Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

VÅR EXPERTIS INOM MEDICIN OCH HÄLSOVÅRD

Vi är svaret på utmaningarna i din bransch

Våra meriter och experter inom olika branscher ger DHL oöverträffad kompetens inom medicin- och hälsovårdsbranschen, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda specialiserade, högkvalitativa lösningar – oavsett vad du har för typ av verksamhet.

 • Att hålla jämna steg med det ständigt föränderliga globala lagstiftningsklimatet är en utmaning eftersom ländernas krav och de regionala kraven hela tiden förändras. Vår globala kvalitetssäkringsgrupp med fler än 100 experter arbetar för operativ överensstämmelse och styrning, och har alltid koll på de senaste ändringarna av lokala och internationella regler. Vårt globala nätverk erbjuder noggrant övervakade miljöer och vi säkerställer fullständig överensstämmelse med god praxis – från ursprungsplats till destination.

 • Det är inte enkelt att ersätta viktiga produkter med högt värde. Därför har vi utvecklat strikta procedurer för temperaturkontroll som skyddar värdefulla produkter. Vi lagrar och transporterar medicintekniska och farmaceutiska produkter vid djupfryst och kyld temperatur samt kontrollerad rumstemperatur. Våra lokaler för paketering och frakthantering är dessutom temperaturkontrollerade, och vi använder innovativa förpackningsmaterial för att säkerställa att temperaturen bibehålls i hela förvaringskedjan.

 • Vi hjälper dig att nå höga standarder för hälsa och säkerhet genom omfattande utbildning och regelmässig övervakning. Vi erbjuder rådgivning om globala säkerhetsbestämmelser och utför regelbundna inspektioner och processrevisioner på alla våra anläggningar.

Logistik kring kliniska studier

Femton års erfarenhet av att hantera logistiken kring lyckade kliniska prövningar.

 • Nyckeln till en lyckad och effektiv prövning med hög patientsäkerhet är att alla produkter kommer fram i rätt tid och i rätt skick. Vi vet att det är viktigt och har därför integrerat spårningsfunktioner i våra skyddstjänster – patienterna ska få rätt produkt i rätt tid.

 • För att förbättra beslutsfattandet, minska kostnaderna och säkerställa att inte studierna påverkas av bristande produkttillgänglighet eller -spårbarhet ger DHL fullständig insyn i lager och aktiviteter under hela leveranskedjan.

 • Nuförtiden genomförs de flesta prövningarna på en global basis. Vår världsomspännande nätverkslösning med 20 depåer uppfyller behoven på både global och regional nivå. För att underlätta hela processen hanterar vi den utgående distributionen av förbrukningsmaterial till kliniska prövningar och det inkommande flödet av returer, däribland nätverksdesign, studiehantering och hanterad transport.

Sjukhuslogistik

Vi hjälper hälsovården och sjukhus med strategisk utformning av leveranskedjan i syfte att möjliggöra omvandling och förbättring.

 • Sjukhuspersonal ska kunna fokusera på patienternas behov, inte på att hantera onödigt många produktleveranser. Våra externa konsolideringscenter minskar både ”trafiken” inne på sjukhuset och antalet inkommande leveranser, samt möjliggör leveranser direkt till avdelningar och operationssalar. Du kan få extra fördelar genom att konsolidera inköp, möjliggöra större orderkvantiteter och standardisera produkter.

 • Personalen måste kunna fokusera på kärnverksamheten: patientvård. DHL effektiviserar arbetskraften genom att tillhandahålla en rad tjänster på plats, t.ex. utformning av sjukhusets lagringsutrymmen och intern distribution av medicintekniska enheter och instrument.

 • Att optimera lagernivåerna är en ständig utmaning. Våra material- och lagerhanteringsverktyg ger dig överblicken som behövs för att effektivt hantera lager av medicintekniska enheter, läkemedel och förbrukningsmaterial. Genom initial datainsamling identifieras fokusområden, och dessutom kan specialiserad programvara och insamlingsmetoder implementeras som minskar lagernivåer, inkurans och produktförluster. Vi identifierar också lämpliga lagringsplatser för att förbättra insynen och kontrollen samt minimera risken för skador.

Läkemedel

Vi har gedigen erfarenhet av svårdistribuerade produkter som vacciner och biologiska läkemedel, och klarar utmaningarna med säsongsutbud, pandemiplanering och temperaturövervakning i hela världen.

 • Förfalskning av produkter är ett växande problem som intensifieras på grund av näthandeln. Behovet av att garantera säkra och äkta produkter har lett till att många företag har omprövat sina processer i leveranskedjan så att de ska kunna påvisa e-pedigree. DHL hjälper till genom att leverera direkt till apotek eller tillhandahålla extra märkning i syfte att efterleva nationell lagstiftning om serialisering.

 • Inom läkemedelsindustrin fortsätter fusioner och förvärv att öka eftersom företagen vill stärka sin produktpipeline, skaffa välbehövlig kompetens inom områden som bioteknik och komma åt nya intäktsflöden inom t.ex. generika. Vi hjälper sammangående företag att integrera sina leveranskedjemetoder på ett sätt som är så effektivt och icke-störande som möjligt, så att kostnaderna kan sänkas och effektiviteten ökar.

 • Läkemedelstillverkare kräver flexibilitet och kostnadseffektiva lösningar för lagring och distribution. Genom att driva både särskilt avsedda lager och förstklassiga, delade lager i nyckelområden världen över ger DHL dig flexibiliteten som behövs för att möta en ständigt skiftande efterfrågan.

Medicinsk utrustning

Vi förstår och stöder logistikkraven för ett brett spektrum av produkter, från implanterbara enheter till diagnostiska medel.

 • Genom kundåterkoppling kan lageromsättningen stimuleras, användningen spåras och du kan fakturera tidigare. För att underlätta denna process tillhandahåller DHL förvaltning av konsignationslager genom att fältbaserade team besöker platser och följer/spårar lagret. Vi har system och operativa åtgärder, t.ex. unika identifieringsnummer och insynsverktyg såsom partispårning, som säkerställer att du uppfyller lagstadgade krav.

 • Samma leveranskedja passar inte alla medicintekniska produkter. Förbrukningsvaror och kapitalintensiva produkter, såsom MR-maskiner, måste hanteras på olika sätt. Vi tar fram den perfekta nätverks- och tjänsteutformningen som fungerar med din nuvarande såväl som planerade verksamhet och uppfyller dina specifika produktkrav.

 • Tillverkare måste snabbt kunna möta produktefterfrågan från kunder och länder. För att öka denna responsivitet har DHL ett världsomspännande nätverk av GMP-anläggningar som tillhandahåller en rad mervärdestjänster. Bland annat erbjuds paketeringstjänster och satsplockning, vilket säkerställer att produkterna får rätt specifikation för marknaden och möjliggör senareläggning eller sen anpassning. Dessutom tar vi på oss serialisering eller märkning samt hopsättning av kit med medicintekniska produkter.

Insights om medicin och hälsovård

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

  Kontakta oss & håll dig uppdaterad

  För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: