Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

OFFENTLIG SEKTOR

Global logistikpartner för den offentliga sektorn

DHL är en ledande logistikleverantör för den offentliga sektorn, och vi är specialiserade på anpassade logistiklösningar för nödsändningar, försvar och myndigheter. Vi har erfarenheten som krävs för att tillhandahålla dig de kunskaper och specialutformade tjänster du behöver för att alltid få fram sändningarna i tid, vi ser även till att säkerställa regelefterlevnad i alla inblandade länder.

  • Fler än 810 DHL-ägda kontorsanläggningar i fler än 150 länder i världen. Det ger oss kunskapen om de problem som kan påverka dina kunder på både internationell och regional nivå
  • Erfarna hanterare med expertkunskaper när det gäller leverans av farligt material, vapen och farligt gods samt tullklarering
  • Anpassade relationshanteringsprogram som speglar kundens verksamhetsbehov
  • Ett särskilt nätverk bestående av globala och lokala experter med erfarenhet av försvarsavtal

Det här gör vi för den offentliga sektorn


    Vi är här för att hjälpa dig

    Vi vet precis lika väl som du hur viktigt det är att ta hand om kunden och att göra det rätt. Ta kontakt med en av våra experter på den offentliga sektorn och inled samarbetet med oss.