Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING

Omforma den globala leveranskedjan

För att lyckas på dagens globaliserade och mycket komplexa marknad behöver konstruktions- och tillverkningsföretagen omvandla sina leveranskedjestrukturer radikalt. Konkurrens från nya aktörer försämrar lönsamheten, tillväxten på tillväxtmarknader sprider efterfrågan och ökade kundkrav på produktanpassning ökar komplexiteten för efterförsäljningssupport och -service.

Det blir allt viktigare för tillverkare att öka leveranskedjans flexibilitet och agilitet eftersom långa ledtider tillhör det förflutna. Att betjäna tillväxtmarknader från etablerade tillverkningsplatser är inte längre svaret. Genom att verka i varje region kan tillverkarna möta efterfrågan på lägre priser, snabb leverans, utmärkt efterförsäljningsservice och ökad hållbarhet.

Branschexpertis inom konstruktion och tillverkning

Ta reda på mer omUtvinning annan än energiproduktion

Lönsamhet inom utvinning som inte är energiproduktion kräver kontinuerlig produktion och att verksamhetsavbrott undviks. DHL:s tjänster omfattar förvaltning av underhåll, reparation och drift (MRO) för att hålla utrustningen i drift på ett kostnadseffektivt sätt och säkerställa att rätt delar är lättillgängliga. En VMI-tjänst (leverantörsstyrt lager) erbjuds för att hantera leverantörsresultatet uppfylla överenskomna lagernivåer.

Ta reda på mer omLuftfart och rymdfart

Leveranskedjor för luft- och rymdfart blir längre och mer komplexa, så avbrott måste undvikas. Som ledande logistikpartner (LLP) kan DHL hjälpa till att eliminera avbrott. DHL:s kostnadseffektiva tjänst för underhåll, reparation och drift (MRO) håller utrustningen i drift, medan ytterligare mervärdestjänster som delmontering och satsplockning effektiviserar en redan komplex leveranskedja.

Ta reda på mer om Byggteknisk utrustning

För byggutrustningsföretag kan tillverkningsprocesser förbättras genom snabb tillgång till material och komponenter. Våra lösningar för inkommande för tillverkning (I2M) stöder flexibel och dynamisk produktion och matchar utbudet till den ständigt föränderliga efterfrågan. Vår konkurrenskraftiga upphandling håller kostnaderna under kontroll, ger kontinuitet i utbudet och minskar kostsamma förseningar.

Ta reda på mer omBygglogistik och -material

Pålitlig och kostnadseffektiv transport av material hänger till stor del på insyn, vilket DHL uppnår genom en metod med kontrolltorn. Med alternativ såsom en särskild tjänst för bygglogistik optimerar DHL transporterna, skyddar servicenivåerna, sänker kostnaderna och hanterar allt fram till tullklareringen.

Våra konstruktions- och tillverkningslösningar

Välj en lösning
Transportlösningar
Lagringslösningar
Administrativa tjänster
Integrerade Lösningar
Tillvalstjänster
Välj en transportlösning
DHL Managed Transport & Brokerage Förvaltning av inhemsk distribution
DHL Inbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av inkommande leveranser
DHL Outbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av utgående leveranser
Välj en lagringslösning
DHL Warehousing Delad eller enskild lagring och varudistribution
DHL Real Estate Solutions Anpassad utformning, konstruktion och förvaltning av logistiklokaler
Välj en lösning bland administrativa tjänster
DHL Logistics Consulting Strategisk vägledning om en optimal leveranskedja
DHL Procurement Services Lokaliserar och förvaltar produkter och leverantörer
DHL Recall Services Hanterar allt som gäller produktåterkallelser
DHL Business Support Center Kundservice och -support före och efter försäljning
Välj en integrerad lösning
DHL Lead Logistics Partner Överser hela leveranskedjan och driften av den
DHL Inbound to Manufacturing Styr materialinflödet för att optimera tillverkning och lager
DHL Service Logistics Flyttar och hanterar eftermarknadsdelar och -material
DHL Indirect Materials Management (MRO) Förvaltar underhåll, reparation och drift av leveranskedjan
DHL Envirosolutions Gör din verksamhet mer miljömässigt hållbar
DHL Fulfillment Beställning, lagring och leverans till konsumenter
Välj en tillvalstjänst
DHL Packaging Services Tjänster för att paketera, iordningställa och anpassa produkter
DHL In-plant Logistics Logistiska tjänster för tillverkningsanläggningen
DHL Pre-sales Services Anpassning och montering inför försäljning och lansering

DHL Managed Transport & Brokerage

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Outbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Warehousing

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Real Estate Solutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Logistics Consulting

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Procurement Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Recall Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound to Manufacturing

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Service Logistics

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Envirosolutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Packaging Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL In-plant Logistics

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Pre-sales Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Fulfillment

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Business Support Center

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.


DHL och konstruktion och tillverkning: Korta fakta

  • Industritillväxten i Kina har ökat med 9 %
  • 29 000 nya flygplan behövs till år 2032 för att möta den globala efterfrågan
  • En ökning av jetbränslepriset med 340 % mellan 2000 och 2014 har lett till ett behov av en bensinsnål flygplansflotta

Insights om konstruktion och tillverkning

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

    Kontakta oss & håll dig uppdaterad

    För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: