Navigointi ja sisältö

Huolintasanasto


Perustietoja huolinnasta


Konossementti (BOL, Bill of Lading)

Konossementti on liikennöitsijän lähettäjälle antama juridinen asiakirja, jolla kuitataan rahdin vastaanotto. Se toimii myös todisteena osapuolten välisestä kuljetussopimuksesta. Konossementti toimii myös tietolähteenä ja kuvaa tavaroiden omistajuuden siirtymistä ostajalle niiden vastaanoton yhteydessä.

Lisäksi konossementti antaa liikennöitsijälle ja kuljettajille kaikki tarvittavat tiedot lähetyksen käsittelyyn, ja sitä voidaan käyttää vakuutuksiin ja tulliselvityksiin liittyviin tarkoituksiin. NVOCC:nä DHL Global Forwarding voi luoda omia konossementteja, joita kutsutaan alakonossementeiksi.

 

Ostajien yhteislastaus

Ostajien yhteislastaus tarkoittaa useiden toimittajien tilausten yhdistämistä yhdessä tai useassa maassa yhteen FCL-konttiin (Full-Container-Load, täysi kontti), joka toimitetaan suoraan määränpäähän, yksittäisten LCL-lähetysten (Less-Than-Container-Load, kappaletavara) hallinnoimisen sijaan. Yhteislastauksen tarkoituksena on vähentää lähetyskustannuksia lisäämällä konttien kuormitusastetta. Tutustu palveluumme

CMR

CMR on lyhenne ranskankielisestä nimestä yleissopimukselle tavaran kansainvälisessä maantiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta. Muiden maantiekuljetuksia koskevien juridisten määräysten ohella se toi käyttöön standardisoidun maantiekuljetusten rahtikirjan eli CMR-rahtikirjan, jota käytetään useimmissa Euroopan maissa.

Vastaanottaja

Vastaanottaja on lähetyksesi ostaja. Kyseessä on usein henkilö, joka ottaa tavarat vastaan, mutta ei välttämättä.

Cross Trade

Rahdin kuljetukseen liitetään nimitys Cross Trade, kun tavarat siirretään lähtöpisteestään määränpäähän niiden kulkematta lähettäjän rekisteröintimaan kautta.

FCL (täydet kontit)

Tavaroiden kuljetus meriteitse FCL (Full Container Load) -rahtina merkitsee sitä, että kontissa kuljetetaan sen tyypistä tai koosta riippumatta vain sinun rahtiasi. Tämä on luotettava, joustava ja kustannustehokas tapa kuljettaa tavarat ovelta ovelle. Useiden saatavilla olevien laitteistotyyppien ja lisäpalvelujen avulla FCL-lähetykset voidaan räätälöidä tarkalleen rahdin mukaan. Lue lisää FCL-palveluistamme

HAWB (House Airway Bill, alarahtikirja)

HAWB (House Airway Bill) on lentokuljetusten asiakirja, jonka huolitsija laatii ja allekirjoittaa lähetyksen vastaanoton yhteydessä. Siinä kuvataan tavaroiden kuljetuksen ehdot.

Incoterms®

Incoterms®-lausekkeet määrittävät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tavaroiden toimitukseen myyjältä ostajalle. Ne tarjoavat yhteisen kehyksen sen ymmärtämiseen, miten kuljetus järjestetään ja kenen toimesta, kuka kantaa siihen liittyvät riskit sekä kuka on vastuussa lähetyksen turvallisuudesta ja tullivaatimusten täyttämisestä. Näiden asioiden nimeämisessä noudatetaan aina samaa rakennetta – siinä on kolmen kirjaimen lyhenne ja sijainnin nimi. Lue lisää Incoterms®-lausekkeista

LCL

Tavaroiden kuljetus LCL (Less than Container Load, kappaletavara) -merirahtina tarkoittaa sitä, että rahti yhdistetään muiden lähettäjien ja/tai vastaanottajien tilausten kanssa samaan konttiin. Jos lähetyksesi ei vaadi kokonaista konttia tai lentorahdin kuljetusaikoja, tämän rahtityypin käyttö vähentää sekä logistiikkakustannuksia että hiilipäästöjä.

DHL on sitoutunut toimimaan edelläkävijänä siirryttäessä puhtaisiin ja kestäviin merikuljetuksiin: tammikuun 1. päivästä 2021 alkaen neutraloimme kaikkien LCL-merirahtikuljetusten hiilidioksidipäästöt kestävillä meriliikenteen biopolttoaineilla. Lue lisää LCL-palveluistamme

Kolmannen osapuolen laskutus

Kolmannen osapuolen laskutus tarkoittaa sitä, että lähetyskustannukset maksaa henkilö, joka ei ole kaupallisen lähetyksen lähettäjä eikä vastaanottaja.

Haluatko lukea lisää tarinoita rahtikuljetuksista?

Saat joka kuukausi sähköpostiisi viimeisimmät tiedot lento-, meri- ja rautatiekuljetuksista sekä säännöllisesti kutsut webinaareihimme.

Tulli – huolintasanasto


Tulliselvitys

Tulliselvitys tarkoittaa virallisen luvan saamista tavaroiden tuomiselle maahan tai viemiselle maasta. Yleensä kuljetusasiakirja, kuten konossementti, lasku ja pakkauslista. Tulliviranomaiset voivat vaatia lisäasiakirjoja, esimerkiksi alkuperätodistuksen tai etuuskohteluun oikeuttavan todistuksen. Lue lisää huolintapalveluistamme

Tullimaksut

Tulli- tai tuontimaksut ovat veroja, jotka maksetaan maahan tuoduista tavaroista. Ellei kyseessä ole verovapaus, kaikkiin tuotaviin kaupallisiin tavaroihin sovelletaan tullimaksuja ja veroja niiden HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) -tariffiluokituksen mukaisesti. Joitakin tavaroita myös arvioidaan suhteessa muihin veroihin, kuten valmisteveroihin tai polkumyyntitulleihin.

HS (Harmonized Commodity Description and Coding System)

HS-järjestelmä on kansainvälisesti tunnustettu tuotteiden luokitusjärjestelmä. Osallistuvat maat luokittelevat kauppatavarat yhteisten määritelmien perusteella tullaustarkoituksiin.

 

Keskiössä kestävä kehitys


Raporttimme ja sanastomme erittelevät keskeiset näkökohdat, joihin keskittymällä voit vähentää lähetystesi ympäristövaikutuksia