TEMPERATURKONTROLLERADE TRANSPORTER

DHL Ocean Thermonet & DHL Ocean Reefer Perishables

DHL Ocean Thermonet

Temperaturkontrollerad sjöfrakt

Utformad för temperaturkontrollerad sjötransport av medicinsändningar som kräver visibilitet i realtid och aktiv övervakning.

Visa information Dölj information
 • Expertnätverk – personal utbildad i reglerna för god distributionssed (GDP) med återkommande uppdateringar och granskningar
 • Kvalitet och efterlevnad – via system för kvalitetshantering och GDP-riktlinjer
 • Utformning och implementering av kylkedjan – anpassad hantering av standardrutiner på ruttnivå med undantagshantering
 • IT-plattformen LifeTrack – särskilt utformad för medicinbranschen
 • Visibilitet och övervakning – heltäckande realtidsskydd, dygnet runt-övervakning av temperatur, luftfuktighet, stötar och ljus med hjälp av enheter för containersäkerhet

DHL Ocean Reefer Logistics

Håll ditt gods kylt och säkert

Anpassade för att skeppa känsligt gods så som färskvaror, läkemedel, kemikalier, färsk frukt, fisk, choklad, glass eller kyckling som kräver temperatur- och fuktkontrollerad transport. 

Visa information Dölj information
 • Användande av miljövänliga kylmedel
 • Högkvalitativa kylmaskiner
 • Temperaturkontroll genom inbyggd mikroprocessor
 • Högteknologisk CFC-fri isolering säkerställer minimalt värmeläckage
 • Justerbara friskluftsventiler
 • Avfuktningsintervall från 65% till 95% maximal luftfuktighet

DHL Ocean Thermonet

Specialisterad service för temperaturkontrollerade transporter

 • DHL Ocean Secure använder GSM-enheter  till att kommunicera och tillhandahålla visibilitet på en onlineplattform. I DHL Ocean Direct FCL får du visibilitet, säkerhet och flexibilitet för pålitliga och transparenta leveranser från dörr till dörr.

  • Visibilitet under transporterna: Övervakning av uppdragskritiska parametrar och meddelanden till fjärranvändare i undantagsfall
  • Containerläge: Spårning av containerns geografiska läge under resan via GSM och/eller GPS
  • Containertillstånd: Övervakning av ett flertal containerparametrar: temperatur, fukt, ljus
  • Containerintegritet och -säkerhet: Övervakning av öppnande av containerdörrar med meddelanden via e-post, SMS eller telefonsamtal
  • Enheter för containersäkerhet finns monterade på containern för övervakning av lastens geografiska läge och tillstånd
  • Kommunikationsnätverk för överföring av data från enheten/containern till fjärranvändare via GSM
  • Plattform som ger visibilitet och möjlighet att spåra sändningarna i näst intill realtid och hantera situationer när de uppkommer

Kan vi erbjuda något mer för din sändning…

Finns det verkligen andra alternativ?

Prata med en av våra experter på DHL Ocean Direct FCL så inser du snart att DHL kan erbjuda de bästa lösningarna.