Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

FORDONSVÄRLDEN

Effektivisera leveranskedjan

Fordonsbranschen är inne i en omvälvande period. Enastående global tillväxt, särskilt på tillväxtmarknader, i kombination med ett ökat antal statliga bestämmelser, om att uppfylla utsläppsmål, stigande konsumentförväntningar på personalisering och fallande produktcykeltider, är alla faktorer som resulterar i en ombytlig miljö.

För att överleva måste tillverkarna anpassa sig och ompröva sin nuvarande leveranskedja. Produktionen kommer närmare konsumtionen, nya aktörer ger sig ut på marknaden med anledning av den nya eran av fordon som alltmer liknar teknik på hjul och OEM-företag investerar stora summor i enorma anläggningar på tillväxtmarknader.

Fordonsvärlden Branschexpertis

Passagerarfordon

För att möta kundernas efterfrågan på personalisering, uppkopplade bilar, konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och tillförlitlig service erbjuder DHL många mervärdestjänster, däribland logistik för nytillverkade fordon och att i egenskap av ledande logistikpartner (LLP) överta ansvaret för den övergripande leveranskedjan.

Nyttofordon

Miljöhänsyn, en drivkraft för att förbättra bränsleeffektiviteten och -säkerheten, och strävan att efterleva fordonsbestämmelser och -certifieringar är viktiga faktorer som formar framtidens affärsbeslut. DHL:s tjänster för leveranskedjan, däribland logistikrådgivning och miljölösningar, hjälper dig att klara utmaningarna och överträffa förväntningarna.

Komponenttillverkare

DHL:s tjänst inkommande för tillverkning säkerställer närhet till monteringslinjerna och uppfyller kraven på kostnadsminskning och hög tillförlitlighet för delar. Extra mervärdestjänster, som anläggningslogistik, sekvensering och just in time-leverans, täcker allt som behövs för att verksamheten ska fungera smidigt och tillgodose kundernas krav.

Däck

Efterfrågan på däck kan variera mycket, men kunderna förväntar sig snabb tillgänglighet av rätt produkt när de behöver den. Med DHL:s specialiserade lagrings- och distributionslösningar garanteras leverans över natten och nöjda kunder utan att du behöver omvandla din egen lokal till ett överfyllt lager.

Våra lösningar för fordonsvärlden

Välj en lösning
Välj en transportlösning
Välj en lagringslösning
Välj en lösning bland administrativa tjänster
Välj en integrerad lösning
Välj en tillvalstjänst

DHL Managed Transport & Brokerage

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Outbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Warehousing

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Real Estate Solutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Logistics Consulting

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Procurement Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Recall Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Business Support Center

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound to Manufacturing

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Service Logistics

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Envirosolutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Packaging Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL In-plant Logistics

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Pre-sales Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Fulfillment

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.


DHL och Fordonsvärlden: Korta fakta

 • Tekniken för kommunikation mellan fordon har potential att minska antalet fordonskrockar med 79 %
 • 80 % av de verkställande direktörerna inom fordonsvärlden anser att företag ska integrera hållbarhet genom leveranskedjor
 • 68 % av de verkställande direktörerna inom fordonsvärlden tror att mobilitetstjänster i miljonstäder på tillväxtmarknader kommer att växa
 • 50 % av världens fordon tillverkas numer i Asien
 • 90 % av fordonets innovation utgörs av dess teknik
 • Transport i 228 länder och territorier
 • Fler än 1 000 verksamheter inom tjänstelogistik i 140 länder
 • Fler än 15 000 experter på leveranskedjan för fordonsvärlden

Insikter om fordonsbranschen

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

  Kontakta oss & håll dig uppdaterad

  För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: