Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Toldklarering: Det skal du vide

Vores speditionseksperter giver tips til at undgå forsinkelser i toldklareringen


Når forsendelsen transporteres fra ét land til et andet, er der ét trin, som din internationale forsendelse ikke kan undgå – at skulle igennem toldklareringen. Toldaktiviteter udføres normalt af dedikerede eksperter, men hvis du er godt forberedt, kan du undgå unødvendige forsinkelser og frustration: Speditionseksperterne deler nogle af de bedste fremgangsmåder, du kan indføre i dag for at gøre processen problemfri.

Toldklarering og betalingen af afgifter (kaldes også “tariffer”) kan være komplekst at administrere. Men uanset om du er afsender eller modtager, vil du sandsynligvis være ansvarlig for import- eller eksporttoldservicen for din forsendelse. Afhængigt af de valgte Incoterms® skal du måske endda også sørge for at angive,så tidligt som muligt til din oversøiske forretningspartner, hvem der skal håndtere klareringen på destinationen.

Få mere at vide om Incoterms® 

Før alt andet: Identifikation af dit gods


Den problemfri håndtering af dine toldaktiviteter starter med en præcis beskrivelse af det gods, du sender. Dette gøres med en internationalt standardiseret varekode, HS-koden (det harmoniserede system), som sikrer, at der pålægges de rigtige skatter og afgifter i tolden. Bemærk, at HS-koder varierer fra land til land, så det er vigtigt at sikre, at du klassificerer produkter korrekt til både eksport- og importlandet.

HS-koderessourcer for Europa, Nordamerika og Latinamerika

Varerne i din forsendelse er blevet klassificeret rigtigt – men kan de forlade landet eller få adgang til deres destinationslokation? Det er især ved import, at visse typer forsendelser kan være underlagt bestemte statslige regulativer og kræver licenser eller andre tilladelser afhængigt af deres karakter – f.eks. kan sundhedsrelaterede produkter kræve licenser fra en sundhedsmyndighed. Det er afgørende, at du finder frem til de specifikke krav til din forsendelse, inden du importerer eller eksporterer.

Er min forsendelse underlagt statslige regulativer? Et par eksempler

 • Forsendelser med to anvendelsesmuligheder. Det er en forsendelse, der kan bruges til både civile og militære formål. De inkluderer forarbejdede produkter, dele til maskineri, software og teknologi. De nationale myndigheder kontrollerer eksport og transit af og generelt den internationale handel med disse varer. I visse tilfælde kan eksporten til bestemte lande være forbudt – dette kaldes en embargo.
 • Landbrugsprodukter – For at beskytte deres landbrugsøkonomi har nogle lande indført specifikke foranstaltninger, der begrænser eller forbyder import – disse kaldes kvoter.
 • Punktafgiftspligtige varer – Nogle varer vil være underlagt en forhøjet importafgift baseret på deres importerede mængde i tillæg til deres værdi – disse inkluderer alkoholiske drikke, tobak, brændstof og mineralske olier

Din forsendelse skal muligvis også gennem bestemte procedurer afhængigt af deres art. Hvis din forsendelse kun ekporteres eller importeres midlertidigt, f.eks. hvis de skal passere gennem et land undervejs til deres endelige destination, kan en transitprocedure eller et ATA-carnet være påkrævet for at undgå, at der pålægges toldgebyrer.

Eksport


Med den rette dokumentation kan eksportklareringen gennemføres problemfrit. Afsenderen deler den nødvendige dokumentation (se drop-down listen nedenfor) med sin toldklarerer, som derefter indsender en klareringsformular, der overholder alle krav, tiltoldkontoret. Toldkontoret kan beslutte straks at frigive godset og dele forsendelsens eksportgodkendelse (som f.eks. MRN-nummeret i Europa): Og så er du er klar.

Gør toldklarering nemt: den perfekte handelsfaktura

En korrekt udformet faktura vil gøre kontrollen af din forsendelse nemmere for toldafdelingen, din oversøiske forretningspartner og din toldklarerer. Den skal indeholde følgende:

 • En HS-kode for hver artikel, både til import- og eksportlande
 • Et samlet beløb uden moms
 • Den valuta, som transaktionen er foretaget i
 • Et fakturanummer
 • Navn og adresse på afsenderen (dvs. sælgeren) og modtageren (køberen)
 • Et momsregistreringsnummer – det er ikke obligatorisk for både afsender og modtager, men processen kan blive betydeligt hurtigere, hvis det angives
 • Ved eksport fra og import til Europa, et EORI-nummer (økonomiske operatørers registrerings- og identifikationsnummer), for at gøre det muligt for din toldklarerer at udføre de nødvendige aktiviteter.
 • En angivelse af den samlede vægt og antallet af pakker, som stemmer overens med alle de andre forsendelsesdokumenter.

I detaljer: de andre oplysninger, din toldklarerer har brug for

Disse dokumenter vil være nødvendige i både oprindelses- og destinationslandet, uanset om din forsendelse skal klareres til eksport eller import:

 • Kontaktnavn og -nummer for modtager og afsender: Din toldklarerer skal kontakte modtageren eller afsenderen for at arrangere toldklareringen.
 • Pakkeliste: Den skal stemme overens med alle de andre forsendelsesdokumenter i forhold til den samlede vægt og antallet af pakker.
 • Oprindelsesland: Der kan blive anmodet om et oprindelsesbevis i forbindelse med eksportklarering, og det er obligatorisk ved import, hvis du vil have fordel af importtoldafgifter, der er lavere eller med nulsats.
 • Godkendelser baseret på dit produkt – er en licens påkrævet? I visse tilfælde kræver godset yderligere inspektion, inden det frigives – dette kaldes ofte eksportkontrol. I så fald skal du angive art og formål for dit gods til eksportlandets toldmyndigheder.

 

Inspektionen kan foregå fysisk eller være begrænset til din forsendelses dokumentation, hvorved toldmyndighederne vil anvende forskellige niveauer af kontrolprocedurer for at fastslå, om eksporten overholder nationale og internationale love og bestemmelser. De kan kræve at inspicere containeren eller dens produkter eller at få demonstreret brugen af produkterne, inden de tillader eksport.

Her er vores professionelle tip: Rådfør dig med din toldklarerer inden eksporten ved at levere dokumentationseksempler og oplysninger om typen af godset og potentielle formål. Det vil gøre det muligt for dine eksperter at forhindre unødvendige forsinkelser eller strafforanstaltninger.

Import


Hvis du anvender en toldklarerer, vil oplevelsen af importprocessen og -kontrollen minde om den, du får ved eksportklareringen. Det er vigtigt at dele din leveringsplan med din toldklarerer sammen med al den nødvendige dokumentation – dermed kan vedkommende oprette en toldangivelse, der overholder lovgivningen. De vigtige dokumenter er stadig de samme, som er beskrevet ovenfor, med særlig opmærksomhed på importlicenser og oprindelsesbevis.

Baseret på den dokumentation, din toldklarerer leverer, beslutter toldkontoret enten at frigive godset eller inspicere transaktionen. I sidstnævnte tilfælde vil din toldklarerer koordinere de yderligere påkrævede handlinger med dig.

Betaling af toldafgifter


Med mindre de er fritagede, er alle handelsvarer underlagt toldafgifter og skatter baseret på deres HS-kodes tarifklassificering. Generelt er det sådan, at det er den registrerede importør, der skal betale importafgifter og -skatter.

Visse typer gods vurderes også i forhold til andre skatter. Dette inkluderer punktafgifter og antidumpingtold, som pålægges forsendelser, der er prissat betydeligt lavere end dets værdi på importmarkedet.

Arrangering af betaling: din tjekliste

 • Har din transaktion et momsregistreringsnummer i både oprindelses- og destinationslandet?
 • Direkte betaling eller udskudt betaling? Fastslå, om du er i stand til at betale toldafgifter, punktafgifter og moms direkte eller via en toldkreditkonto. Din toldklarerer kan også lægge ud for og afvikle betalingen på dine vegne mod et mindre udbetalingsgebyr.
 • Har du de rette fuldmagter på plads? Hvis du bruger en toldklarerer, skal du og dine handelspartnere foretage de rette dispositioner for at give toldklarereren tilladelse til at handle på jeres vegne.
 • Har du et EORI-nummer? Du skal være kvalificeret som registreret økonomisk operatør, hvis du eksporterer fra eller importerer til Europa, eller bruge en toldklarerer, som er en autoriseret økonomisk operatør.

Dokumentation fra klareringsprocessen skal opbevares i en fastsat tidsperiode, der varierer fra land til land, men den kan være på op til ti år eller længere. Med henblik på revision. DHL Global Forwarding tilbyder arkiveringstjenester, så forespørgsler fra toldmyndigheder kan besvares effektivt og uden forsinkelse eller risiko for retsforfølgelse.

Eksportklareret, importklareret og alle afgifter betalt? Det er tid til, at din forsendelse når frem til destinationen. Få en problemfri import- eller eksportrejse med DHL Global Forwarding.

Download infografik


Lad os få dine varer på markedet

Har du spørgsmål til en ekspert inden for søfragt?


Fortæl os lidt om dine behov for at komme i gang.