Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

VÅR EXPERTIS INOM KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING

Skapa leveranskedjor för global framgång

På den mycket konkurrensutsatta globala marknaden erbjuder DHL expertisen och resurserna som krävs för att framgångsrikt verka i alla regioner genom lokal närvaro, agila leveranskedjor och kostnadseffektiva logistiktjänster.

Regionalisera leveranskedjorna

Snabb tillväxt och dynamisk förändring på tillväxtmarknader har skapat nya kraftfulla inhemska aktörer som kan sälja konkurrenskraftigt utomlands. Företag som exporterar från utvecklade länder kämpar ofta för att uppnå nödvändiga ledtider, kostnadseffektivitet, flexibilitet och lyhördhet för att konkurrera med dessa nya aktörer. Som svar på dessa utmaningar bygger företag en regionaliserad leveranskedja som integreras i ett globalt produktionsnätverk, utnyttjar förekomsten av en lokal anläggning och sysselsätter lokal kompetens. På en så komplex, snabbföränderlig och globaliserad marknad måste leveranskedjorna utformas för agilitet, insyn och motståndskraft. DHL:s beprövade kompetens och globala räckvidd är viktiga för att effektivisera utbudet av material och komponenter. Våra inkommande för tillverkning-tjänster (I2M) matchar utbudet efter den ständigt varierande efterfrågan, och genom vår leverantörspark hamnar allt så nära tillverkningsplatsen som möjligt.

Konkurrens vad gäller kostnad och service

Konkurrensen, särskilt från nya aktörer på tillväxtmarknader, har blivit intensiv. Många av dessa nya aktörer erbjuder innovativa lösningar och förbättrade tjänster till lägre kostnader. Dessutom har trenden gått från en produktcentrerad modell till en service-/supportmodell där tillgångarnas tillgänglighet är huvudfokus. DHL hjälper dig att förbättra kostnadseffektiviteten och undvika verksamhetsavbrott genom våra tjänster för underhåll, reparation och drift (MRO). Med hjälp av vår omfattande MRO-erfarenhet hanterar du effektivt tillgängligheten av viktiga delar för reparationer samtidigt som du minimerar lagret som behövs på plats.

Förlänga utrustningens livscykel

Att förlänga livscyklerna för anläggningar och maskiner på fältet maximerar avkastningen på investeringarna för ägaren och skapar lönsamma efterförsäljningsmöjligheter för de som underhåller utrustningen. DHL har stor erfarenhet av att förlänga utrustningens livscykel genom olika typer av eftermarknadssupport. Tack vare våra logistiktjänster för reservdelar och anpassade distributionscentraler kan vi optimera lager och erbjuda leverans samma dag, över natten och nästa dag.

Insights om konstruktion och tillverkning

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

    Kontakta oss & håll dig uppdaterad

    För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: