Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

TULLTJÄNSTER

Förenklar tullhanteringen

DHL Customs Services

Tullmäkleri

Med vårt stora utbud av tullhanteringstjänster går sändningarna smidigt över gränsen enligt tidsplanen utan administrativa problem, förseningar och straffavgifter.

Vi förenklar tullhanteringen.

 • Finns i fler än 200 länder över hela världen
 • Hanterar fler än sju miljoner tulldeklarationer varje år
 • Särskilt team med tullexperter
 • Globala, regionala och lokala team som ser till att handeln sker konsekvent och enligt reglerna
 • Global styrning som säkerställer att uppförandekoder och regler följs
 • Goda relationer till tullverk, regerings- och säkerhetsmyndigheter
 • Leverans med god service i hela världen med hjälp av den senaste tullklareringstekniken
 • Vi har ett omfattande utbud av tulltjänster, bland annat:
  - lagring av import- och exportdeklarationer
  - föravisering till myndigheter
  - förbetalade skatter och avgifter
  - andra myndighetstjänster
  - transitering
  - tillstånds- och licensanvändningstjänster

DHL Customs Consulting

Få rådgivning, identifiera risker och förbättra din tullhantering

Våra konsulter kan analysera din leveranskedja och hjälpa dig att effektivisera tullhanteringen, minimera tullavgifterna, identifiera potentiella riskområden samt optimera interna kontroller och procedurer för att maximera den interna efterlevnaden.

 • Globalt nätverk av erfarna tullrådgivare
 • Etablerade metoder och projekthanteringskunskaper som ser till att projekten utförs i tid, enligt planering och inom budget
 • Lösningar som ger tre centrala fördelar: efterlevnad av tullföreskrifterna, kostnadseffektivitet och tidsbesparing
 • Beprövade lösningarna baserade på DHL:s erfarenhet av att hantera fler än sju miljoner tulldeklarationer varje år
 • Ett omfattande utbud av konsulttjänster, bland annat:
  – tullhantering
  – tolkning och rådgivning gällande regler och riktlinjer
  – utvärdering och granskning av efterlevnad
  – kurser och utbildning i tullregler
  – moms- och skatteprogram
  – lokala resurser

Därför ska du välja oss

Med vår lokala expertis och globala räckvidd förenklar vi tullhanteringen genom att tillhandahålla en komplett lösning för alla dina behov.

 • Vi har ett dedikerat team som består av fler än 4 100 tullexperter och en global struktur för styrning för att säkerställa att globala standarder med uppförandekoder följs genom hela nätverket
 • Vi har team för tullfrågor på nationell, regional och global nivå som säkerställer att vi tillhandahåller en enhetlig och konsekvent tjänst med hög kvalitet
 • Vårt omfattande utbud av tullhanteringstjänster i vilka vi använder den senaste tekniken inom tullklarering och EDI-lösningar säkerställer konsekvens och regelefterlevnad i handelsaktiviteterna
 • Vi har ett stort utbud av informations- och utbildningslösningar så att du kan få koll på tullkrav och -regler

Ladda ned broschyren om DHL Customs Services

Vi lyssnar gärna på dina tullbekymmer ...

Ta kontakt med någon av våra DHL-experter och diskutera dina behov