Navigacija in vsebina

Rešitve dejavnosti zmanjševanja emisij: zmanjšanje emisij CO₂ s prehodom na trajnostna goriva

Poenostavitev trajnostne logistike z GoGreen Plus


Izravnava ("offsetting", posredno nadomestilo za emisije CO₂, povezane s prevozom, zunaj prevozne verige) je lahko smiselna, vendar ne bo omogočila popolnega razogljičenja pošiljanja tovora. Dejavnosti zmanjševanja emisij ("insetting") z uporabo trajnostnih goriv (kot so npr. biogoriva) ali posodabljanjem vozil voznega parka z okolju prijaznejšimi letali in morskimi plovili lahko vsem udeležencem v oskrbovalni verigi pomagajo pri doseganju njihovih podnebnih ciljev.

Zmanjšanje emisij CO₂ s prehodom na trajnostno gorivo


Poenostavitev trajnostne logistike z GoGreen Plus

Zmožnosti in izzivi trajnostnih goriv


Zelena goriva so pomemben del načrta službe DHL Global Forwarding za razogljičenje in ključni vzvod za izvajanje dejavnosti zmanjševanja emisij. Zlasti biogoriva in e-goriva imajo velik potencial za razogljičenje.

Biogoriva so zlahka dostopna in ne zahtevajo skoraj nobenih sprememb v tehnologiji motorjev, zato bodo v naslednjih 10 letih igrala ključno vlogo.

Vendar pa je trenutno le na redkih lokacijah omogočena zamenjava goriva v morskih plovilih ali na letališču. Poleg tega je za pošiljatelje težko, da bi se vključili v več kot samo pilotne projekte, za prevoznike pa, da bi se prilagodili povečanemu povpraševanju.

Uporaba pristopa "ena atmosfera" za izkoriščanje dejavnosti zmanjševanja emisij


Povečanje izvajanja dejavnosti zmanjševanja emisij lahko pomaga prepotrebna sredstva usmeriti k naložbam v proizvodnjo, infrastrukturo in uporabo trajnostnih goriv. Pristop "ena atmosfera" lahko pripomore k večjemu izkoriščanju dejavnosti zmanjševanja emisij.

Vse kontejnerske ladje izpuščajo emisije v enako atmosfero. Zato za naše podnebje ni pomembno, kje in v katerem kontejnerskem plovilu se namesto fosilnega goriva uporablja biogorivo, temveč da do zmanjšanja pride nekje v panogi.

Zato sta za vzpostavitev dejavnosti zmanjševanja emisij prek uporabe trajnostnega goriva potrebna dva elementa:

  • Povečanje deleža zelenega goriva v omrežju.
  • Jasen postopek obračunavanja in preverjanja. Tukaj DHL prevzame vodilno vlogo v imenu svojih uporabnikov.

Prehod na trajnostna goriva s službo DHL Global Forwarding


S sodelovanjem z zaupanja vrednimi partnerji lahko DHL pomaga uporabnikom ne le zmanjšati emisije, temveč tudi prispevati k pospeševanju proizvodnje trajnostnih goriv in njihove razpoložljivosti po vsem svetu. Navajamo primer s področja pomorskega prevoza tovora:

  1.  DHL napove količino ogljikovih emisij, ki jih je treba zmanjšati.
  2. Ustrezna količina trajnostnega goriva za plovila je "nabavljena" in uporabljena v enem ali več kontejnerskih plovilih.
  3. Prevozniki točijo trajnostno gorivo za plovila, vendar morajo pokriti le stroške konvencionalnega goriva. Razlika v ceni med konvencionalnim in trajnostnim gorivom za plovila določa strošek dodatka za zeleno gorivo.
  4. Uporaba pristopa "ena atmosfera" poenostavi prehod na drugo vrsto goriva, saj trajnostnemu gorivu za plovila ni treba biti na istem plovilu, kjer je zabojnik, katerega emisije je treba zmanjšati.

Čeprav je to idejno zelo preprosta naloga, je treba natančno upravljati vsak korak postopka, če želimo zagotoviti, da je mogoče preveriti in zahtevati zmanjšanje CO₂. DHL Global Forwarding prav to počne za svoje uporabnike s storitvijo Book and Claim.

Storitev Book and Claim


S storitvijo Book and Claim so stranke lahko prepričane, da se biogoriva uporabljajo s pomočjo preglednega računovodstva in stalnega spremljanja njihove ponudbe in povpraševanja. Zmanjšanje emisij CO₂ in prehod na trajnostna goriva sta preverjena. Na koncu postopka naši uporabniki prejmejo potrdilo (ki ga preveri neodvisna organizacija), v katerem je naveden in potrjen učinek zmanjšanja ogljika.

Storitev Book and Claim je del našega portfelja rešitev GoGreen Plus. Emisije na glavni poti so zmanjšane s pomočjo zelenih goriv, preostale emisije na celinskih poteh pa je mogoče izravnati po želji.

Od januarja 2020 se emisije vseh naših pošiljk LCL zmanjšujejo s trajnostnim pomorskim gorivom brez dodatnih stroškov za uporabnika. Ta storitev je zdaj na voljo tudi za naše pošiljke FCL (za plačilo), seveda pa DHL Global Forwarding uvaja enako storitev tudi za uporabnike letalskega prevoza tovora.

Če želite izvedeti več o rešitvah GoGreen Plus, se obrnite na svojega vodjo ključnih uporabnikov.

Se soočate s specifičnim izzivom, pri katerem potrebujete pomoč?


Naši strokovnjaki za pošiljanje vam bodo z veseljem pomagali