Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

FCL – FULL CONTAINERLAST

Tillförlitligheten du kräver och flexibiliteten du behöver

Med DHL:s FCL-alternativ får du pålitliga, säkra och kostnadseffektiva globala transporter från dörr till dörr. Genom att använda ett flertal olika utrustningstyper kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för alla typer av varor.

 

DHL Ocean Direct FCL

Full containerlast

I tjänsten DHL Ocean Direct FCL används full containerlast så att du får pålitliga, flexibla och kostnadseffektiva globala transporter. Vi tillhandahåller skräddarsydda alternativ för transport av alla typer av handelsvaror med hjälp av olika utrustningstyper och kapaciteter.

 • Säker och kostnadseffektiv transport av FCL-sändningar
 • Tillvalstjänster som lämpar sig för dina verksamhetsbehov
 • Stränga rutiner för val av leverantörer och kvalitetshantering
 • Kapacitets- och utrymmesskydd till och från alla större hamnar i världen
 • Sändningar täckta av våra egna transportsedlar – Danmar Lines
 • En mängd alternativ för upphämtning och leverans i valfritt land
 • Stränga rutiner för val av leverantörer och kvalitetshantering
 • Transport av farligt gods
 • DHL Flexitanks för transport av ofarliga vätskor
 • DHL Ocean Secure för spårning via GPS i realtid 
 • ILCC-avtal (Index Linked Container Contracts) som justerar kundpriser efter marknadsdynamik
 • Särskilda tullexperter genom DHL:s hela nätverk
 • Alla sändningar och ordrar kan spåras dygnet runt via internet
 • DHL Green Danmar ger alternativ för att välja en mer koldioxideffektiv transportör som lämpar sig för kundens verksamhetsbehov

DHL Ocean Container Management

FCL-landtjänster

Med den här tjänsten hanteras kundens direktavtal med rederier och på så sätt säkerställs effektiviteten i bokningsverkställande och orderövervakning. Det kan omfatta ordnande av för- och eftertransport med alla typer av transportmedel, samt tullklareringstjänster.

 • Heltäckande sändningsvisibilitet
 • Landtransporttjänster för för- och eftertransport
 • Tulltjänster för import och export
 • Temperatur- och fuktkontrollerat gods
 • Transport av farligt gods (godkänt av transportören)
 • Skrymmande gods (containerlastat)
 • Full containerlast

FCL-tjänst med specialiserade alternativ

DHL erbjuder omfattande visibilitet ner på SKU-nivå genom vår produkt DHL Order Management Solutions 

 • Du får visibiliteten du behöver.

  • Onlineverktyg som förbättrar sändningsvisibiliteten
  • Konsolidering av data från flera källor
  • Intelligenta prognoser för milstolpar
  • Exakt information: onlineplattform som tillhandahåller information från flera källor med smarta prognoser och sändningsstatus som rapporteras i näst intill realtid gör att du kan fatta snabba och proaktiva beslut
  • Bättre användarupplevelse: användarvänligt verktyg som varken kräver utbildning eller konfiguration
  • Sänkta kostnader: möjlighet att sänka kostnaderna genom förbättrad planering av hela leveranskedjan
 • DHL Ocean Secure använder enheter för containersäkerhet som använder mobila GSM-nätverk till att kommunicera och tillhandahålla översyn på en onlineplattform. Det är ett tjänsteelement i DHL Ocean Direct FCL som ger visibilitet, säkerhet och flexibilitet för pålitliga leveranser från dörr till dörr och som förbättrar insynen längs transportrutten.

  • Visibilitet under transporterna: Övervakning av uppdragskritiska parametrar och meddelanden till fjärranvändare i undantagsfall
  • Containerläge: Spårning av containerns geografiska läge under resan via GSM och/eller GPS
  • Containertillstånd: Övervakning av ett flertal containerparametrar: temperatur, fukt, ljus
  • Containerintegritet och -säkerhet: Övervakning av öppnande av containerdörrar med meddelanden via e-post, SMS eller telefonsamtal
  • Enheter för containersäkerhet finns monterade på containern för övervakning av lastens geografiska läge och tillstånd
  • Kommunikationsnätverk för överföring av data från enheten/containern till fjärranvändare via GSM
  • Plattform som ger visibilitet och möjlighet att spåra sändningarna i näst intill realtid och hantera situationer när de uppkommer
 • I Ocean Plus får du som kund ett användarvänligt gränssnitt, omfattande sändningsdokumentation på ordernivå och tillgängliga rapporter

  • Manifestera containers utifrån antal skeppade enheter ner på inköpsorder/SKU-nivå
  • Automatiserade rapporter
  • Uppdateringar av estimerade och verkliga milstolpar
  • Möjlighet att välja Ocean Live som ger dig fartygets position varje timme
  • Snabb sökfunktion
  • Lättillgängliga standardrapporter
  • Rapporter kan exporteras och schemaläggas
  • En portal ger dig tillgång till sändningsinformation från olika källor (avsändare, transportör, terminal…)
  • Möjlighet till kostnadseffektiviseringar genom visibilitet i hela leveranskedjan
  • Enkel att använda

Finns det verkligen andra alternativ?

Prata med en av våra experter på DHL Ocean Direct FCL så inser du snart att DHL kan erbjuda de bästa lösningarna.