Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Důraz na udržitelnost

Důvěřujte odborníkům DHL Global Forwarding, kteří vám vysvětlí klíčové pojmy a termíny udržitelnosti


Pokud se ztrácíte ve všech termínech a konceptech souvisejících s přechodem k udržitelné spedici, jsme tu, abychom vám pomohli. Od bílých knih až po glosář týkající se udržitelného rozvoje – vysvětlíme klíčové aspekty pro snížení dopadu vaší přepravy na životní prostředí.

Bílé knihy


Sledujte nejnovějšími poznatky o hlášení emisí uhlíku, přístupech ke snižování emisí a trendech zmírňování změny klimatu. Přihlaste se k odběru Elektronického zpravodaje o udržitelnosti DHL . 

Glosář udržitelnosti


Emise uhlíku

Emise oxidu uhličitého (CO2e) jsou běžným typem plynu, který vzniká při spalování fosilních paliv. Čím vyšší je obsah uhlíku ve fosilním palivu nebo čím je proces spalování neefektivnější, tím větší množství CO2e vzniká.

 

CDP

CDP (dříve Carbon Disclosure Project) je mezinárodní nezisková organizace poskytující společnostem a městům jediný globální systém pro měření, zveřejňování, správu a sdílení životně důležitých informací o životním prostředí. Tato online platforma umožňuje společnostem zveřejňovat informace o svých emisích uhlíku pro veřejné použití, například pro analytiky finančního trhu.

 

EN 16258:2012

EN 16258:2012 je metodika pro výpočet a deklaraci spotřeby energie GHG Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard. Je to celosvětově nejvíce přijímaná norma.

 

Emisní faktory

Emisní faktor je číslo, které nám umožňuje převést dopravní činnost na emise. Je to průměrná míra emisí daného zdroje. Zde jsou zdrojové emisní faktory, které používáme pro

GLEC

Sledování emisí skleníkových plynů společnosti může být náročné, protože existuje mnoho metodologií a formátů hlášení požadovaných různými zákazníky, zeměmi a programy. Pro vytvoření univerzálního způsobu výpočtu logistických emisí založilo Smart Freight Center (SFC) Globální výbor pro logistické emise neboli GLEC. GLEC je skupina společností, průmyslových asociací a programů podporovaných předními odborníky, vládami a dalšími zúčastněnými stranami, aby uhlíkové účetnictví fungovalo pro průmysl a vytvořilo harmonizovaný přístup napříč všemi stávajícími metodikami a standardy výpočtu uhlíku, které jsou v současnosti platné.

Zlatý standard

Zlatý standard je certifikační program navržený tak, aby zajistil, že uhlíkové kredity budou skutečné a ověřitelné a že projekty budou měřitelným přínosem k udržitelnému rozvoji.

Zjistěte více o zlatém standardu 

VER

Dobrovolné snížení emisí nebo Verified Emission Reductions (VER) jsou typem uhlíkové kompenzace vyměňované na dobrovolném nebo mimoburzovním trhu za emisní povolenky.

Řešení a služby GoGreen


Divize DHL Global Forwarding vám dokáže pomoci snížit emise a zvýšit efektivitu. Prozkoumejte všechna naše řešení od reportování po kompenzace.