Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Výběr mezi leteckou a námořní přepravou

Naši odborníci vysvětlují čtyři klíčové otázky, které pomohou porovnat leteckou a námořní přepravu


Vzduch je rychlejší a moře levnější. Při výběru nejlepšího způsobu dopravy pro vaše zboží a porovnávání letecké a námořní dopravy je však třeba vzít v úvahu více parametrů. Abyste mohli dělat více informovaná rozhodnutí, přečtěte si tento článek, který se zabývá čtyřmi klíčovými otázkami:

  • Můžete ospravedlnit příplatek za rychlost?
  • Můžete si vyhradit trochu času navíc?
  • Můžete se spolehnout na svůj výrobní plán?
  • Můžete být flexibilnější, když je potřeba?

Pojďme společně najít odpovědi.

Můžete ospravedlnit příplatek za rychlost?

Pokud upřednostníte leteckou přepravu před námořní, zaplatíte příplatek. Letecká přeprava může být nezbytná, pokud zasíláte zboží podléhající rychlé zkáze s krátkou životností, položky citlivé na teplotu, jako jsou léčiva, nebo zboží vysoké hodnoty, které vyžaduje opatrné zacházení.

Letecká přeprava je také nejlepší, pokud potřebujete snížit skladové zásoby tam, kde jsou skladovací prostory obzvláště drahé. Pravidelné letové řády vám umožňují stahovat produkty do skladu podle potřeby a včas. Dodatečné náklady na leteckou dopravu jsou tedy částečně kompenzovány úsporami dosaženými snížením držení zásob.

Při porovnání letecké a námořní přepravy také zvažte, jak rychle musí být vaše zboží odesláno při příjezdu. Když se vyžaduje rychlost, může to ospravedlnit náklady na leteckou přepravu. Celní procesy budou pravděpodobně trvat přibližně stejně dlouho, ať už položky dorazí na letiště nebo do námořního přístavu. Velký rozdíl ale může být v době vykládky zboží. Letecký náklad je obvykle vyložen a umístěn do terminálu během několika hodin. U nákladu přepravovaného po moři může trvat mnohem déle, než na něm celní pracovníci začnou pracovat.

Můžete si vyhradit trochu času navíc?

Vždy se vyplatí porovnat skutečné doby přepravy letecké a námořní přepravy na každé konkrétní trase. Se zvyšující se frekvencí plaveb a zavádění účinných opatření k řešení přetížení – například modernizace přístavů a zlepšení kanálů – možná budete překvapeni, jak rychle se vaše zboží může pohybovat po určitých námořních trasách, zejména na těch vnitroregionálních. V našem nedávném informačním dokumentu Využijte skutečnou hodnotu vašeho dodavatelského řetězce popisujeme, jak jedna společnost změnila způsob dopravy ze vzduchu na moře při distribuci z Hongkongu do Jižní Koreje, čímž dosáhla 27% snížení nákladů a 28% snížení CO2, přičemž prodloužila dodací lhůtu v průměru jen o 6 %.

Otázka ekologické přepravy je samozřejmě stále důležitější, protože zákazníci a další zúčastněné strany před rozhodnutím o nákupu zkoumají dopad každé společnosti na životní prostředí. Udržitelnost a zisk se již nepovažují za protichůdné, ale spíše se vzájemně doplňují. Když to vezmeme v úvahu, možná by stálo za to vyhradit trochu přepravního času navíc, a ušetřit tak značné množství emisí a peněz.

Když vaše zboží nenaplní kontejner nebo když je nutné je odeslat dříve, než budete dokážete naplnit kontejner, zvažte využití služby LCL (částečný náklad). Toto řešení námořní přepravy může být rychlejší než klasická služba celého vytíženého kontejneru (FCL), protože nemusíte čekat na naplnění celého kontejneru. Překvapivým faktem je, že na některých krátkých vnitroregionálních trasách nemusí být služba LCL o mnoho pomalejší než ekvivalentní letecká přeprava.

Můžete se spolehnout na svůj výrobní plán?

Jak je vysvětleno v předchozím článku, sazby za přepravu se neustále mění, takže je důležité pochopit způsob výpočtu sazeb.

Námořní přeprava je obvykle nákladově nejefektivnějším způsobem přepravy většího množství zboží, zejména při plnění celého kontejneru, a proto těží ze standardizovaných přepravních procesů. Stojí za to připomenout, že námořní přeprava funguje nejlépe, když jste si absolutně jisti svým výrobním plánem, protože kvůli zmeškání konkrétního časového úseku zásilky může dojít k výraznému časovému omezení. Pokud například vaše zboží zmešká jednu 24denní plavbu přes oceán (z přístavu do přístavu) z Houstonu do Brém, může váš kontejner čekat celý týden, než odpluje další loď, takže by trvalo pět týdnů, než by vaše zboží dorazilo k vašim německým zákazníkům. U letecké přepravy vaše čekání na další let pravděpodobně nebude delší než 24 hodin.

Můžete být flexibilnější, když je potřeba?

Různé trendy ovlivňují leteckou přepravu v porovnání s námořní přepravou, a společnosti proto musí tento vývoj sledovat a být připraveny odpovídajícím způsobem upravit plány přepravy.

Kapacita letecké nákladní přepravy dnes nestíhá zvládat rostoucí poptávku. Z tohoto důvodu se stále více letecké přepravy přesouvá na osobní lety, které nabízejí menší hmotnost a prostorovou kapacitu než nákladní letadla. Navíc mnoho zboží – včetně lithium-iontových baterií, plynů, předmětů, které jsou toxické, žíravé nebo hořlavé nebo představují riziko pro veřejné zdraví – jednoduše nelze přepravovat osobními lety a tato omezení jsou stále přísnější a složitější.

Zároveň existuje méně zaoceánských přepravců z důvodu fúzí a obchodních neúspěchům, což znamená menší výběr pro přepravce. Má tedy smysl poohlédnout se po alternativních způsobech dopravy. Například železniční nákladní přeprava je platnou alternativou z Číny do Evropy již dnes – tímto ekologickým způsobem lze doručovat zboží rychleji než námořní přepravou a nákladově efektivněji než leteckou přepravou.

Poučení z minulosti odhaluje, jak je důležité zůstat flexibilní. Uzavření vzdušného prostoru během sopečné erupce na Islandu v roce 2010 vedlo k jedněm z nejvyšších sazeb letecké přepravy v historii. Hlavním poučením je zajistit odolnost dodavatelského řetězce, určit alternativní přepravní strategie a trasy, aby se zabránilo narušení podnikání a poškození dobré pověsti. A příčinou nemusí být vždy přírodní katastrofa. Právě teď mnoho společností přechází z námořní na leteckou přepravu, aby dosáhly rychlejšího doručení do USA s cílem potenciálně se vyhnout masivním novým clům na své zboží.

 

Porovnání letecké a námořní nákladní přepravy: Pojďme společně najít odpovědi

Tyto otázky nemusíte řešit sami. Pokud si nejste jisti nejlepším způsobem dopravy vaší zásilky, pojďme to společně vyřešit. Naši odborníci rádi posoudí vaše požadavky a najdou nejvhodnější a cenově nejvýhodnější řešení.

Máte konkrétní problém týkající se přepravy, s kterým potřebujete pomoci?


Naši odborníci na přepravu vám rádi pomohou