#TưVấnb2b

Hướng dẫn cơ bản về thương mại điện tử B2B

Anna Thompson
Anna Thompson
Khám phá nhóm nội dung
15 phút đọc
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

Cuộc cách mạng B2B đang diễn ra. Vậy doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng chưa?

Các phương pháp hoạt động B2B truyền thống – từ bán hàng đến tương tác với khách hàng; từ xử lý đơn hàng đến giao hàng – đang thay đổi nhanh chóng. Ngành này đang số hóa, được thúc đẩy bởi đại dịch và làn sóng mới của thế hệ Millennials trong vai trò ra quyết định. Thêm vào đó, khách hàng B2B giờ đây mong đợi các dịch vụ linh hoạt, tiện lợi và tập trung vào kỹ thuật số phù hợp hơn với trải nghiệm B2C của họ. Các doanh nghiệp B2B muốn tận dụng tối đa các cơ hội thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ cần phải thích ứng – và nhanh chóng.

Sách trắng độc quyền này khám phá cách doanh nghiệp của quý khách có thể bắt kịp xu hướng, bao gồm:

  • Khách hàng B2B đang thay đổi – họ là ai và họ mong đợi điều gì từ doanh nghiệp của bạn
  • Cách tối ưu hóa (các) kênh bán hàng thương mại điện tử B2B để tối đa hóa các cơ hội mới
  • Các tính năng sẽ giúp nâng cao sự phát triển về thương mại điện tử của bạn – từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cá nhân hóa đến đồng bộ hóa logistics

Cuộc cách mạng thương mại điện tử B2B của bạn bắt đầu từ đây. Tải ngay Tài liệu hướng dẫn để bắt đầu hành trình đáp ứng nhu cầu của khách hàng mới và giúp doanh nghiệp của bạn phát triển thành một công ty kinh doanh có lợi nhuận cao hơn.

 

Tải xuống Hướng dẫn thương mại điện tử B2B cơ bản

Cuộc cách mạng thương mại điện tử B2B của bạn bắt đầu từ đây. Tải xuống Sách trắng để bắt đầu hành trình đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng và giúp doanh nghiệp của bạn phát triển thành một hoạt động có lợi hơn.

Tải xuống Hướng dẫn thương mại điện tử B2B cơ bản
Tải xuống Hướng dẫn thương mại điện tử B2B cơ bản