Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

VÅR KONSUMENTEXPERTIS

Möta kundefterfrågan

Dagens konsumenter räknar med att en stor mängd produkter alltid är tillgängliga i lokala butiker och på nätet – vid rätt tidpunkt och till rätt pris. DHL möjliggör detta genom tjänster som maximerar effektiviteten, agiliteten och hållbarheten hos globala leveranskedjor.

 • Konsumentföretag vill alltid minska kostnaderna för leveranskedjan. Deras mål är normalt att göra mer med mindre – att göra verksamheten mindre kapitalberoende – och öka nätverksflexibiliteten för att möta de ständigt föränderliga marknadskraven. DHL hjälper företag att uppnå dessa mål genom automatiserade lösningar som höjer produktionen och personalhanteringssystem (LMS) som minskar personalkostnaderna. Vi erbjuder också marknadsledande kompetens och erfarenhet när det gäller att designa nätverk.

 • Pressen från myndigheter och konsumenter att förbättra hållbarheten har lett till en ökad efterfrågan på miljövänliga produkter som är lättillgängliga, ligger i en hållbar förpackning och transporteras så miljövänligt som möjligt. Det innebär att konsumtionsvaruföretag måste beakta både de miljömässiga och ekonomiska kostnaderna för leveranskedjan. DHL har system och processer för övervakning längs hela vägen, spårning och minskning av utsläpp. Våra miljölösningar och resurser för gemensam lagring och transport är utformade för att minska driftskostnaderna, koldioxidavtrycket och avfallet.

 • Stigande priser på bränsle och råmaterial leder till ökade utgifter för konsumtionsvaror eftersom tillverkning och transport blir dyrare. DHL motverkar dessa ökningar genom att förbättra leveranskedjans effektivitet. En av våra nyckelmetoder är att samordna ett horisontellt samarbete mellan partner, särskilt inom transport. Genom att hjälpa företag att harmonisera logistikverksamheten och dela fordons- och lagerkapaciteten ökar vi tillgångsutnyttjandet, vilket minskar både kostnader och koldioxidutsläpp.

Konsumentkapitalvaror

Det finns DHL Supply Chain-lösningar för alla typer av kapitalvaror så att företagen ökar den globala räckvidden och maximerar kostnadseffektiviteten.

 • Tillväxten i onlineförsäljning och direkt-till-kunddistribution har skapat en spridning av kanaler, vilket resulterar i kostnadseffektiva effekter och ett behov av anpassning av handeln. DHL möter utmaningen med flexibilitet i kapacitet och kostnadsstrukturer. I våra transporttjänster ingår exempelvis enskilda eller gemensamma faciliteter och en mängd olika vägalternativ. Vi kan också förbättra kostnadseffektiviteten med våra omfattande paketeringstjänster, vad gäller allt från utformning till leverans, och samlokalisera dessa på distributionscentralen. På så vis minskar vi ledtiderna mycket, från varumottagningen till utplaceringen på butikshyllan. 

 • För att uppnå skala och effektivitet, och i synnerhet för att möta den växande efterfrågan från nya konsumenter på tillväxtmarknader, blir uppföljningsmodellerna mer globala. Med vårt globala nätverk och vår räckvidd är DHL den perfekta ledande logistikleverantören. Vi hanterar ändringar över hela leveranskedjor. Dessutom garanterar vi samma operativa excellens, standardisering och kvalitetshanteringsprocesser i alla delar av kedjan. Oavsett om anläggningen är nearshore eller offshore hjälper vi dig att förvalta den på ett säkert, effektivt och produktivt sätt genom vårt utbud av anläggningstjänster. Vår expertis inom "rightshoring" – att hitta den optimala blandningen av nearshoring- och offshoring-verksamhet – gör det möjligt för leverantörer av konsumtionsvaror att utöka den globala räckvidden på ett så lönsamt sätt som möjligt.

Konsumtionsvaror med snabb omsättning

Alltmer krävande konsumenter och komplexa distributionskanaler är likställt med stora kostnader, vilket DHL hanterar genom att förbättra effektiviteten.

 • Med dagens strategier för distribution via flera kanaler möter du konsumentens krav på snabba beställningar och produktuppföljning. För att maximera fördelarna kan konsumtionsvaruföretag ta hjälp av DHL och våra integrerade tjänster för förvaltning som täcker hela leveranskedjan. Med större insyn och kontroll hjälper vi till att överbrygga klyftan mellan försäljningsplanering och operativa processer, förbättra prognostiseringen och effektivisera lagret. Vi erbjuder bland annat campuslösningar där vi förvaltar enskilda lager eller låter kunder dela utrymme samt integration av primär- och sekundärförpackning för att öka värdet för återförsäljaren och konsumenten.

 • Idag räknar konsumenterna med att få tag på allt de önskar, i lokala butiker eller på nätet, när de vill och till ett bra pris. DHL erbjuder ett brett utbud av lösningar för att konsumtionsvaruföretag ska uppnå hastigheten och effektiviteten som krävs för att möta sådana krav. En viktig del av vår metod är direktutleverans. Genom att material flyttas direkt från inkommande till utgående fordon minimeras mängden på lagret och relaterade kostnader. Därigenom minskar fastighetskostnaderna för lagret och leveranstiderna förkortas. Om du utlokaliserar direktutleveransverksamheten till DHL drar vi nytta av våra avancerade lagrings- och transportsystem som ger ytterligare effektivitetsfördelar.

Färskvaror

Du kan lita på att DHL skyddar produkterna, minskar driftskostnaderna och uppfyller miljöförpliktelserna.

 • Behovet av effektiv transport och effektivt värmebeskydd för lättförstörbara varor blir allt större. Ett särskilt problem är att hållbarheten bör maximeras genom att produkterna levereras snabbt och i perfekt skick. DHL uppfyller dessa krav med smarta logistiklösningar och det senaste inom kyllagrings- och transporttekniken. Vi har all utrustning som krävs för att hantera frysta, kylda och rumstempererade laster.

 • Utöver konsumenternas efterfrågan på miljövård pressas företagen av lagstadgade krav att uppfylla hållbarhetskriterierna. Miljölösningar utgör en viktig del av DHL:s efterlevnad. Längs hela vägen utformar och förvaltar vi lösningar för återvinning av avfall som integreras med befintliga logistikflöden i syfte att minska både kostnader och miljöpåverkan. I synnerhet säkerställer vår förvaltning av leverantörer och data överensstämmelse med lokala och andra bestämmelser på ett effektivt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

 • Förutom att skydda mat från förruttnelse och manipulering föreligger ett växande behov av att tydliggöra innehållet, t.ex. genom att specificera genetiskt modifierade organismer. Dessa saker är extra viktiga att tänka på när livsmedel exporteras. Alla länder har egna regler för vad som anses vara genetiskt modifierade organismer, vilken information som måste synas, t.ex. ingredienser och kalorivärden, och på vilket språk. Förutom en hög säkerhetsnivå erbjuder DHL anpassad förpackning och märkning för att möta kraven på alla exportmarknader.

Insights om konsumenter

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

  Kontakta oss & håll dig uppdaterad

  För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: