Navigatie en inhoud
U bent in  België
of Selecteer een ander land

Verklarende woordenlijst voor vrachtvervoer


Basisinformatie over vrachtvervoer


Bill of Lading (BOL)

De Bill of Lading (BOL) is een vrachtbrief en een wettelijk document dat door de vervoerder aan de verzender wordt verstrekt om de ontvangst van diens lading te bevestigen. Het is het bewijs van de vervoersovereenkomst tussen de twee partijen. Deze fungeert ook als eigendomsrecht en dient als eigendomsoverdracht van de goederen aan de koper bij ontvangst.

Bovendien voorziet de Bill of Lading de vervoerder en chauffeurs van alle benodigde informatie om de zending te verwerken en kan deze worden gebruikt voor verzekerings- en douane-inklaringsdoeleinden. Als NVOCC kan DHL Global Forwarding zijn eigen Bills of Lading uitgeven, genaamd House Bills of Lading.

 

Buyers Consolidation

Buyers Consolidation betekent het bundelen van bestellingen van meerdere leveranciers in een of meerdere landen in speciale FCL-containers (Full Container Load) die direct op de bestemming worden afgeleverd, in plaats van het beheren van individuele LCL-zendingen (Less than Container Load). Het is bedoeld om de verzendkosten te verlagen door de beladingsgraad van de containers te verhogen. Ontdek onze service

CMR

CMR is de afkorting voor de Franse naam van het Verdrag inzake de overeenkomst voor het internationaal vervoer van goederen over de weg. Samen met andere wettelijke bepalingen inzake vrachtvervoer over de weg, kwam hierdoor de definitie tot stand van een standaardvrachtbrief voor wegtransport, aangeduid als CMR Waybill, en deze wordt in de meeste Europese landen gebruikt.

Consignee

De consignee is de koper van uw zending. Het is vaak dezelfde persoon die de goederen in ontvangst neemt (ook wel ontvanger genoemd), maar dat hoeft niet.

Cross Trade

Vrachtvervoer wordt Cross Trade genoemd wanneer de goederen van hun punt van herkomst naar hun bestemming worden vervoerd zonder het land waar de verzender is geregistreerd te betreden.

FCL (Full Container Load)

Het over zee vervoeren van uw goederen met een Full Container Load-zending (FCL) betekent dat de container, ongeacht het type of formaat, uitsluitend uw lading vervoert. Het is een betrouwbare, flexibele en rendabele manier om uw goederen door-to-door te vervoeren. Met uiteenlopende soorten materieel en extra services kunnen FCL-zendingen worden afgestemd op de exacte behoeften van uw lading. Meer over onze FCL-services

House Airway Bill (HAWB)

Een House Airway Bill (HAWB) is een transportdocument voor luchtzendingen, afgegeven en ondertekend door de vrachtvervoerder bij ontvangst van de zending. In het document staan de voorwaarden voor het vervoer van de goederen vermeld.

Incoterms®

Incoterms® bepalen de rechten en plichten van de partijen wat de levering van goederen van de verkoper aan de koper betreft. Ze bieden een algemeen kader om te begrijpen hoe en door wie het transport wordt georganiseerd, wie de inherente risico's draagt en wie verantwoordelijk is voor de beveiliging van de zending en de naleving van de douanevoorschriften. Hun naamgeving volgt altijd dezelfde structuur: een drieletterige afkorting en de naam van een locatie. Meer over Incoterms®

LCL

Het vervoer van uw goederen met een LCL-zeevrachtzending (Less than Container Load) betekent dat uw lading wordt samengevoegd met de lading van andere verzenders en/of kopers in één container. Als uw zending niet een hele container of de snelle transittijden van luchtvracht nodig heeft, verlaagt dit zowel uw logistieke kosten als de CO₂-uitstoot.

DHL zet zich in om de transitie naar schoon en duurzaam zeevrachtvervoer te leiden: sinds 1 januari 2021 neutraliseren we de CO₂-uitstoot van alle LCL-zeevracht (zendingen van minder dan een containerlading) met duurzame mariene biobrandstoffen. Meer over onze LCL-services

Third Party Billing

Third party billing (facturering door derden) vindt plaats wanneer de verzendkosten worden betaald door een persoon die niet de afzender en ook niet de consignee van een commerciële zending is.

Douane – Verklarende woordenlijst over verzending


Douane-inklaringen

Douane-inklaring is het proces van het verkrijgen van officiële toestemming om goederen een land binnen te halen (importeren) of uit te voeren (exporteren). Over het algemeen zijn hier transportdocumenten, zoals een vrachtbrief, factuur en een paklijst, voor nodig. Soms vragen douaneautoriteiten om aanvullende documentatie, bijvoorbeeld een certificaat van oorsprong of een verklaring van preferentiële oorsprong. Meer over onze douaneservices

Douanerechten

Douane- of invoerrechten zijn belastingen die worden betaald op goederen die een land worden binnengebracht. Tenzij vrijgesteld, zijn alle geïmporteerde handelsgoederen onderworpen aan douanerechten en -heffingen op basis van de tariefindeling van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (HS). Voor sommige goederen gelden ook andere belastingen, waaronder accijnzen of antidumpingrechten.

Geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (Harmonized Commodity Description and Coding Systems; HS)

Het geharmoniseerde systeem is een internationaal erkend systeem voor het indelen van producten. Deelnemende landen classificeren verhandelde goederen op basis van een gemeenschappelijke reeks definities voor douanedoeleinden.

 

Focus op duurzaamheid


Van onze whitepapers tot een verklarende woordenlijst, we geven een overzicht van belangrijke overwegingen om de impact op het milieu van uw zending te verminderen.