Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

OFFENTLIG SEKTOR

Global logistikpartner för den offentliga sektorn

DHL är en ledande logistikleverantör för den offentliga sektorn, och vi är specialiserade på anpassade logistiklösningar för nödsändningar, försvar och myndigheter. Vi har erfarenheten som krävs för att tillhandahålla dig de kunskaper och specialutformade tjänster du behöver för att alltid få fram sändningarna i tid, vi ser även till att säkerställa regelefterlevnad i alla inblandade länder.

 • Fler än 810 DHL-ägda kontorsanläggningar i fler än 150 länder i världen. Det ger oss kunskapen om de problem som kan påverka dina kunder på både internationell och regional nivå
 • Erfarna hanterare med expertkunskaper när det gäller leverans av farligt material, vapen och farligt gods samt tullklarering
 • Anpassade relationshanteringsprogram som speglar kundens verksamhetsbehov
 • Ett särskilt nätverk bestående av globala och lokala experter med erfarenhet av försvarsavtal

Det här gör vi för den offentliga sektorn

 • Med våra flygfraktsprodukter transporteras sändningarna i första hand via flyg. I samarbete med noga utvalda transportörer kör vi schemalagda transporter längs världens största leder så att du kan planera med säkerhet och höja effektiviteten. Vi erbjuder en serie mycket flexibla produkter där du kan välja den leveranshastighet som passar dina behov bäst.

  Visa alla våra flygfraktsprodukter

 • Med våra sjöfraktsprodukter transporteras sändningarna i första hand via sjötransport. Vårt breda produktutbud täcker olika utrustningstyper och konsolideringstjänster så att vi kan garantera att dina sändningar kostnadseffektivt levereras i rätt tid till rätt adress. Vi har förbokat utrymme hos alla världens större containerterminaler så att vi kan upprätthålla högsta möjliga tillförlitlighet.

  Visa alla våra sjöfraktsprodukter

 • Genom att koppla leveranskedjan i avsändarlandet till marknadskraven i destinationslandet tillhandahåller vi ökad kostnadseffektivitet och full visibilitet samt kontroll via en enda kontaktpunkt. Lösningen omfattar administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt.

  • En kontaktpunkt med en dedikerad resurs för kontohantering och utveckling
  • Utformning, implementering och hantering av leveranskedjan
  • Hanterar lagerlokaler på över 300 000 kvadratmeter på viktiga upphandlingsmarknader (t.ex. Kina) vilket ger konsolidering, mervärde och regionala hubbtjänster
  • Tjänster kopplade via kraftfulla IT-system (GT Nexus-plattformen) för administration av inköpsorder, leverantörer, transportörer och destination med fullständig rapportering
  • Tjänstenivåavtal (SLA) och nyckeltal för leveranskedjan
 • Med vårt stora utbud av tullhanteringstjänster går sändningarna smidigt över gränsen enligt tidsplanen utan administrativa problem, förseningar och straffavgifter.

  Vi förenklar tullhanteringen.

  • Vi har många olika tulltjänster, bland annat:
   - Import- och exportdeklarationer
   - Tulldeklarationer för import och export
   - Säkerhetsdeklaration till Tullverket
   - Tull- och momshantering
   - Särskilda tullförfaranden
   - Tjänster relaterade till andra myndigheter
   - Tullombud
   - Transitering
   - Tillstånd och licenser
   - Applikationstjänster
   - Tillvalstjänster
  • Finns i fler än 200 länder över hela världen
  • Hanterar fler än sju miljoner tulldeklarationer varje år
  • Dedikerat team med tullexperter
  • Globala, regionala och lokala team som ser till att handeln sker konsekvent och enligt reglerna
  • Global styrning som säkerställer att uppförandekoder och regler följs
  • Goda relationer till tullverk, regerings- och säkerhetsmyndigheter
  • Leverans med god service i hela världen med hjälp av den senaste tullklareringstekniken

  Vi är här för att hjälpa dig

  Vi vet precis lika väl som du hur viktigt det är att ta hand om kunden och att göra det rätt. Ta kontakt med en av våra experter på den Offentlig sektor och inled samarbetet med oss.