Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

TEMPERATURKONTROLLERADE TRANSPORTER

DHL Ocean Thermonet & DHL Ocean Reefer Logistics

DHL Ocean Thermonet

Temperaturkontrollerad sjöfrakt

Utformad för temperaturkontrollerad sjötransport av medicinsändningar som kräver visibilitet i realtid och aktiv övervakning.

 • Expertnätverk – personal utbildad i reglerna för god distributionssed (GDP) med återkommande uppdateringar och granskningar
 • Kvalitet och efterlevnad – via system för kvalitetshantering och GDP-riktlinjer
 • Utformning och implementering av kylkedjan – anpassad hantering av standardrutiner på ruttnivå med undantagshantering
 • IT-plattformen LifeTrack – särskilt utformad för medicinbranschen
 • Visibilitet och övervakning – heltäckande realtidsskydd, dygnet runt-övervakning av temperatur, luftfuktighet, stötar och ljus med hjälp av enheter för containersäkerhet

DHL Ocean Reefer Logistics

Håll ditt gods kylt och säkert

Anpassade för att skeppa känsligt gods så som färskvaror, läkemedel, kemikalier, färsk frukt, fisk, choklad, glass eller kyckling som kräver temperatur- och fuktkontrollerad transport. 

 • Användande av miljövänliga kylmedel
 • Högkvalitativa kylmaskiner
 • Temperaturkontroll genom inbyggd mikroprocessor
 • Högteknologisk CFC-fri isolering säkerställer minimalt värmeläckage
 • Justerbara friskluftsventiler
 • Avfuktningsintervall från 65% till 95% maximal luftfuktighet

Specialisterad service för temperaturkontrollerade transporter

 • DHL Ocean Secure använder enheter för containersäkerhet som använder mobila GSM-nätverk till att kommunicera och tillhandahålla översyn på en onlineplattform. Det är ett tjänsteelement i DHL Ocean Direct FCL som ger visibilitet, säkerhet och flexibilitet för pålitliga leveranser från dörr till dörr och som förbättrar insynen längs transportrutten.

  • Visibilitet under transporterna: Övervakning av uppdragskritiska parametrar och meddelanden till fjärranvändare i undantagsfall
  • Containerläge: Spårning av containerns geografiska läge under resan via GSM och/eller GPS
  • Containertillstånd: Övervakning av ett flertal containerparametrar: temperatur, fukt, ljus
  • Containerintegritet och -säkerhet: Övervakning av öppnande av containerdörrar med meddelanden via e-post, SMS eller telefonsamtal
  • Enheter för containersäkerhet finns monterade på containern för övervakning av lastens geografiska läge och tillstånd
  • Kommunikationsnätverk för överföring av data från enheten/containern till fjärranvändare via GSM
  • Plattform som ger visibilitet och möjlighet att spåra sändningarna i näst intill realtid och hantera situationer när de uppkommer

Kan vi erbjuda något mer för din sändning…

Finns det verkligen andra alternativ?

Prata med en av våra experter på DHL Ocean Direct FCL så inser du snart att DHL kan erbjuda de bästa lösningarna.