Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

MEDICIN OCH HÄLSOVÅRD

Omvandla branschen, omvandla liv

Medicin- och hälsovårdsbranschen genomgår en period av intensiv omvandling. Tillverkare, forskningsorgan, sjukhus och vårdpersonal står inför ett ökat tryck avseende kostnader, komplexitet och risker.

Du behöver agila, framtidssäkra lösningar och förmåga att hantera flera olika utmaningar, t.ex. temperaturkontroll, kostnadseffektivitet, tillväxt på tillväxtmarknader och uppkomst av nya regler.

Traditionella leveranskedjemodeller är inte längre effektiva. För att överleva krävs insyn som drivs av behovet att styra och optimera processerna och flexibiliteten i leveranskedjan.

Expertis inom medicin- och hälsovårdssektorn

Ta reda på mer om Läkemedel

Ökade kontroller av temperatursäkring och regelverkskrav har påverkat leveranskedjan för läkemedel avsevärt. Säkerhetsproblem, e-pedigree och risken för förfalskade läkemedel är ytterligare utmaningar.

DHL har gedigen kunskap om marknadens dynamik, standarder och regler. Vi har utvecklat specifika lösningar för läkemedelsbranschen, t.ex. temperatursäkring, särskild hantering av vacciner och biologiska läkemedel, anpassning, paketering och direktleverans till patienter och kunder.

Ta reda på mer om Medicinsk utrustning

Komplexiteten i att tillhandahålla ett omfattande utbud av medicintekniska enheter – t.ex. implantat, kapitalvaror, förbrukningsmaterial och produkter för diagnostik – ställer helt andra krav på leveranskedjan. Tillsammans med dig tar vi hänsyn till alla faktorer och utvecklar den bästa lösningen.

För att möta dessa utmanande krav har vi utvecklat en uppsättning mervärdestjänster, t.ex. anpassning i sent skede, hopsättning av instrumentsatser, leverans direkt till patienten och lagerhantering.

Ta reda på mer om Kliniska prövningar

Fordrande krav i de olika stadierna av en klinisk prövning innebär en enorm komplexitet för leveranskedjan. Denna miljö kräver strikt regelefterlevnad, exakt temperaturkontroll och tillförlitlig, snabb leverans. DHL är en ledande leverantör av integrerade 3PL-lösningar med höga standarder för kvalitet, insyn och säkerhet. Med effektiva verktyg för logistik, lagerhållning och insyn reduceras kostnaderna och beslutsfattandet förbättras.

Ta reda på mer om Sjukhus och hälsovård

Tillväxten inom privat hälso- och sjukvård, särskilt i tillväxtekonomier, kombinerat med det ökade kravet på lägre hälso- och sjukvårdsutgifter har resulterat i ett större fokus på kostnaderna för patientvården. DHL kan hjälpa till att förbättra effektiviteten och påverka det samlade resultatet för ett sjukhus eller en koncern rejält. Tjänsterna omfattar anskaffning, lagerspårning och patienttransport.

Våra lösningar för medicin och hälsovård

Välj en lösning
Transportlösningar
Lagringslösningar
Administrativa tjänster
Integrerade Lösningar
Tillvalstjänster
Välj en transportlösning
DHL Managed Transport & Brokerage Förvaltning av inhemsk distribution
DHL Inbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av inkommande leveranser
DHL Outbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av utgående leveranser
Välj en lagringslösning
DHL Warehousing Delad eller enskild lagring och varudistribution
DHL Real Estate Solutions Anpassad utformning, konstruktion och förvaltning av logistiklokaler
Välj en lösning bland administrativa tjänster
DHL Logistics Consulting Strategisk vägledning om en optimal leveranskedja
DHL Procurement Services Lokaliserar och förvaltar produkter och leverantörer
DHL Recall Services Hanterar allt som gäller produktåterkallelser
DHL Business Support Center Kundservice och -support före och efter försäljning
Välj en integrerad lösning
DHL Lead Logistics Partner Överser hela leveranskedjan och driften av den
DHL Inbound to Manufacturing Styr materialinflödet för att optimera tillverkning och lager
DHL Service Logistics Flyttar och hanterar eftermarknadsdelar och -material
DHL Indirect Materials Management (MRO) Förvaltar underhåll, reparation och drift av leveranskedjan
DHL Envirosolutions Gör din verksamhet mer miljömässigt hållbar
DHL HealthConnect Levererar hälsovårdsprodukter direkt till kunderna
DHL Clinical Trials Logistics Sköter logistiken som är avgörande för framgångsrika kliniska prövningar
DHL Fulfillment Beställning, lagring och leverans till konsumenter
Välj en tillvalstjänst
DHL Packaging Services Tjänster för att paketera, iordningställa och anpassa produkter
DHL In-plant Logistics Logistiska tjänster för tillverkningsanläggningen
DHL Pre-sales Services Anpassning och montering inför försäljning och lansering

DHL Managed Transport & Brokerage

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Outbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Warehousing

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Real Estate Solutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Logistics Consulting

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Procurement Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Recall Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound to Manufacturing

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Service Logistics

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Envirosolutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Packaging Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL In-plant Logistics

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Pre-sales Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL HealthConnect

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Clinical Trials Logistics

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Fulfillment

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Business Support Center

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.


DHL och medicin: Korta fakta

  • Globalt nätverk
  • 150 anläggningar i fler än 40 länder
  • Två miljoner kvadratmeter lagerutrymme
  • En hälso- och sjukvårdspersonalstyrka på 4 000
  • 250 lagerarbetande apotekare

Insights om medicin och hälsovård

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

    Kontakta oss & håll dig uppdaterad

    För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: