Navigatie en inhoud
U bent in  België
of Selecteer een ander land

Toeslagen

Toeslagen voor wegtransport


DHL Freight evalueert regelmatig de hoogte van toeslagen voor wegtransport. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over toeslagen.

  • De brandstoftoeslag voor wegtransport bedraagt 10,43% voor Augustus 2024

Ontwikkeling van de brandstoftoeslag


De volgende Fuel Surcharge-tabel is van toepassing op Road Freight-producten.

  • Euroconnect
  • Euroline/Euronet

Oliebulletin gepubliceerd door het directoraat-generaal Energie en vervoer van de Europese Commissie

Ontwikkeling van de brandstoftoeslag 2024  2023 2022 2021
Januari 12.75% 19,63% 9,97% 1,70%
Februari 11,26% 14,66% 9,23% 2,36%
Maart 10,53%
14,56% 10,28% 3,40%
April 12,43% 13,37% 11,86% 4,06%
Mei 12,06% 12,04% 19,68% 5,10%
Juni 12,07% 10,84% 16,59% 5,17%
Juli 11,14% 8,96% 18,21% 5,51%
Augustus 10,43% 9,01% 21,75% 6,17%
September   9,71% 21,19% 6,72%
Oktober   12.43% 18,12% 6,77%
November   13.88% 18,68% 7,12%
December   14.46% 19,81% 9,07%

Valuta-aanpassingsfactor (CAF) - voor klant gefactureerd in EUR


Om een vreemde valuta vrij ten opzichte van de euro te laten bewegen, past DHL Freight voor bepaalde landen een valuta-aanpassingsfactor toe.

Deze heeft betrekking op import- en exportzendingen tot 2500 kg (te betalen gewicht). Gemiddeld vindt ongeveer 50% van onze exposure in de lokale valuta plaats, en de rest in euro's. 

Op de 15e van elke maand gebruiken we de door de Europese Centrale Bank gepubliceerde wisselkoersen om de valuta-aanpassingsfactor voor de daaropvolgende maand vast te stellen.

 

Voor klanten die worden gefactureerd in Europa land van herkomst / bestemming (2024) CAF % Juli CAF % Juni CAF % Mei
Zwitserland 10,90% 12,50% 10,90%
Tsjechië 4,60 % 6,00% 6,00%
Denemarken 0,00% 0,00% 0,00%
Noorwegen 0,00% 0,00% 0,00%
Polen 0,00% 0,00% 0,00%
Zweden 0,00% 0,00% 0,00%
Russische Federatie 0,00% 0,00% 0,00%
Groot Brittanië 0,00% 0,00% 0,00%

Kilometerheffing België


Zoals u weet, geldt vanaf 1 april 2016 in België een kilometerheffing voor vrachtvoertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton.

Deze maatregel zal op snelwegen en bepaalde regionale en plaatselijke wegen worden toegepast. Deze maatregel zal op snelwegen en bepaalde regionale en plaatselijke wegen worden toegepast. Op basis van een simulatie die door het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) is geleverd, heeft DHL Freight op eigen kosten de gevolgen van deze heffing kunnen berekenen. Bij deze toeslagen is al rekening gehouden met de verdwijning van het Eurovignet in België en een verlaging van de wegenbelasting.

Tarieven voor binnenlands transport, import en export voor België

  • Binnenland +8,8%
  • Frankrijk+3,85 %
  • Duitsland +3,83%
  • Italië +2,73%
  • Spanje 2,05%
  • Nederland+4,45%
  • Algemeen internationaal transport andere landen +2,85%

Aangezien dit een overheidsheffing betreft, zullen we deze toeslag apart op de factuur vermelden.

Marpol: EU-richtlijn over zwavelgehalte (2012/33/EU)


Op 1 januari 2015 is de EU-richtlijn over zwavelgehalte 2012/33/EU van kracht geworden. Deze richtlijn vereist dat alle toepasselijke schepen die het SECA (Sulphur Emission Control Area) betreden het gehalte van zwavel in brandstoffen verlagen van 1,0% naar 0,1%.

Om aan deze eis te voldoen, moeten rederijen overstappen op MGO (Marine Gas Oil), ombouwen naar LNG (Liquefied Natural Gas) of investeren in zogenaamde scrubbers die zwavel verwijderen uit de uitlaatgassen.

Ongeacht de gekozen optie, moge het duidelijk zijn dat deze wijzigingen een aanzienlijke invloed hebben op de kosten van de services die de rederijen aanbieden en dat deze kosten worden doorberekend aan de klanten.

Rederijen hebben gemeld dat ze de toeslag regelmatig zullen bijstellen, aangezien ze verwachten dat de prijzen zullen schommelen, met name wat betreft de BAF.

Het is onze bedoeling om de toeslag ieder kwartaal te beoordelen, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een grote invloed hebben op de prijzen.

DE Maut


Een constante ontwikkeling binnen de transportsector zijn de kosten die vanuit overheden worden opgelegd. Sinds 1 juli 2018 is de Duitse Maut van toepassing op alle federale hoofdwegen van Duitsland. Een uitbreiding van de Duitse Maut op 53,000 kilometer  aan hoofd- en snelwegen stelt de Duitse overheid in staat om een verbeterd modern, veilig en efficiënt  verkeersnetwerk te financieren. Op 1 januari 2019 hebben de toltarieven voor voertuigen met een brutogewicht van 7,5 ton of meer,  een eerste significante verhoging gekregen. Per 1 december 2023 heeft de Duitse regering besloten om ook de CO2-belasting op te nemen in de tarieven, wat resulteert in  een tweede substantiële stijging.

Dit heeft invloed op de tarieven die DHL Freight u in rekening brengt. Voor u betekent dit dat wij genoodzaakt zijn de kostenstijging van deze Duitse Maut als toeslag door te belasten. Bij de berekening wordt uitgegaan van de som van de verhoging van 1 januari 2019 en de verhoging van 1 december 2023. 

Peak Season Surcharge


Transportvolumes fluctueren het gehele jaar door. Wij worden constant geconfronteerd met afnemende productiviteit vanwege congestie, alsmede capaciteitsgebrek als gevolg van een vergrijzende beroepsbevolking. Vervoerders brengen ons tijdens zogenaamde piekperiodes toeslagen in rekening om hun aanbod te kunnen garanderen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de kostendruk tot een minimum te beperken, maar afhankelijk van de ontwikkelingen, behoudt DHL Freight zich het recht voor om een Peak Season Surcharge in rekening te brengen.