Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

ENERGI OCH KEMIKALIER

Stimulera leveranskedjan

Energi- och kemikaliebranschen har alltid varit dynamisk. Men nu förändras den snabbare än någonsin i takt med den fortsatt stigande efterfrågan, speciellt på marknader med hög tillväxt som Kina och Indien. Dessutom hårdnar konkurrensen från nya producerande länder.

Verksamheter och leveranskedjor blir större, mer komplexa och mer internationella, medan standarderna för hälsa, säkerhet och miljö blir allt striktare.

Du behöver integrerade leveranskedjelösningar för att förenkla svårigheterna, utnyttja resurserna på bästa sätt, öka effektiviteten, minska kostnaderna och stimulera produktiviteten.

Vår expertis inom energi- och kemikaliebranschen

Olja och gas uppströms

Svåra miljöer på distans, stor infrastruktur och komplexa leveranskedjor i global skala utgör en dyr utmaning. Tack vare DHL:s globala närvaro förbättrar vi effektiviteten på alla platser och under varje steg av processen. Tjänsterna omfattar riggflytt och leverantörshantering.

Olja och gas nedströms

Företag med överhängande krav på sig att höja produktionen, sänka produktionskostnaderna, upprätthålla säkerheten och skydda miljön kan kontakta DHL. Med oss kan du lita på att dina behov uppfylls på ett effektivt sätt. Det gäller material för bygg, underhåll, reparation och drift av lokaler.

Gruvdrift

Mot bakgrund av fluktuerande ekonomiska förhållanden och under press att maximera produktionen och vinsten måste gruvbranschen konsolidera sina leveranskedjor så att tillgångarna utnyttjas fullt ut. Förbättrad tillgänglighet av material leder till längre drifttider avseende tillgångar, utrustning och verksamhet, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet.

Kraft och el

Infrastrukturförbättringar, nya kraftverk och optimal användning av befintliga anläggningar är bara några av behoven som DHL hjälper dig att uppfylla genom effektiv förvaltning av leveranskedjan. I en tid av smart mätning, smarta nät och service till vitt utspridda kunder optimerar DHL teknikeffektiviteten.

Kemikalier och petrokemikalier

När säkerhets- och miljöbestämmelserna är stränga kan höga driftskostnader sänkas genom att leveranskedjan effektiviseras hela vägen. DHL effektiviserar bygg, underhåll, reparationer och drift. Övriga mervärdestjänster innefattar paketering av färdigprodukter och lagring, hantering och distribution.

Våra energi- och kemikalielösningar

Välj en lösning
Välj en transportlösning
Välj en lagringslösning
Välj en lösning bland administrativa tjänster
Välj en integrerad lösning
Välj en tillvalstjänst

DHL Managed Transport & Brokerage

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Outbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Warehousing

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Real Estate Solutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Logistics Consulting

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Procurement Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Recall Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound to Manufacturing

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Service Logistics

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Envirosolutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Packaging Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL In-plant Logistics

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Pre-sales Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Fulfillment

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Business Support Center

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.


DHL och energi och kemikalier: Korta fakta

 • 105 verksamheter över hela världen
 • Mer än 25 års erfarenhet
 • Ingående kunskap om den lokala marknaden
 • Arbetar med fler än 120 företag
 • 39 % ökning av det globala energibehovet förutspås till år 2030
 • Den förnybara energin kommer att öka från 13 till 18 % före 2035
 • Marknadsandelen fossilt bränsle kommer att minska från 81 till 75 % före 2035

Insights om energi och kemikalier

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

  Kontakta oss & håll dig uppdaterad

  För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: