Med vårt stora utbud av tullhanteringstjänster går sändningarna smidigt över gränsen enligt tidsplanen utan administrativa problem, förseningar och straffavgifter.

  Vi förenklar tullhanteringen.

  • Vi har många olika tulltjänster, bland annat:
   - Import- och exportdeklarationer
   - Tulldeklarationer för import och export
   - Säkerhetsdeklaration till Tullverket
   - Tull- och momshantering
   - Särskilda tullförfaranden
   - Tjänster relaterade till andra myndigheter
   - Tullombud
   - Transitering
   - Tillstånd och licenser
   - Applikationstjänster
   - Tillvalstjänster
  • Finns i fler än 200 länder över hela världen
  • Hanterar fler än sju miljoner tulldeklarationer varje år
  • Dedikerat team med tullexperter
  • Globala, regionala och lokala team som ser till att handeln sker konsekvent och enligt reglerna
  • Global styrning som säkerställer att uppförandekoder och regler följs
  • Goda relationer till tullverk, regerings- och säkerhetsmyndigheter
  • Leverans med god service i hela världen med hjälp av den senaste tullklareringstekniken
 • Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du minska kostnaderna och miljöpåverkan och öka effektiviteten och lönsamheten inom följande områden:

  • Analys av nätverksflödet och leveranskedjan
  • Omorganisering och utveckling av optimerade leveranskedjor
  • Genomgång av leveranskedjan och marknadslägesanalys
  • Leveranskedjestrategi, -implementering och -styrning
  • Resurssnål omvandling
  • Miljövänligare leveranskedjor
 • Genom att koppla leveranskedjan i avsändarlandet till marknadskraven i destinationslandet tillhandahåller vi ökad kostnadseffektivitet och full visibilitet samt kontroll via en enda kontaktpunkt. Lösningen omfattar administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt.

  • En kontaktpunkt med en dedikerad resurs för kontohantering och utveckling
  • Utformning, implementering och hantering av leveranskedjan
  • Hanterar lagerlokaler på över 300 000 kvadratmeter på viktiga upphandlingsmarknader (t.ex. i Asien) vilket ger konsolidering, mervärde och regionala hubbtjänster
  • Tjänster kopplade via kraftfulla IT-system (GT Nexus-plattformen) för administration av inköpsorder, leverantörer, transportörer och destination med fullständig rapportering
  • Tjänstenivåavtal (SLA) och nyckeltal för leveranskedjan

  Få ut produkterna på marknaden

  Få fart på verksamheten. Kontakta vår konsumentexperter och ta reda på vad vi kan göra för att se till att du får ut så mycket som möjligt av leveranskedjan.