Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

DETALJHANDEL

Effektiva lösningar för detaljhandeln via flera kanaler

Tillväxtmarknadernas framväxt och de till synes oändliga möjligheterna som skapas genom e-handelsteknologi är två viktiga faktorer som gör ombytlighet och komplexitet till normen i dagens detaljhandelsrevolution.

Alla konsumenter vill ha en bekväm och konsekvent upplevelse när de köper och tar emot varor, oavsett om det sker online, i butik eller en kombination. Därför måste återförsäljarna skapa en smidig leveranskedja via flera kanaler där beställning, lagring, leverans och returer integreras, oavsett var produkten köps. Återförsäljare måste ompröva sina leveranskedjor och sikta mot att bygga upp en portfölj av alternativ, risktolerans och förmåga att stödja en kostnadseffektiv och flexibel leveranskedja som uppfyller konsumenternas ständigt ökande krav.

Expertis inom detaljhandeln

Ta reda på mer om Hotell, restaurang och catering

De specialiserade kraven på företag i hotell-, restaurang- och cateringbranschen, som hantering av lättfördärvliga varor, kostnadseffektiva lager och pålitliga, ekonomiska leveranser, kan tillgodoses genom en fullt optimerad leveranskedja. Med DHL:s konsulttjänster och distributionslösningar skapar du en perfekt lösning för att möta dessa tuffa utmaningar.

Ta reda på mer om Återförsäljare av allmänna handelsvaror

Med DHL:s tjänster för distribution och uppföljning på nätet möjliggörs konkurrensfördelar, global expansion, leverans via flera kanaler och personliga konsumentupplevelser så att du få effektivitet, värde och nöjda kunder. DHL hanterar effektivt beställningar som läggs via en mängd olika butiks- och onlinesystem, och tillhandahåller teknologi för spårning från beställning till leverans.

Ta reda på mer om Kläder

För att lyckas inom konfektion, där kostnader för råmaterial, arbete och behovet av snabba leveranser är stora hinder för lönsamheten, måste leveranskedjan vara effektiv och kostnadseffektiv. DHL:s logistiktjänst för konfektionshandeln ger stöd till företag i olika kanaler under alla skeden av produktens resa.

Ta reda på mer om Lyxvaror

På den konkurrensutsatta globala marknaden för lyxvaror är utmärkt presentation och högsta säkerhet av yttersta vikt. DHL har all den expertis som krävs för att hantera mycket värdefulla produkter och erbjuder detaljhandelstjänster som gör stor skillnad och effektiviserar säljpersonalens arbete med exempelvis förpackning, märkning och butiksklara skyltningar.

Ta reda på mer om Specialiståterförsäljare

Specialiståterförsäljare står inför intensiv global konkurrens och alltmer krävande kunder. Med DHL:s logistikrådgivningstjänst kan de öka effektiviteten och få fördelar. Vi erbjuder logistik i butik med hjälp och snabb nedtagning av temaskyltningar samt e-handelstjänster i syfte att kapitalisera på multikanalsutvecklingen.

Våra detaljhandelslösningar

Välj en lösning
Transportlösningar
Lagringslösningar
Administrativa tjänster
Integrerade Lösningar
Tillvalstjänster
Välj en transportlösning
DHL Managed Transport & Brokerage Förvaltning av inhemsk distribution
DHL Inbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av inkommande leveranser
DHL Outbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av utgående leveranser
Välj en lagringslösning
DHL Warehousing Delad eller enskild lagring och varudistribution
DHL Real Estate Solutions Anpassad utformning, konstruktion och förvaltning av logistiklokaler
Välj en lösning bland administrativa tjänster
DHL Logistics Consulting Strategisk vägledning om en optimal leveranskedja
DHL Procurement Services Lokaliserar och förvaltar produkter och leverantörer
DHL Recall Services Hanterar allt som gäller produktåterkallelser
DHL Business Support Center Kundservice och -support före och efter försäljning
Välj en integrerad lösning
DHL Lead Logistics Partner Överser hela leveranskedjan och driften av den
DHL Service Logistics Flyttar och hanterar eftermarknadsdelar och -material
DHL Indirect Materials Management (MRO) Förvaltar underhåll, reparation och drift av leveranskedjan
DHL Envirosolutions Gör din verksamhet mer miljömässigt hållbar
DHL Passenger Gateway Services Logistiska tjänster för företag som riktar sig till passagerare
DHL Fulfillment Beställning, lagring och leverans till konsumenter
Välj en tillvalstjänst
DHL Packaging Services Tjänster för att paketera, iordningställa och anpassa produkter
DHL In-plant Logistics Logistiska tjänster för tillverkningsanläggningen
DHL Pre-sales Services Anpassning och montering inför försäljning och lansering

DHL Managed Transport & Brokerage

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Outbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Warehousing

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Real Estate Solutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Logistics Consulting

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Procurement Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Recall Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Business Support Center

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound to Manufacturing

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Service Logistics

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Envirosolutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Packaging Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL In-plant Logistics

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Pre-sales Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Passenger Gateway Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Fulfillment

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.


Insights om detaljhandeln

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

    Kontakta oss & håll dig uppdaterad

    För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: