Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Jaká jsou pravidla pro námořní přepravu částečného nákladu?


Předložení nesprávných dokumentů celním orgánům může způsobit nejrůznější zdržení. A prací se zastaralými pravidly a předpisy riskujete neočekávané dodatečné náklady. Než se pustíte do námořní přepravy částečného nákladu (LCL), ověřte si své znalosti

Námořní přeprava částečného nákladu (LCL) vyžaduje přísné dodržování pravidel. Potřebujete správné dokumenty pro vaše konkrétní zboží a trasy; musíte platit daně a cla každé země a přitom dodržovat vládní nařízení; a musíte balit bezpečně a snižovat svá rizika.

Tento článek rozebírá všechny tyto problémy a poskytuje vám přehled o pravidlech přepravy LCL. Možná jste již obeznámeni s pravidly pro přepravu plně vytíženého kontejneru (FCL) a pro leteckou přepravu a tyto různé druhy přepravy mají mnoho společného. Konkrétně dodržování předpisů jistě usnadní každou cestu.

Co mám vědět o dokumentaci LCL?


U všech zásilek, včetně zásilek částečného nákladu, musíte při vývozu a dovozu zboží předložit úřadům správné doklady. Seznam dokumentů, které potřebujete pro přepravu LCL, závisí na dvou věcech: na typu nákladu, který přepravujete, a na místech, kam a odkud přepravujete.

K celnímu odbavení vašeho zboží LCL budete v každém případě muset předložit několik klíčových dokumentů, včetně:

  • Obchodní faktura
  • Balicí list
  • Nákladní list
  • Vývozní/dovozní celní prohlášení
  • Osvědčení původu (je-li požadováno)
     

Jaké jsou mé finanční závazky a požadavky?

Stejně jako u všech způsobů dopravy, i u LCL nesete odpovědnost za poplatky účtované různými subjekty. V závislosti na výchozích a cílových bodech vám mohou být účtovány poplatky skladem, kde je náklad LCL uložen, a organizací odpovědnou za nakládku a přesun vašeho nákladu LCL v přístavních zařízeních. Můžete mít povinnost platit státní daně a cla. Pokud  chcete transparentnost za všech okolností, hledejte renomovaného speditéra se spolehlivými nákladovými strukturami a jasným rozepsáním každého poplatku.

Získejte novinky z logistiky e-mailem

Přihlaste se k odběru našich měsíčních aktualizací trhu a získejte pozvání na exkluzivní webináře, kde naši odborníci na přepravu zboží zodpoví všechny vaše otázky o globálním obchodu.

Mohu zasílat LCL do každé země?


LCL můžete poslat do každé země, ale platí některé podmínky. Nejprve se musíte u svého speditéra přesvědčit, zda  je schopen přepravovat do všech zemí. Například ve společnosti DHL Global Forwarding máme globální zastoupení ve více než 180 zemích a teritoriích (téměř v každé zemi na světě) a přepravujeme LCL náklad mezi více než 45 000 různými páry skladů. Za druhé, mějte na paměti, že je nepravděpodobné, že by jakýkoli dopravce mohl přepravovat náklad LCL do nebo z vysoce rizikových nebo sankcionovaných zemí, mezi které v současnosti patří Krym, Kuba, Írán, Severní Korea a Sýrie.
 

Jak vyhovím všem vládním nařízením?

Budete muset plně dodržovat všechny platné zákony a předpisy v zemích původu, překládky a cílové země LCL. Může však být obtížné držet krok s měnícími se požadavky, protože vládní pravidla jen zřídka zůstávají neměnná. Tedydává smysl, abyste čerpali ze znalostí zkušeného speditéra, který často provozuje LCL ve vašich cílových zemích a zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, agenti a dodavatelé splňovali nejnovější požadavky.

Jaká platí pravidla pro bezpečnost nákladu?


Bezpečnost zásilky LCL začíná tím, jak své zboží zabalíte. Pokud to neuděláte správně, vaše zboží se může poškodit a může poškodit další položky nákladu ve sdíleném kontejneru. Jste odpovědní za výběr nejvhodnějšího obalu pro vaše konkrétní zboží a za zajištění toho, aby byl váš náklad v bezpečném stavu způsobilém pro plavbu. DHL Global Forwarding může pomoci poskytnutím specializovaných balicích zařízení, materiálů a služeb LCL.

Když přivezete zboží LCL v bednách pro mezinárodní přepravu, zejména do Austrálie a na Nový Zéland, můžete být požádáni o fumigaci dřeva a vašeho nákladu. Jde o ochranu místních lesů a přírodních stanovišť před jakýmkoli cizím hmyzem, který se snaží svézt se v přepravovaném zboží a dřevu!

Máte-li nadrozměrný náklad, měli byste si ověřit, zda to váš zasílatel zvládne v původních a cílových skladech LCL nebo na stanicích kontejnerové přepravy (CFS). Opět má smysl to předem prozkoumat, abyste se vyhnuli nepředvídatelným poplatkům, abyste věděli, zda za tento typ nákladu nebudete muset platit příplatek.

Když náklad LCL přijede do cíle, příjemce dovezeného zboží přebírá odpovědnost za bezpečnost zboží. 

Musím pojistit svůj náklad?

Pro přepravu LCL nejste povinni kupovat pojištění nákladu, ale důrazně to doporučujeme. Stejně jako u všech druhů dopravy existují určitá rizika a na moři může být velký incident přímo katastrofou. Užitečným podkladem je stručný průvodce DHL Global Forwarding  Proč odesilatelé potřebují pojištění nákladu.

Standardní klauzule o odpovědnosti v zásadách speditérů a přepravců znamenají, že – pokud dokážete, že byli na vině, což je samo o sobě ošemetné – kompenzace je obvykle výrazně pod komerční hodnotou. Je to proto, že výpočet výplaty je založen na mezinárodních standardech. Každý nárok je samozřejmě jiný, ale vypracovali jsme žádost o námořní přepravu, abychom ilustrovali tento významný rozdíl mezi odškodněním bez vašeho vlastního pojištění a odškodněním s vaším vlastním pojištěním – hodnoty byly 7 980 USD oproti 70 000 USD. Podrobnosti najdete v tomto článku DHL Global Forwarding: Jak mohu snížit své riziko?

Vzhledemk rostoucímu riziku zemětřesení, tsunami, záplav a dalšímu riziku změny klimatu a při výpočtu částky, kterou by si vaše organizace mohla dovolit ztratit v případě katastrofy, se můžete dobře rozhodnout, zda vaše vlastní pojistka představuje dobře vynaložené peníze.

Existují zvláštní pravidla pro nebezpečné zboží?

Obecně prostřednictvím  LCL nebezpečné zboží (DG) přepravovat můžete, ale musíte se vyhnout míchání některých typů nákladu uvnitř stejného kontejneru. Ohňostroje a zápalky například nejsou dokonalá kombinace! Mějte na paměti, že některé cílové země nepřijímají zásilky DG nebo toto zboží přijímají pouze s určitými schváleními. Podrobnosti byste měli projednat se svým přepravcem.

Chcete si přečíst další příběhy o přepravách?


Získejte nejnovější informace o letecké, námořní a železniční přepravě spolu s pravidelnými pozvánkami na naše webináře každý měsíc přímo do vašeho e-mailu.

Jaké jsou moje další kroky?


Domníváte se, že přeprava částečných nákladů (LCL) by mohla být užitečným rozšířením návrhu řešení vašeho dodavatelského řetězce? Rádi vám pomůžeme posoudit její potenciál.