Navigacija in vsebina

Predpisi IMO 2020 zmanjšujejo emisije žvepla in ne CO₂

Naši strokovnjaki pojasnjujejo spremembe in prihodnost programa DHL GoGreen


1. januarja 2020 je Mednarodna pomorska organizacija (IMO) uvedla novo omejitev količine žvepla, ki jo lahko vsebujejo pomorska goriva, kar je pomembna sprememba za pomorske prevoznike in celotno logistično panogo. 

Finančna posledica predpisov IMO 2020 je zvišanje stroškov prevoza tovora na različnih geografskih območjih, številni okoljsko ozaveščeni pošiljatelji pa se sprašujejo, zakaj se emisije ogljikovega dioksida (CO₂) pri njihovih pošiljkah s to spremembo ne bodo zmanjšale. 

Strokovnjaki službe DHL Global Forwarding pojasnjujejo resničen vpliv predpisov IMO 2020 na okolje in kako utirajo pot logistiki v prihodnosti.

Zakaj je treba zmanjšati predvsem emisije žvepla?


Motorji kontejnerskih plovil pri zgorevanju goriva oddajajo žveplov oksid (SOx). Ne samo, da SOx neposredno vpliva na zdravje obalnih skupnosti, ki živijo v bližini glavnih ladijskih poti, temveč tudi poslabšuje naše okolje.

Kar zadeva zdravje ljudi, je dokazano, da SOx povečuje pogostnost srčno-žilnih bolezni in kapi. Povzroča lahko tudi pljučne bolezni. V obalnih regijah se povečuje število primerov pljučnega raka, astma pa prizadene vse več otrok. V študiji, ki je bila leta 2016 predložena Odboru za varstvo morskega okolja Mednarodne pomorske organizacije, je bilo ocenjeno, da bi zmanjšanje mejne vrednosti emisij žveplovega dioksida med letoma 2020 in 2025 pomagalo preprečiti 570.000 dodatnih prezgodnjih smrti po vsem svetu.

Žveplo negativno vpliva tudi na naše okolje. Izpuščeno žveplo zakisuje vodo in morja ter škoduje vodnim živalim in rastlinam. Ko se oblaki vrnejo na kopno, kisli dež poškoduje tla v obalnih regijah ter zaradi zakisanja škoduje pridelkom in gozdovom.

Nova omejitev vsebnosti žvepla v pomorskih gorivih, ki je v preteklosti znašala 3,5 %, je zdaj 0,5 %, na določenih območjih nadzora nad emisijami, kot so obalne regije ZDA in Kanade, pa celo 0,1 %. S tem se bodo skupne emisije žveplovega oksida z ladij zmanjšale za 77 %, kar ustreza letnemu zmanjšanju za približno 8,5 milijona metričnih ton žveplovega oksida.

Ta prizadevanja za zmanjšanje emisij žvepla, o katerih so se dogovorili glavni svetovni trgovinski akterji, so velik humanitarni korak naprej v boju proti podnebnim spremembam.

Kako pomorski prevozniki zmanjšujejo emisije žvepla svojih plovil in kaj omejuje zmanjšanje emisij CO₂


Pomorski prevozniki lahko za zmanjšanje žveplovih emisij kontejnerskih plovil izbirajo med tremi različnimi načini. Čeprav vsaka rešitev omogoča znatno zmanjšanje emisij SOx, so vse rešitve povezane s popuščanjem pri emisijah CO₂ ali drugih toplogrednih plinov. Prevozniki lahko izbirajo med naslednjimi možnostmi:

 • Uporaba rafiniranih dizelskih goriv ali destilatov, kot je plinsko olje za plovila, z vsebnostjo žvepla manj kot 0,5 %. To gorivo je dražje od težkega kurilnega olja (HFO).
 • Namestitev pralnikov na ladjah – v bistvu gre za pralni stroj, ki med zgorevanjem ločuje žveplo od preostalega goriva.
 • Uporaba alternativnih virov goriva, kot je utekočinjeni zemeljski plin. Za utekočinjeni zemeljski plin so potrebni prilagojeni motorji, vendar je nakup relativno cenejši. Zaradi nevarne narave plina so vrste tovora, ki ga je mogoče prevažati na plovilu, omejene.

Študije se razlikujejo glede dejanskih okoljskih stroškov, ki jih bo povzročilo zmanjšanje emisij žvepla v skladu s predpisi IMO 2020. Vsak način zmanjševanja vsebnosti žvepla ima opazne pomanjkljivosti, ki sicer ne odtehtajo prednosti predpisov IMO 2020, vendar upravičujejo nadaljnje raziskave in oblikovanje politik.

Prehod na trajnostna goriva z DHL Global Forwarding

DHL-ovo sodelovanje z zaupanja vrednimi partnerji lahko pomaga uporabnikom ne le zmanjšati emisije žvepla, temveč tudi prispevati k pospeševanju trajnostne proizvodnje goriv in njihove globalne razpoložljivosti. Navajamo primer pomorskega prevoza tovora:

 1. DHL napove ogljikove emisije, ki jih je treba zmanjšati.
 2. Ustrezna količina trajnostnega pomorskega goriva je "nabavljena" in uporabljena na enem ali več kontejnerskih plovilih.
 3. Prevozniki dotočijo trajnostno pomorsko gorivo, vendar morajo pokriti le stroške konvencionalnega goriva. Razlika v ceni med konvencionalnim in trajnostnim pomorskim gorivom določa strošek pribitka za trajnostno gorivo.
 4. Uporaba pristopa "ena atmosfera" poenostavi zamenjavo goriva, saj trajnostnemu pomorskemu gorivu ni treba biti na istem plovilu kot zabojniku, katerega emisije je treba zmanjšati.
Čeprav je to idejno zelo preprosta naloga, je treba natančno upravljati vsak korak postopka, da se zagotovi, da je zmanjšanje CO₂ mogoče preveriti in zahtevati. DHL Global Forwarding prav to počne za svoje uporabnike s storitvijo Book and Claim.

Goriva z nizko vsebnostjo žvepla in črni ogljik

Vsa goriva z nizko vsebnostjo žvepla niso enaka. Kurilno olje z zelo nizko vsebnostjo žvepla (VLSFO) se pridobiva z mešanjem aditivov in tako imenovanih aromatskih spojin, da se povečata njegova učinkovitost in mazivnost. Te aromatske spojine, kot je toluen ali benzen, lahko v stiku z zrakom tvorijo črni ogljik.

Črni ogljik je aerosol, ki nastane pri nepopolnem zgorevanju goriva, in po mnenju Združenih narodov je poleg tega, da je strupen za ljudi, tudi dejavnik podnebnega segrevanjaŠtudija, ki jo je Mednarodni pomorski organizaciji predložila Nemčija, opozarja, da lahko prehod s HFO, bogatega z žveplom, na VLSFO poveča emisije črnega ogljika do 85 %. V študiji je prav tako izpostavljeno, da se emisije črnega ogljika lahko povečajo tudi zaradi obratovanja ladij pri nižjih hitrostih.

Pralniki: z odprto ali zaprto zanko?

Da bi izpolnili predpise IMO 2020, lahko lastniki ladij na svoja plovila namestijo pralnike. Ti pralniki "izpirajo" žveplov oksid iz motorjev in izpušnih sistemov plovil, kar omogoča uporabo tradicionalnega HFO z vsebnostjo žvepla več kot 0,5 %.

Ti pralniki so razdeljeni v dve kategoriji: tiste z odprto zanko in tiste z zaprto zanko. V sistemih z zaprto zanko se odpadna voda shranjuje na ladji in jo je treba odstraniti v posebnih pristaniških objektih. Sistemi z odprto zanko pa onesnaženo vodo izpuščajo v morje, kar lahko škoduje morskim živalim in rastlinam. Države, kot je Kitajska, zdaj razmišljajo o uveljavitvi politik, ki bi v prihodnosti prepovedale uporabo pralnikov z odprto zanko v svojih obalnih regijah.

Utekočinjeni zemeljski plin: metan, drug toplogredni plin

Uporaba utekočinjenega zemeljskega plina sicer zmanjšuje emisije CO₂ plovila, vendar je utekočinjeni zemeljski plin sestavljen predvsem iz metana, ki je tehnično še vedno fosilno gorivo in toplogredni plin. Poleg zmanjšanja emisij CO₂ Medvladni odbor Združenih narodov za podnebne spremembe priporoča zmanjšanje emisij metana za 35 % ali več do leta 2050 v primerjavi z letom 2010, da bi omejili globalno segrevanje na 1,5 °C.

Čeprav lahko proizvodnja in distribucija utekočinjenega zemeljskega plina vzbujata skrb glede emisij CO₂, njegovo običajno zgorevanje v ladijskem motorju povzroča manj emisij CO₂ kot zgorevanje HFO. Vendar pa neoptimalna zasnova motorja omogoča uhajanje, znano tudi kot uhajanje metana – stalno izpuščanje metana v ozračje. Takšen pojav poudarja pomen boljše zasnove ladij in motorjev ter temeljitega in rednega merjenja emisij na krovu. To je deloma cilj Začetne strategije IMO 2050, ki obravnava točke, izpostavljene v zgoraj predstavljenih študijah, pošiljatelji pa lahko ukrepajo že danes.

DHL-ova prihodnost varovanja okolja: biogoriva in Začetna strategija IMO 2050


Kljub določenim kompromisom, ki smo jih omenili zgoraj, predpisi IMO 2020 utirajo pot nadaljnjim okoljskim pobudam na svetovni ravni, od katerih so številne del Začetne strategije IMO 2050. Poleg tega lahko pošiljatelji že danes zmanjšajo svoj vpliv na okolje – DHL Global Forwarding uporabnike po vsem svetu usmerja v uporabo biogoriv, ki so učinkovita alternativa fosilnim gorivom.

Biogoriva: ukrepati je treba že danes

Biogoriva bodo v naslednjih petih do desetih letih ostala ena od najbolj realnih alternativ tradicionalnim gorivom, ne glede na to, ali imajo visoko ali nizko vsebnost žvepla. Pomembno je, da so pridobljena iz trajnostnih surovin, njihova prednost pa je, da so danes široko komercialno dostopna. Z nadaljnjo optimizacijo oskrbovalne verige in ekonomijo obsega bi jih lahko v prihodnosti pridobili po še nižjih cenah. Ob pravilnem ravnanju sta proizvodnja in uporaba biogoriv tudi okolju prijaznejša, saj so ta goriva biološko razgradljiva in precej manj strupena kot fosilna goriva.

Biogoriva običajno vključujejo:

 • Biodizel: Pridobljen je iz rastlinskih ali živalskih maščob in alkohola ter se običajno uporablja kot dodatek dizelskim gorivom, pri čemer se mešanica giblje od 2-odstotnega (B2) do 100-odstotnega biodizla (B100). Če je izdelan iz odpadnih surovin (ali hidrogeniranih rastlinskih olj), se lahko uporablja kot čisto gorivo.
 • Bioetanol: Uporablja se kot dodatek standardnemu bencinu in običajno nastane z alkoholno fermentacijo koruze ali žita. Najbolj znana različica je E10, ki se uporablja v osebnih avtomobilih in tovornjakih ter je mešanica 10 % etanola in 90 % bencina.
 • Biokerozin: Znan je tudi kot biokerozin za reaktivne motorje ter je ustvarjen iz rastlinskih in živalskih maščob. Z biogorivom za reaktivne motorje se lahko emisije toplogrednih plinov v letalstvu v primerjavi s fosilnim gorivom za reaktivne motorje zmanjšajo od 50 do 95 %.

Biogoriva obstajajo vzporedno z e-gorivi, ki so sintetična goriva, proizvedena iz vode in ogljikovega dioksida. O e-gorivih in drugih napredkih preberite v naši beli knjigi o trajnostnih gorivih v obliki zapisa PDF (1,9 MB).

Začetna strategija IMO2050: načrti za prihodnost

Prizadevanja Mednarodne pomorske organizacije se ne končajo z zmanjšanjem emisij žvepla. Začetna strategija je bila načrtovana do leta 2050, tokrat z jasnim poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Kot je predstavljeno v predpisih IMO 2020, naslednji koraki vključujejo:

 • Zmanjšanje ogljične intenzivnosti ladij z oblikovanjem boljših in energetsko učinkovitejših ladij z nadaljnjim izvajanjem njihovega indeksa energetske učinkovitosti (EEDI).
 • Zmanjšanje emisij CO₂ za vsaj 40 % do leta 2030 in za 70 % do leta 2050 v primerjavi z letom 2008.
 • Zmanjšanje skupnih letnih emisij toplogrednih plinov za vsaj 50 % do leta 2050 v primerjavi z letom 2008 v skladu s temperaturnimi cilji Pariškega sporazuma.

Preberite več o strategiji IMO

DHL Global Forwarding od leta 2017 sodeluje s pobudo The GoodShipping Program in tako pošiljateljem po vsem svetu ponuja edinstveno rešitev za pomorsko biogorivo. Tudi zato je pomorski prevoz tovora danes še vedno najbolj okolju prijazen način pošiljanja tovora.

Izračunajte ogljični odtis svoje pošiljke v storitvi myDHLi Quote + Book

Prenesite infografike


Se soočate s specifičnim izzivom, pri katerem potrebujete pomoč?


Naši strokovnjaki za pošiljanje vam bodo z veseljem pomagali