Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Řešení vnitřní kompenzace: Přechod na udržitelná paliva ke snížení emisí CO₂

Zjednodušení udržitelné logistiky s programem GoGreen Plus


Kompenzace (nepřímá kompenzace emisí CO₂ souvisejících s dopravou mimo dopravní řetězec) může být smysluplná, ale neumožní úplnou dekarbonizaci nákladní přepravy. Zahrnutí používání udržitelných paliv (jako jsou například biopaliva) nebo modernizace parku letadly a námořními plavidly šetrnějšími k životnímu prostředí může pomoci všem účastníkům dodavatelského řetězce dosáhnout jejich cílů v oblasti klimatu.

Snížení emisí CO₂ prostřednictvím přechodu na udržitelná paliva


Zjednodušení udržitelné logistiky s programem GoGreen Plus

Potenciál a výzvy udržitelných paliv


Zelená paliva jsou důležitým prvkem plánu dekarbonizace DHL Global Forwarding a klíčovou pákou pro kompenzaci. Velký dekarbonizační potenciál vykazují zejména biopaliva a e-paliva.

Biopaliva jsou snadno dostupná a nevyžadují obvykle téměř žádné změny technologie motorů – a proto budou hrát v následujících 10 letech klíčovou roli.

Jen málo míst však v současnosti umožňuje výměnu paliva v námořních plavidlech nebo na letišti. Navíc je pro odesilatele obtížné zapojit se nad rámec pilotních projektů a pro přepravce je obtížné vyrovnat se se zvýšenou poptávkou.

Použití přístupu jednoho ovzduší k využití kompenzace


Zvýšení kompenzace může pomoci přilákat velmi potřebné finance investování do výroby, infrastruktury a používání udržitelných paliv. Přístup jednoho ovzduší může pomoci využívat kompenzaci.

Všechny kontejnerové lodě vypouští výfukové zplodiny do stejného ovzduší. Pro naše klima tedy nezáleží na tom, kde nebo v jakém kontejnerovém plavidle se místo fosilního paliva používá biopalivo – pokud ke snížení dochází někde v tomto odvětví.

V důsledku toho jsou k vytvoření kompenzace udržitelného paliva zapotřebí dva prvky:

  • Zvýšení podílu zeleného paliva v síti
  • Jasný registrační a ověřovací proces. Zde se DHL ujímá vedení jménem svých zákazníků.

Přechod na udržitelná paliva s DHL Global Forwarding


Díky spolupráci s důvěryhodnými partnery může DHL pomoci zákazníkům nejen snížit emise, ale také přispět k urychlení výroby udržitelného paliva a globální dostupnosti. Zde je příklad z námořní přepravy:

  1.  DHL předpovídá emise uhlíku, které je nutno snížit
  2. Odpovídající množství udržitelného lodního paliva se „pořizuje“ a používá na jedné nebo několika kontejnerových lodích.
  3. Přepravci tankují udržitelné lodní palivo, ale musí pokrývat jen náklady na tradiční palivo. Cenový rozdíl mezi tradičním a udržitelným lodním palivem určuje náklady na příplatek za ekologické palivo.
  4. Použití přístupu jednoho ovzduší zjednodušuje výměnu paliva, protože udržitelné lodní palivo nemusí být na stejných plavidlech jako kontejner, jehož emise mají být sníženy

I když se koncepčně jedná o velmi přímočarou situaci, každý procesní krok je třeba řídit pečlivě, aby bylo zajištěno, že snížení CO₂ bude možné ověřit a uplatnit. Přesně to DHL Global Forwarding dělá pro své zákazníky se službou Rezervuj a nárokuj.

Rezervuj a nárokuj


Se službou Rezervuj a nárokuj si zákazníci mohou být jisti, že biopaliva jsou využívána prostřednictvím transparentní registrace a neustálého sledování jejich nabídky a poptávky. Je ověřeno snižování emisí CO₂ a přechod na udržitelná paliva. Na konci procesu obdrží naši zákazníci certifikát (ověřený nezávislou organizací), který uvádí a potvrzuje dopad na snížení uhlíku.

Služba Rezervuj a nárokuj je součástí našeho portfolia řešení GoGreen Plus. Emise hlavní nákladní přepravy se snižují pomocí zelených paliv a zbývající remise ve vnitrozemí lze volitelně kompenzovat.

Od ledna 2020 jsou emise všech našich zásilek LCL sníženy pomocí udržitelného lodního paliva a zákazníkovi nevznikají žádné zvýšené náklady. Tato služba je nyní k dispozici také pro naše zásilky FCL (za poplatek) a DHL Global Forwarding samozřejmě také zkušebně zavádí stejnou službu pro zákazníky letecké nákladní přepravy.

Spojte se se svým hlavním manažerem účtu, pokud chcete získat více informací o programu GoGreen Plus.

Máte konkrétní problém týkající se přepravy, s kterým potřebujete pomoci?


Naši odborníci na přepravu vám rádi pomohou