Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

MEDICIN OCH HÄLSOVÅRD

Global logistikpartner för medicin och hälsovårdssektorn

DHL erbjuder tillförlitliga och heltäckande leveranskedjelösningar för medicin och hälsovårdssektorn, med vilka du kan höja produktiviteten, öka effektiviteten och minska kostnaderna. Vi har åtagit oss att skapa värde inom alla våra kunders leveranskedjor.

Det här kan DHL erbjuda dig:

 • Global infrastruktur och globala nätverk. Fler än 150 medicin- och hälsovårdsanläggningar i 25 länder och ett globalt nätverk med 45 kompetenscenter inriktade på hälsovård
 • Tillförlitlighet. Smidiga transporter av temperaturkänsliga produkter hela vägen
 • Innovation och enkelhet. Investeringar och utveckling av temperaturövervakning i realtid och de allra senaste lösningarna inriktade specifikt på medicin och hälsovård
 • Expertis. Djupgående kunskaper om kylkedjan och kliniska studier och ett globalt nätverk som består av fler än 4 000 särskilt utbildade experter

Det här gör vi för medicin och hälsovårdssektorn

 • Proaktiv bevakning och ingripande av leverans dygnet runt, året runt – den här tjänsten erbjuder efterlevnad av lagar med stor visibilitet i kundens produktförflyttningar genom hela leveranskedjan.

  Uppfyller standarder för temperaturkontrollerade sjukvårdssändningar med flygfrakt – tjänsten stöds av vårt globala nätverk av certifierade sjukvårdsstationer som följer god distributionssed.

  Den här tjänsten utförs enligt kundens regeluppfyllande rutiner och hanteras via det branschavsedda IT-systemet LifeTrack.

  • Ett enda globalt nätverk av certifierade medicinstationer som hanteras enligt och efterlever DGF:s riktlinjer för god distributionssed
  • Proaktiv sändningsövervakning och ingripanden dygnet runt
  • Ett kvalitetshanteringssystem med DGF:s riktlinjer för god distributionssed inbyggt i processerna
  • Fler än 4 500 utbildade och certifierade medicinspecialister
  • Heltäckande SOP-driven process ger högsta kvalitetsstandard
  • Översyn och övervakning av sändningar med hjälp av data för transporttemperatur och övervakning av RFID
  • Tulltjänster för import och export

  Visa alla våra flygfraktsprodukter

 • Utformad för temperaturkontrollerad sjötransport av medicinsändningar som kräver visibilitet i realtid och aktiv övervakning.

  • Expertnätverk – personal utbildad i reglerna för god distributionssed (GDP) med återkommande uppdateringar och granskningar
  • Kvalitet och efterlevnad – via system för kvalitetshantering och GDP-riktlinjer
  • Utformning och implementering av kylkedjan – anpassad hantering av standardrutiner på ruttnivå med undantagshantering
  • IT-plattformen LifeTrack – särskilt utformad för medicinbranschen
  • Visibilitet och övervakning – heltäckande realtidsskydd, dygnet runt-övervakning av temperatur, luftfuktighet, stötar och ljus med hjälp av enheter för containersäkerhet

  Visa alla våra sjöfraktsprodukter

  Se videon om DHL Ocean Thermonet

 • Den här premiumtjänsten är avsedd för hantering av temperaturkänsligt gods genom faserna före och under lansering, samt distribution. Med den får du diagnoser efter leverans, feleffektsanalyser och -granskningar, optimering av kylkedjan och dataanalyser för alla transportsätt via DHL:s eget och externa nätverk.

  • Omfattar alla DHL Air Thermonet-funktioner ihop med anpassade premiumfunktioner som även kan tillämpas på sjö- och vägtransport
  • Externa nätverksenheter ingår i processen
  • Utformning, implementering och ändringshantering av standardrutiner som uppfyller riktlinjerna för god distributionssed (GDP)
  • Intuitiv översikt av fler än 25 kontaktpunkter via Life Track
  • Hantering av utrustningscykler, specialanordning av markhantering, riskutvärdering och ett index för riskförebyggande
  • Informationspanel om kylkedjan, analyser och optimeringsrådgivningstjänster
  • Kundsupport i enlighet med GDP från välutbildad personal med kvalitetsexperter vid myndighetsgranskningar
 • Förbättra leveranskedjan med DHL som din främsta logistikpartner. Dra nytta av vår expertis inom följande områden:

  • Utformning – se till att transport- och leveranskedjan är så effektiv som möjligt med DHL:s expertkunskaper och innovativa analysverktyg
  • Administrativa tjänster – få kontakt med logistikleverantörer och hantera leverantörer och kundkontaktpunkter med våra administrativa tjänster som även omfattar fraktsedlar, granskning och tulltjänster
  • Verksamhet – få visibilitet, synkronisera transporter och minimera riskerna med vårt unika kontrolltornserbjudande
  • Löpande förbättringar – få full visibilitet med vår övergripande logistikkostnadshantering, som hjälper dig att minimera kostnaderna med hjälp av en kontinuerlig analys av förändrade marknadskrav, osäkra volymer och nya trender i hanteringen av leveranskedjan
 • Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du minska kostnaderna och miljöpåverkan och öka effektiviteten och lönsamheten inom följande områden:

  • Analys av nätverksflödet och leveranskedjan
  • Omorganisering och utveckling av optimerade leveranskedjor
  • Genomgång av leveranskedjan och marknadslägesanalys
  • Strategisk nätverksutformning
  • Leveranskedjestrategi, -implementering och -styrning
  • Resurssnål omvandling
  • Miljövänligare leveranskedjor

  Doktor DHL tar emot...

  Konsultationen för att hitta en perfekt transportlösning för medicin och hälsovård kan börja.