Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

VÅR EXPERTIS INOM TEKNOLOGI

Flytta fram gränserna för teknologi

I denna mycket dynamiska bransch som ständigt omformas och förändras av ny teknologi vill DHL erbjuda förstklassiga lösningar som tillgodoser branschens specifika svårigheter vad gäller leveranskedjan.

 • Dagens företag måste anpassa sig, inte bara till snabb innovation och kortare produktcykler, utan också till tillväxtmarknader, produktifiering av produkter och föränderliga köpbeteenden hos kunderna. DHL:s svar är innovativa, flexibla och smidiga leveranskedjemodeller som är anpassningsbara till varierande volymer, produktcykler och flerkanaliga distributionsbehov. Senareläggning, uppföljning på nätet, sista kilometern-leverans och tekniska tjänster är bara några avgörande element. Kunder drar också nytta från vår delade infrastruktur, flexibla kommersiella modeller och lokala expertis via vår globala tillgång till nya marknader.

 • Fallande produktpriser och konsolideringen av marknaden är konsekvensen av stark konkurrens. I den här nya världen där kundernas upplevelser är lika viktiga som produktegenskaper kan vi hjälpa företagen att rikta in sig på kunder och fortfarande optimera kostnads- och kapitaleffektivitet. De som använder DHL:s tjänster drar nytta av våra program för fortsatt utveckling och våra integrerade lösningar för leveranskedjor. Vi sätter kunden i centrum under hela cykeln, från före försäljning till eftermarknaden, och genom strategiska partnerskap ligger vi i framkanten när det gäller innovation.

 • Ökningar i regionscentrerad tillverkning i kombination med lokala regelverk bidrar till den globala marknadens komplexitet och föränderlighet. Vårt svar är att skapa pålitliga och tåliga leveranskedjor med global täckning och höga nivåer av efterlevnad baserat på utvärdering, förenkling och hantering av varierande hot. Som enskild global partner kan vi erbjuda en leveranskedja för hela vägen med synbarhet, integrerade lösningar och expertis i efterlevnad och tullföreskrifter, inklusive vårt specialverktyg för riskhantering – DHL Resilience360.

Personliga enheter

DHL:s svar på efterfrågan av effektiva och dynamiska leveranskedjor i det här extremt konkurrenskraftiga och kundcentrerade segmentet är integrerade lösningar, vars enkelhet och smidighet ger de bästa kundupplevelserna samtidigt som den totala ägandekostnaden minskar.

 • Den nedkortade livscykeln för produkter som stationära och bärbara datorer, mobila enheter och hushållselektronik i allmänhet kräver större flexibilitet för distributionsmodeller. DHL erbjuder en mängd modeller och tjänstenivåer, inklusive enskild och delad lagring för anpassning till en särskild cykel. Vi kan skapa en integrerad kedja för värde hela vägen som täcker alla fysiska och ekonomiska problem med flöden samt dess information.

 • Marknaden med undersektorn för personliga enheter mättas mer och mer, vilket har lett till produktifiering och starkt prisbaserad konkurrens. Företag försöker fånga attraktiva tillväxtmarknaders och produktsegments potential. Genom kundpartnerskap kan DHL utveckla en mängd olika modeller för delad infrastruktur och flexibla kommersiella modeller. Vi granskar alternativ för utlokalisering av leveranskedjan och våra processer driver fortsatt utveckling i kostnadsstrukturer. 

 • Det ökade behovet från en växande medelklass med större disponibel inkomst fortsätter att skapa globala tillväxtmöjligheter. DHL kan definiera strategier för leveranskedjors inträde på marknaden som säkerställer skalbarhet, efterlevnad och förening för målsegmenten. Vi har kunskapen och erfarenheten till att utveckla och förbättra en rad modeller, inklusive flerkanalig distribuering och avkastning. Alla drar nytta av flexibla tjänstenivåer, total insyn och global täckning.

Infrastruktur

Det här krävande segmentet med maskinvara och tjänster erbjuder teknologisk infrastruktur för enhetskonnektivitet, lagring och datakapacitet samt företagsprocesser med IT-support. Vårt svar på de här kraven är flexibla lösningar hela vägen och en mängd eftermarknadstjänster.

 • Ökade data- och konnektivitetsbehov driver ett behov av större server- och lagringskapacitet samt snabbare nätverkssystem. Datacenterskonsolidering och -virtualisering är nyckeln till förbättrad IT-effektivitet emedan nya standarder som 4G och LTE ökar investeringen i kommunikationsnätverk globalt. DHL:s svar är en ”end-to-end”-miljö – en lösning kring konsoliderade datacenter som erbjuder tjänster som säkerställer smidig installation och underhållssupport av all utrustning med stort ekonomiskt värde. Våra flexibla eftermarknadstjänster för teknik och logistik erbjuder en mängd servicenivåer, inklusive leverans inom två timmar eller nästa dag samt processer för värdefull återställning av utrustning i enlighet med lokala regler.

 • Även om maskinvaruinnovation fortfarande är väsentligt för den här undersektorn finns en risk att "box-leverantörers" produkter produktifieras. Många går över till att fokusera på utveckling av programvaruappar och nya servicemodeller. DHL hjälper företag att utöka sina produktbaserade erbjudanden gentemot servicebaserade företag för att stärka deras marknadsposition och undvika produktifiering. Vi uppnår detta främst genom att skapa en helt integrerad, flexibel och responsiv leveranskedja som stärker expansionen av serviceverksamheten. Några exempel är lagerfinansiering och eftermarknadstjänster såsom reparations-, retur- och servicelogistik.

Halvledare

DHL tar hänsyn till komplexiteten i marknadsdynamik för halvledare, leveranskedjor och tillverkningsprocesser samt behovet av att möta efterfrågan på hög produktkvalitet och kontroll av kostnader till stor del genom förenkling och förbättrad insyn.

 • Även om de till största del fortfarande används inom kommunikation och databehandling så finns tillväxtområden för halvledare inom vertikala branscher som fordonsvärlden och tillverkning. DHL säkerställer nödvändig kvalitet på dessa viktiga komponenter i värdekedjan genom en policy om "noll brister", baserat på löpande förbättringsprocesser och utmärkt insyn.  Vi utnyttjar vår expertis ytterligare i relevanta vertikala marknader, som biovetenskap och sjukvård, fordonsvärlden och högteknologi för att bidra till att skapa en sömlös kundupplevelse.

 • Halvledarsegmentet karaktäriseras av FoU-intensitet, kostsam produktionsutrustning och tillverkningsprocesser med flera steg samt periodisk företagsutveckling. Det uppvisar också en aldrig tidigare skådad acceleration i sammanslagning och förvärvande samt marknadskonsolidering. DHL skapar flexibla leveranskedjor med gehör för tillväxt, anpassning till periodiska fluktuationer i behov samt undviker upplösning av komplexa, kostsamma tillverkningsprocesser. Vårt stöd för logistik är det bästa i sin klass och säkerställer att kritiska ledtider uppnås samtidigt som behovet av specifika leveranskedjekrav som temperaturkontroll och renrumtjänster möts.

 • Nästa generationens teknologier genomgår långa utvecklingscykler och kräver stora investeringar i produktionsprocesserna. Halvledarnas tillverkningsprocess med flera steg gör att leveranskedjan är en av de mest komplexa som finns på marknaden. Från materialursprung via tillverkning av halvledarchips, montering och testning till distribution förenklar DHL leveranskedjan på alla möjliga vis. Särskilt viktiga delar av vår tjänst är leverans av inkommande för tillverkning (I2M), distribution av färdigvaror och tillhandahållande av total insyn för produkter med högt värde.

Insights om teknologi

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

  Kontakta oss & håll dig uppdaterad

  För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: