Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

VEELGESTELDE VRAGEN

Algemeen

 • Facturatie aan derden: een commerciële zending met een commerciële waarde waarvan de verzendkosten worden betaald door iemand anders dan de afzender of ontvanger.

 • CMR Convention (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) is een verdrag van de Verenigde Naties dat betrekking heeft op verschillende juridische kwesties aangaande het vervoer van vracht over de weg.

  Op basis van de CMR ontwikkelde de International Road Transport Union (IRU, internationale wegvervoersorganisatie) een standaard CMR-vrachtbrief.

  De CMR-vrachtbrief is in drie talen voorbereid. Wanneer uw zending door de douane of politie tijdens het vervoer wordt gecontroleerd, moet een transportdocument aanwezig zijn.

 • Hiervan is sprake wanneer vracht tussen een plaats van herkomst en een bestemming wordt vervoerd zonder het land binnen te gaan waar de verzender is geregistreerd.

 • Klik hier voor informatie over de huidige brandstoftoeslag.

Verzekering

 • Voor uw gemoedsrust.

  Expediteurs en vervoerders zijn volgens de internationale verdragen slechts beperkt aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen van klanten. Bij incidenten wordt uw schadevergoeding doorgaans berekend volgens een "standaard" aansprakelijkheidsclausule voor nalatigheid. DHL Cargo Insurance dekt het verschil tussen onze "standaard" aansprakelijkheid en de volledige waarde van uw goederen.

 • We gaan bijzonder zorgvuldig om met iedere zending, maar er kan altijd iets gebeuren waar we geen controle over hebben. Natuurrampen, zoals overstromingen, kunnen gevolgen hebben voor uw zending. DHL Cargo Insurance is een kosteneffectieve manier om uw goederen te beschermen en u de nodige gemoedsrust te geven. De meeste mensen hebben nooit brand gehad in hun huis, maar blijven zich toch verzekeren tegen dit risico.

 • Zoals de meeste bedrijven in onze branche, hebben we slechts een beperkte aansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid wordt bepaald door internationale transportverdragen, zoals CMR, of lokale wetten die doorgaans slechts een klein deel van de waarde van uw goederen dekken, omdat hierbij wordt uitgegaan van het gewicht. Bovendien moet worden aangetoond dat we uw zending niet met de nodige zorgvuldigheid hebben behandeld.

 • Met onze verzekering krijgt u het volgende:

  • Onze eigen specialisten voor vrachtverzekering staan over de hele wereld in voor een zo goed mogelijke service
  • Bredere dekking dan de meeste andere verzekeringspolissen
  • Geen aftrekposten of eigen risico
  • Aantrekkelijke tarieven, vooral als u een jaarpolis neemt
  • Geen papierwerk rondom schadeclaims, dat handelen wij voor u af
  • Claims worden gemiddeld binnen 30 dagen afgehandeld
 • Dankzij de schaal van onze activiteiten bundelen wij duizenden polissen. Daardoor kunnen wij ook risicovolle bedrijfstakken een verzekering aanbieden. Met onze lokale expertise en ervaring met uw branche kunnen wij u bovendien helpen om uw risico’s te beperken.

 • Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van DHL Freight. Deze zal u verder helpen met uw claims en het verzamelen van alle benodigde informatie.

 • Volg deze link om te lezen welke informatie nodig is om een claim in te dienen

 • Ja, volg de link voor meer informatie over DHL Cargo Insurance

Voorafgaand aan het transport

Tijdens het transport

Na het transport

Duurzaamheid

Neem contact met ons op

Onze klantenservice staat klaar om u te helpen

Freight connections

Ontdek hier het laatste nieuws over wegtransport en douane services.