Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Řešení GoGreen

Divize DHL Global Forwarding vám dokáže pomoci snížit emise a zvýšit efektivitu vašich mezinárodních logistických operací


Vzhledem k tomu, že rostoucí emise uhlíku jsou jednou z největších ekologických a ekonomických výzev naší doby, poskytuje DHL Global Forwarding  širokou škálu ekologických logistických služeb, včetně udržitelných alternativ pro všechny druhy dopravy. Nabízíme také nástroje pro uhlíkovou transparentnost, které poskytují přehled o ekologické optimalizaci vaší logistiky a zlepšení uhlíkové účinnosti vašeho dodavatelského řetězce.

Zůstaňte v obraze s nejnovějšími poznatky o vykazování emisí uhlíku, přístupech ke snižování emisí a mnohém dalším. 

Přihlaste se k odběru Elektronického zpravodaje o udržitelnosti DHL

Průkopníci ekologické logistiky

Naše vztahy s ekologickými organizacemi a členství ve všech hlavních průmyslových asociacích (na globální i regionální úrovni) nám umožňují být klíčovým hráčem při nastavování průmyslových standardů.

Komplexní portfolio služeb

Naše široká řada udržitelných řešení dokáže uspokojit všechny vaše požadavky bez ohledu na to, který způsob přepravy používáte. Odborníci na logistiku DHL GoGreen umí vypracovat také na míru ušitá doporučení pro zlepšení uhlíkové stopy vašeho dodavatelského řetězce.

Zdokumentovaná odpovědnost

Nabízíme plnou transparentnost emisí vyprodukovaných při přepravě vašich zásilek u společnosti DHL, které jsou externě ověřeny a v souladu s hlavními pokyny pro vykazování emisí skleníkových plynů.

Důraz na KPI

Chceme vám pomoci zlepšovat uhlíkovou stopu vašeho dodavatelského řetězce. Monitorujeme ukazatele KPI pro uhlíkovou účinnost, abychom odhalili potenciál pro optimalizaci z hlediska nákladů a emisí.

Projděte si naše hodnocení dekarbonizace logistiky


Vytvořili jsme tento nástroj, abychom vám pomohli získat představu o vašem pokroku směrem k cílům dekarbonizace. Odpovězte na 10 rychlých otázek a my vám v e-mailu zašleme vyhodnocení, jak pokročilá je vaše společnost v ohledu na dekarbonizaci leteckých a námořních přeprav.

Pochopení vaší stopy


Naše portfolio DHL GoGreen vám nabízí různé úrovně nástrojů pro uhlíkovou transparentnost

Online kalkulačka

Vypočítejte ihned uhlíkové emise pro jednotlivé zásilky nebo simulujte potenciální dopad modálních přesunů a změny trasy.

Hlavní funkce
 • Calculate the carbon footprint associated with various transport modes on a specific trade lane.
 • Assess carbon emissions for Air, Ocean, Road, Rail, Barge, and Multimodal shipments, with the capability to evaluate journeys comprising up to five segments.
 • Compare different transportation scenarios through an overview page visualized on a world map.
 • Uncover the potential for carbon reduction in calculated scenarios through the use of insetting solutions.

Odhad uhlíkových emisí


Získejte souhrn celkové uhlíkové stopy v jedné zprávě pro všechny poskytovatele přepravních služeb. Toto řešení umožňuje zahrnout zásilky od všech poskytovatelů logistických služeb díky stejné koncepci výpočtu.

K dispozici: Prostřednictvím našich odborníků na logistiku GoGreen

Hlavní vlastnosti
 • Využití zkušeností společnosti DHL s výpočtem uhlíkových emisí a průměrů sítě pro celkovou uhlíkovou stopu
 • Zahrnuta data třetí strany
 • Emise CO₂ pro zásilky využívající leteckou a námořní přepravu

Zpráva o emisích skleníkových plynů


Zjistěte podrobnosti o uhlíkové stopě všech vašich zásilek u společnosti DHL napříč všemi přepravními úseky, režimy a obchodními trasami. Naše vykazování emisí skleníkových plynů je externě ověřováno a je v souladu s hlavními zásadami a celosvětově nejuznávanějšími normami, jako je Protokol pro skleníkové plyny, EN 16258:2012, nebo rámec Globální rady pro emise v logistice (GLEC).

K dispozici: Prostřednictvím našich odborníků na logistiku GoGreen

Hlavní vlastnosti
 • Přehled uhlíkových emisí, ukazatelů KPI a hlavních obchodních tras
 • Přehled o nástrojích snižování uhlíku
 • Vývoj a trendy CO₂
 • Splnění nejvyšších externích standardů a ověření auditorem třetí strany

Snižování vašich emisí


DHL Global Forwarding se zavázala pomáhat vám snižovat vaši uhlíkovou stopu. Naše řešení vám pomohou najít nejlepší páky na snížení uhlíku pro váš dodavatelský řetězec.

GoGreen Plus

Naše odvětví vedeme k ekologické a udržitelné námořní a letecké přepravě. Nyní nabízíme možnost snížit hlavní uhlíkové emise související s dálkovou přepravou používáním udržitelných lodních a leteckých paliv. Udržitelná paliva jsou naším řešením pro skutečnou dekarbonizaci vašeho dodavatelského řetězce.

K dispozici: Prostřednictvím našich odborníků na logistiku GoGreen

Hlavní vlastnosti
 • Eliminace uhlíkových emisí bez ohrožení úrovně služeb
 • Možnost snižování CO₂ metodou „book & claim“
 • Využití přístupu „jedné atmosféry“
 • Podpora inovací a dekarbonizace
 • Ověřený certifikát o snižování CO₂

Kompenzace GoGreen

Kompenzujte emise CO₂ ze všech přepravních úseků pomocí vysoce kvalitních uhlíkových kreditů. Divize DHL Global Forwarding nabízí uhlíkové kredity VER (Verified Emission Reductions) z uznávaných projektů na ochranu klimatu na celém světě, které splňují „zlatý standard“ a vlastní přísné požadavky společnosti DHL.

K dispozici: Prostřednictvím našich odborníků na logistiku GoGreen

Hlavní vlastnosti
 • Uhlíkové kredity z uznávaných projektů na ochranu klimatu na celém světě
 • Kompenzace emisí CO₂ ze všech přepravních úseků
 • Každoroční certifikát založený na certifikované zprávě o emisích skleníkových plynů

Optimalizace GoGreen

Omezte emise CO₂ díky ekologické struktuře dodavatelského řetězce (spalujte méně). Divize DHL Global Forwarding nabízí pomoc se zvyšováním uhlíkové účinnosti a snižováním emisí CO₂ pomocí optimalizované struktury dodavatelského řetězce. Společně s odborníky DHL GoGreen prozkoumejte možnosti potenciální uhlíkové optimalizace a určete faktory specifické pro konkrétní zákazníky s největším dopadem na váš dodavatelský řetězec, například modální přesuny nebo konsolidaci zásilek.

K dispozici: Prostřednictvím našich odborníků na logistiku GoGreen

Hlavní vlastnosti
 • Volba přepravce
 • Optimalizace trasy
 • Modální přesuny
 • Konsolidace

Poznatky o udržitelnosti a vzdělávání


DHL si jako první globální logistická společnost stanovila v roce 2007 měřitelný cíl na ochranu klimatu. V roce 2017 jsme si stanovili nový cíl: Do roku 2050 snížit veškeré emise spojené s logistikou na nulu.

Spojte se s námi

Máte otázky na odborníka na logistiku GoGreen?


Nejprve nám řekněte trochu více o vaší organizaci.

Prozkoumejte naše hlavní produkty a služby