การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

การคำนวณน้ำหนักที่ใช้คำนวณค่าระวางทางอากาศ ทะเล ถนน และรถไฟ

รู้จักความแตกต่างระหว่าง KG และ CBM


“ขึ้นอยู่ว่าตัวเลขใดจะสูงกว่า” (หรือ “เลือกโดยผู้ขนส่ง”) คือวลีที่ต้องจำเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายของการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทะเล ถนน หรือรถไฟ เนื่องจากผู้ขนส่งจะมองที่การวัดสองแบบเสมอ – น้ำหนักจริงและน้ำหนักเชิงปริมาตรของชิปเมนท์ – จากนั้นจึงคำนวณน้ำหนักค่าระวางจากตัวเลขที่มากกว่า

หลีกเลี่ยงการประเมินต่ำเกินไป

เมื่ออัตราค่าขนส่งสูง การทำความเข้าใจน้ำหนักที่ใช้คำนวณค่าระวางของสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะขนส่งทางอากาศ ทะเล ถนน หรือรถไฟ ผู้ขนส่งที่ประเมินน้ำหนักที่ใช้คำนวณค่าระวางต่ำเกินไปมักจะประหลาดใจแบบไม่น่าประสงค์เมื่อได้รับใบเรียกเก็บเงิน  นอกจากนี้ การรู้น้ำหนักที่ใช้คำนวณค่าระวางที่แน่นอนพร้อมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น เวลาในการจัดส่งที่ต้องใช้จะช่วยในการเลือกวิธีการขนส่งที่ดีที่สุดได้

น้ำหนักสองประเภท

ผู้ขนส่งจะเปรียบเทียบน้ำหนักสองประเภท ประเภทแรกคือน้ำหนักจริงของชิปเมนท์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์และพาเลท ซึ่งก็คือน้ำหนักทั้งหมดของชิปเมนท์ โดยมักจะแสดงเป็นกิโลกรัม (กก.)

น้ำหนักประเภทที่สองคือน้ำหนักเชิงปริมาตรหรือขนาด (ปริมาตรของสินค้า) โดยจะแสดงเป็นกิโลกรัมเช่นกัน แต่จะอิงจากขนาดของชิปเมนท์ (ความยาว ความกว้าง และความสูงเป็นเซ็นติเมตร) ซึ่งจะมีการใช้อัตราความหนาแน่น อย่าลืมรวมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดด้วย!

การคำนวณน้ำหนักเชิงปริมาตรของชิปเมนท์

อัตราความหนาแน่นที่ใช้กับชิปเมนท์จะขึ้นอยู่กับวิธีการขนส่งที่เลือก

มาขนส่งชิปเมนท์เดียวกันผ่านวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้และหาน้ำหนักเชิงปริมาตรกัน! ชิปเมนท์ของเราประกอบด้วย พัสดุสองชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาด ความยาว  120 ซม.  กว้าง  80 ซม. และ สูง  50 ซม.

การขนส่งทางอากาศ: อัตราความหนาแน่น 1:6

  • สูตร: ( ( ย x ก x ส เป็นเซ็นติเมตร ) / 6,000 ) x จำนวนพัสดุ( ( 120 x 80 x 50 ) / 6,000 ) x 2 = ชิปเมนท์ของเรามีน้ำหนักเชิงปริมาตร 160 กก.

การขนส่งทางทะเล: อัตราความหนาแน่น 1:1

  • สูตร: ( ( ย x ก x ส เป็นเซ็นติเมตร ) / 1,000 ) x จำนวนพัสดุ( ( 120 x 80 x 50 ) / 1,000 ) x 2 = ชิปเมนท์ของเรามีน้ำหนักเชิงปริมาตร 960 กก.
  • นี่คือสูตรสำหรับชิปเมนท์แบบไม่เต็มคอนเทนเนอร์ (LCL) สำหรับชิปเมนท์แบบเต็มคอนเทนเนอร์ (FCL) ค่าธรรมเนียมต่อคอนเทนเนอร์จะแทนที่ค่าธรรมเนียมที่อิงจากปริมาตร

การขนส่งทางรถไฟ: อัตราความหนาแน่น 1:3

  • สูตร: ( ( ย x ก x สH เป็นเซ็นติเมตร ) / 3,000 ) x จำนวนพัสดุ ( ( 120 x 80 x 50 ) / 3,000 ) x 2 = ชิปเมนท์ของเรามีน้ำหนักเชิงปริมาตร 320 กก.

การขนส่งสินค้าทางถนน: สถานการณ์ตามแต่ละกรณี

  • อัตราความหนาแน่นแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและผู้ขนส่ง ดังนั้นโปรดตรวจสอบกับผู้ขนส่งที่ต้องการใช้บริการเพื่อรับข้อมูลทั้งหมด

อ่านหมายเหตุตัวเล็กเสมอ

ในบางครั้ง ผู้ขนส่งอาจกำหนดค่าความหนาแน่นไม่เหมือนกัน ซึ่งทำให้กระทบต่อน้ำหนักเชิงปริมาตร เช่น หากคุณคุ้นเคยกับการใช้อัตรา 1:3 สำหรับการขนส่งทางบก แต่บางชิปเมนท์ตกอยู่ในอัตรา 1:2 น้ำหนักเชิงปริมาตรของชิปเมนท์เดียวกันจะเปลี่ยนจาก 333.33 กก. เป็น 500 กก.

แล้วค่าใช้จ่ายชิปเมนท์ของฉันจะเป็นเท่าใด

โปรดระลึกว่าทางเลือกของผู้ขนส่งและวลี “อันที่มากกว่า” จะนำไปเปรียบเทียบน้ำหนักจริงและน้ำหนักเชิงปริมาตร รวมทั้งการคิดค่าธรรมเนียมจากตัวเลขที่สูงกว่า เทคนิคในอุตสาหกรรมนี้มีคำอธิบายที่มีเหตุผลชัดเจนอยู่ – เช่น เครื่องบินมีทั้งข้อจำกัดน้ำหนักและพื้นที่ใต้ท้องเครื่อง ดังนั้นผู้ขนส่งต้องควบคุมน้ำหนักและปริมาตรของสินค้า

หากสินค้าของคุณมีชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดใหญ่ จะทำให้มีน้ำหนักมากแต่หนาแน่น น้ำหนักจริงอาจจะมากกว่าน้ำหนักเชิงปริมาตร และหากสินค้าของคุณมีชิ้นส่วนพลาสติกอยู่ในบรรจุภัณฑ์โพลี่สไตรีน จะทำให้น้ำหนักเบาแต่ใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก น้ำหนักเชิงปริมาตรอาจมากกว่าน้ำหนักจริง

น้ำหนักที่ใช้คำนวณค่าระวางของชิปเมนท์จะถูกคำนวณจากตัวเลขที่มากกว่าเสมอ: ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักจริงหรือน้ำหนักเชิงปริมาตร

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก


คุณมีอุปสรรคทางการขนส่งที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่


ผู้ชำนาญการด้านการขนส่งของเราพร้อมช่วยเหลือ