Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

TEKNOLOGI

Stimulera innovation

Teknologins värld förändras snabbt och ofta. Dagens kunder vill ha allt snabbare och betala mindre. Korta produktlivscykler, hög hastighet till marknaden, snabba produktlanseringar och intensiv konkurrens ökar pressen.

Leveranskedjan måste vara agil och flexibel för att klara av den snabba förändringshastigheten och kostnadseffektiv för att bibehålla en konkurrensfördel, samtidigt som du uppnår kundtillfredsställelse och säkerställer efterlevnad.

Expertis inom teknologibranschen

Ta reda på mer om Personliga enheter

Intensiv konkurrens, små marginaler och komplexa krav på leveranskedjan är bara några av marknadens utmaningar för tillverkare av stationära datorer, bärbara datorer, mobila enheter och konsumentelektronik. DHL tillhandahåller integrerade lösningar med teknisk hjälp inför försäljning och anläggningstjänster för retur, reparation och annan eftermarknadssupport som förenklar verksamheten, minskar kostnaderna och förbättrar kundupplevelsen.

Ta reda på mer om Infrastruktur

Företag inom infrastrukturbranschen, t.ex. nätverksdesign, enterprise computing och produkter för avbildning och utskrift, möter särskilt stora krav på uppgradering av datakapacitet, multikanalsdistribution och eftermarknadstjänster. DHL uppfyller alla dessa behov med våra flexibla lösningar längs hela vägen av leveranskedjan och, som ledande logistikpartner (LLP), hjälper vi dig att utforma och implementera strategier som optimerar dina nätverk.

Ta reda på mer om Halvledare

Med sin tillverkningsprocess i flera steg har halvledarproducenterna extremt utmanande krav på leveranskedjan. Utöver materialförsörjning och logistik i varje produktionsfas hjälper DHL till genom specifika tillverkningstjänster. Tekniska tjänster inför försäljning säkerställer att de levererade produkterna uppfyller kundernas exakta specifikationer. Tjänsterna underlättar driften och möjliggör bättre insyn, vilket förbättrar kvaliteten och kostnadskontrollen. 

Våra teknologilösningar

Välj en lösning
Transportlösningar
Lagringslösningar
Administrativa tjänster
Integrerade Lösningar
Tillvalstjänster
Välj en transportlösning
DHL Managed Transport & Brokerage Förvaltning av inhemsk distribution
DHL Inbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av inkommande leveranser
DHL Outbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av utgående leveranser
Välj en lagringslösning
DHL Warehousing Delad eller enskild lagring och varudistribution
DHL Real Estate Solutions Anpassad utformning, konstruktion och förvaltning av logistiklokaler
Välj en lösning bland administrativa tjänster
DHL Logistics Consulting Strategisk vägledning om en optimal leveranskedja
DHL Procurement Services Lokaliserar och förvaltar produkter och leverantörer
DHL Recall Services Hanterar allt som gäller produktåterkallelser
DHL Business Support Center Kundservice och -support före och efter försäljning
Välj en integrerad lösning
DHL Lead Logistics Partner Överser hela leveranskedjan och driften av den
DHL Inbound to Manufacturing Styr materialinflödet för att optimera tillverkning och lager
DHL Service Logistics Flyttar och hanterar eftermarknadsdelar och -material
DHL Indirect Materials Management (MRO) Förvaltar underhåll, reparation och drift av leveranskedjan
DHL Envirosolutions Gör din verksamhet mer miljömässigt hållbar
DHL Fulfillment Beställning, lagring och leverans till konsumenter
Välj en tillvalstjänst
DHL Packaging Services Tjänster för att paketera, iordningställa och anpassa produkter
DHL In-plant Logistics Logistiska tjänster för tillverkningsanläggningen
DHL Pre-sales Services Anpassning och montering inför försäljning och lansering

DHL Managed Transport & Brokerage

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Outbound Transport Operations

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Warehousing

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Real Estate Solutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Logistics Consulting

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Procurement Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Recall Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Business Support Center

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound to Manufacturing

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Service Logistics

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Envirosolutions

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Packaging Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL In-plant Logistics

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Pre-sales Services

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Passenger Gateway Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Fulfillment

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound to Manufacturing

Våra kollegor på DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.


DHL och teknologi: Korta fakta

  • Fler än 550 verksamheter i 56 länder
  • En personalstyrka inom teknologi på mer än 15 000 personer
  • Tre miljoner kvadratmeter lagringsutrymme
  • Tillhandahåller lösningar för leveranskedjan till de 20 största teknologiföretagen i världen

Insights om teknologi

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

    Kontakta oss & håll dig uppdaterad

    För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: