Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Obchodní úspěch díky udržitelnému řízení dodavatelského řetězce

Odhalte skutečnou hodnotu vaší udržitelné logistiky


Postupy udržitelného řízení transformují podniky a zpochybňují status quo tím, že udržitelnost mění na nedílnou součást řízení dodavatelského řetězce (SCM). Dnes může být klíčovým faktorem úspěchu firmy.

V této komplexní, bezplatné bílé knize se zabýváme nejdůležitější části řízení udržitelného dodavatelského řetězce (SSCM) a probíráme jeho různé funkční oblasti.

Dozvíte se, jak:

  • Mohou společnosti přijmout model integrované udržitelnosti, aby kromě pozitivního dopadu na životní prostředí vytvořily přidanou hodnotu pro své podnikání.
  • Externí tlaky, včetně poškození dobrého jména, ovlivňují způsob, jakým společnosti fungují a vnímají udržitelnost. 
  • Mohou postupy SSCM podporovat klíčové faktory podnikání, včetně loajality zákazníků, dobrého jména a výkonu.

Bílá kniha navíc boří mýtus, že udržitelné postupy představují finanční zátěž, a uvádí případové studie, které zdůrazňují, co některé známé společnosti dělají, aby začlenily inovativní postupy udržitelnosti do svých procesů a operací.

Udržitelné řízení dodavatelského řetězce a postupy jsou dosažitelné, poskytují přímý i nepřímý obchodní potenciál a mají nesmírné dlouhodobé dopady – stáhněte si bílou knihu a zjistěte, jak na to.

Chcete pokračovat ve čtení?


Zaregistrujte se a získejte bílou knihu „Unlock the True Value of Your Supply Chain: Business Success Through Sustainable Supply Chain Management“ (Odhalte skutečnou hodnotu svého dodavatelského řetězce: Obchodní úspěch díky udržitelnému řízení dodavatelského řetězce)