Περιήγηση και Περιεχόμενο

Επεξήγηση των όρων Incoterms®

Αξιοποιήστε τους όρους Incoterms® 2020 στο έπακρο


Οι όροι Incoterms® αναπτύχθηκαν ως ένα σύνολο κανόνων για διεθνείς παραδόσεις, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου. Συχνά χρησιμοποιούνται ως συντομεύσεις, όπως FOB ή CIF και ορισμένες φορές δημιουργούνται παρανοήσεις μεταξύ των επιχειρηματικών συνεργατών. Ακολουθήστε το παράδειγμα των ειδικών και βεβαιωθείτε πως οι τρέχοντες όροι Incoterms® είναι πάντα υπέρ σας.

Τι καλύπτουν στην πραγματικότητα οι όροι Incoterms® 2020;


Υπό τη σύμβαση των πωλήσεων, οι όροι Incoterms® καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκάστοτε μερών όσον αφορά την παράδοση αγαθών από τον πωλητή στον αγοραστή. Παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο για να κατανοούμε πώς και από ποιους οργανώνεται η μεταφορά, ποιοι διατρέχουν τους εγγενείς κινδύνους και ποιοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια της αποστολής και τη συμμόρφωση με τους τελωνειακούς κανονισμούς.

Οι όροι Incoterms® ακολουθούν πάντα την ίδια δομή – ένα ακρωνύμιο τριών γραμμάτων και ένα όνομα τοποθεσίας. Το όνομα τοποθεσίας είναι σημαντικό επειδή υποδεικνύει πού παραδίδονται τα κόστη μεταφοράς από τον πωλητή στον αγοραστή. Ωστόσο, ανάλογα με τον όρο Incoterm, ενδέχεται το ίδιο όνομα τοποθεσίας να μην υποδεικνύει πού μεταφέρονται οι κίνδυνοι ούτε να δίνει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και το υποκείμενο που σχετίζονται με την οργάνωση της ασφάλισης της μεταφοράς.

Οι τρέχοντες όροι Incoterms® 2020 περιλαμβάνουν 11 όρους. Οι τέσσερις από αυτούς είναι ειδικά σχεδιασμένοι για θαλάσσιες μεταφορές, καθώς εφαρμόζονται αποκλειστικά σε μεταφορές θαλάσσης και χωρικών υδάτων. Οι υπόλοιποι εφτά όροι εφαρμόζονται σε φορτία που παραδίδονται με οποιονδήποτε τρόπο μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών.

Η ειδοποιός διαφορά: Ο καταμερισμός του κόστους μεταφοράς


Οι όροι Incoterms® διαφέρουν κυρίως ανάλογα με την κατανομή του κόστους μεταφοράς και της οργάνωσης. Καλύπτουν τις μεταφορές με φορτηγό, τις θαλάσσιες, τις αεροπορικές ή τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά όχι μόνο: η φόρτωση, η εκφόρτωση και η συσκευασία των αγαθών είναι επίσης μέρη της εξίσωσης.

Στο διεθνές εμπόριο, τα κόστη μεταφοράς έχουν, φυσικά, σημαντικό αντίκτυπο στον τελικό λογαριασμό. Η αγορά αγαθών μέσω όρων Ex-Works (EXW) ή Εκφόρτωση στον συμφωνημένο τόπο προορισμού (DPU) θα δημιουργήσει πολύ διαφορετικά κόστη για εσάς, ως αγοραστή. Το ίδιο ισχύει αν είστε ο πωλητής.

Ταυτόχρονα, η απόφαση ποιο μέρος είναι καλύτερα εξοπλισμένο για τη γρήγορη, ασφαλή και οικονομική οργάνωση της μεταφοράς θα αποτελέσει μεγάλη βοήθεια. Αν δεν είστε σίγουροι, εμπιστευτείτε τη μεταφορική να συνδέσει τα αγαθά σας με τον τόπο στον οποίο πρέπει να βρίσκονται.

Λάβετε προσφορά

Σημαντικές πληροφορίες: Κίνδυνοι, ασφάλιση και κόστος ασφάλισης


Παρόλο που είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον υπεύθυνο για την οργάνωση και την πληρωμή της μεταφοράς, είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζετε ποιος αναλαμβάνει τους κινδύνους της αποστολής και πότε.

Σε ορισμένους τρέχοντες όρους Incoterms®, όπως στον όρο Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι (CIP), ο αγοραστής είναι βέβαιος πως ο πωλητής θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του φορτίου. Άλλοι όροι Incoterms® δεν παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές ασφάλισης και, επομένως, η απόφαση πρέπει να ληφθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επίσης, παρόλο που ο κίνδυνος και τα κόστη μεταφοράς μπορούν να μεταφερθούν στην ίδια τοποθεσία (η περίπτωση των αποστολών EXW ή DPU, για παράδειγμα), δεν ακολουθούν όλοι οι τρέχοντες όροι Incoterms® αυτόν τον κανόνα. Ο όρος Incoterm Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι (CPT) μεταφέρει ήδη τους κινδύνους από τον πωλητή στον αγοραστή, όταν το φορτίο παραδίδεται στη μεταφορική, στη χώρα προέλευσής του, ενώ τα κόστη μεταφοράς βαρύνουν τον πωλητή, μέχρι τον καθορισμένο προορισμό.

Τελωνειακοί δασμοί και ευθύνες συμμόρφωσης


Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι τρέχοντες όροι Incoterms® καθορίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση των τελωνειακών διασαφηνίσεων και την πληρωμή όλων των δασμών τόσο κατά την εξαγωγή όσο και κατά την εισαγωγή. Σύμφωνα με αυτούς τους όρους, το φορτίο πρέπει να συμμορφώνεται επίσης με τα τυχόν μέτρα ασφαλείας και να περάσει όλες τις επιθεωρήσεις.

Στους περισσότερους όρους Incoterms®, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τους δασμούς εξαγωγής, ενώ ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή. Μόνο με τους όρους EXW ο αγοραστής αναλαμβάνει τους δασμούς τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή, ενώ ο πωλητής φέρει τις ίδιες ευθύνες με τους όρους Καταβεβλημένοι δασμοί παράδοσης (DDP).

Λάβετε πληροφορίες Logistics Insights με email

Εγγραφείτε στις μηνιαίες ενημερώσεις μας για την αγορά και γίνετε προσκεκλημένοι σε αποκλειστικά διαδικτυακά σεμινάρια, όπου οι ειδικοί μας σε θέματα διαμεταφορών απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο.

Κατηγοριοποίηση των όρων Incoterms® 2020


Κάθε όρος διαφέρει από τον άλλο, επομένως οι όροι Incoterms® μπορούν εύκολα να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες με βάση το πρώτο γράμμα του ακρωνύμιού τους.

Για να γίνετε ειδικός των όρων Incoterms, μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη περιγραφή κάθε κανόνα στην Επεξήγηση των όρων Incoterms® του Κέντρου βοήθειας

Ομάδα E – EXW

Σημασία των όρων Incoterms®: Οι αποστολές EXW θέτουν σχεδόν όλες οι υποχρεώσεις στην ευθύνη του αγοραστή. Μεταφέροντα στον παραλήπτη στον αρχικό χρόνο και τόπο της αποστολής.

Ο πωλητής διασφαλίζει τη μεταφορά των αγαθών στον αγοραστή σε μία επιλεγμένη τοποθεσία.

Ο αγοραστής οργανώνει ολόκληρη την παράδοση από τον τόπο φόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης της κύριας μεταφοράς, και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τη στιγμή που τα αγαθά γίνουν δεκτά από τον πωλητή. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τον εκτελωνισμό κατά την εξαγωγή.

Ομάδα F – FCA, FAS & FOB

Σημασία των όρων Incoterms®: Με τους όρους Ελεύθερο στον μεταφορέα (FCA), Ελεύθερο Παράπλευρα στο Πλοίο (FAS) και Ελεύθερο Επί του Πλοίου (FOB), η κύρια μεταφορά δεν πληρώνεται από τον πωλητή και τα αγαθά μεταφέρονται σε έναν τόπο που έχει συμφωνηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη στη χώρα του πωλητή.

Ο πωλητής πραγματοποιεί τον εκτελωνισμό τις αποστολής κατά την εξαγωγή. Παραδίδει το φορτίο στον καθορισμένο τόπο της αποστολής.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη σύμβαση της κύριας σύμβασης της μεταφοράς, την επιλογή μεταφορικής εταιρείας και την παρακολούθηση του κόστους μεταφοράς. Είναι υπεύθυνος για τους δασμούς κατά την εισαγωγή.

Ομάδα C – CPT, CIP, CFR & CIF

Σημασία των όρων Incoterms®: Με τους όρους CPT, CIP, Αξία & Ναύλος (CFR), Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος (CIF), η κύρια μεταφορά πληρώνεται από τον πωλητή, αλλά οι κίνδυνοι μεταφέρονται όταν τα αγαθά παραδοθούν στην πρώτη μεταφορική εταιρεία. Δύο από αυτούς τους όρους υποχρεώνουν τον πωλητή να ασφαλίσει τα αγαθά προς όφελος του αγοραστή.

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τη σύμβαση της κύριας σύμβασης της μεταφοράς, την επιλογή μεταφορικής εταιρείας και την παρακολούθηση του κόστους μεταφοράς. Οργανώνει την παράδοση των αγαθών στον τόπο φόρτωσης για την κύρια μεταφορά, όπου οι κίνδυνοι μεταφέρονται επίσης στον αγοραστή. Είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό κατά την εξαγωγή.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο ζημιάς ή απώλειας φορτίου κατά την κύρια μεταφορά. Βασίζεται επίσης στον πωλητή για να του παρέχει τις σωστές πληροφορίες στη μεταφορική εταιρεία. Είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή.

Ομάδα D – DPU, DAP, DDP

Σημασία των όρων Incoterms®: Η επονομαζόμενη ομάδα "πλήρους παράδοσης" περιλαμβάνει τους όρους Εκφόρτωση στον συμφωνημένο τόπο προορισμού (DPU), Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού (DAP) και DDP. Τα περισσότερα κόστη και οι υποχρεώσεις βαρύνουν τον πωλητή και μεταφέρονται στον αγοραστή κατά την παραλαβή των αγαθών στη χώρα του προορισμού.

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τη σύμβαση της κύριας σύμβασης της μεταφοράς, την επιλογή μεταφορικής εταιρείας και την παρακολούθηση του κόστους μεταφοράς. Οργανώνει την παράδοση των αγαθών στον τόπο φόρτωσης για την κύρια μεταφορά, όπου οι κίνδυνοι μεταφέρονται επίσης στον αγοραστή. Είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό κατά την εξαγωγή και, στην περίπτωση του DDP, κατά την εισαγωγή.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την εκφόρτωση του φορτίου του στον τόπο μεταφοράς των αγαθών (εξαιρείται η περίπτωση DPU).

Οι πιο δημοφιλείς όροι Incoterms® το 2020


Οι κανόνες Incoterms® καθορίζουν την κατανομή του κόστους παράδοσης και αν οι κίνδυνοι ακούσιας ζημιάς ή απώλειας των αγαθών μεταφέρονται από τον αγοραστή στον πωλητή. Δηλώνουν πότε ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την παράδοση.

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, εμείς στην DHL Global Forwarding έχουμε βρει πως οι ακόλουθοι όροι Incoterms® έχουν χρησιμοποιηθεί πιο συχνά από άλλους το 2020:

  1. Ελεύθερο Επί του Πλοίου (FOB)
  2. Ex Works (EXW)
  3. Ελεύθερο στον μεταφορέα (FCA)
  4. Αξία & Ναύλος (CFR)
  5. Αξία, Ασφάλεια & Ναύλος (CIF)

Εξερευνήστε τον ακριβή ορισμό κάθε όρου στην Επεξήγηση των όρων Incoterms του Κέντρου βοήθειας.

Αλλά πώς επιλέγει κανείς τον σωστό όρο Incoterm®; Ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι περίπλοκη και συχνά συνδέεται με τις παραδοσιακές πρακτικές ενός επιχειρηματικού τομέα ή ενός συγκεκριμένου συνεργάτη, προσπαθήσαμε να κατηγοριοποιήσουμε και να απλοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η προτιμώμενη κατανομή κόστους και ευθυνών μπορεί να μεταφραστεί σε ένα συγκεκριμένο Incoterm®.

Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε σε εσάς και στον επιχειρηματικό σας συνεργάτη


Εύκολο ξεκίνημα: Ο σωστός τρόπος μεταφοράς

Το Ελεύθερο Παράπλευρα στο Πλοίο (FAS), το FOB, το CFR και το CIF είναι σχεδιασμένα για θαλάσσιες ή πλωτές μεταφορές. Εάν συμφωνηθούν αυτοί οι όροι, ο πωλητής υποχρεούται να προσκομίσει φορτωτική ή άλλο έγγραφο θαλάσσιας μεταφοράς κατά την παράδοση.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν η αποστολή σας δεν πρόκειται να μεταφερθεί σε φορτηγίδα ή πλοίο κατά τη διάρκεια του διεθνούς σκέλους της. Οι άλλοι όροι μεταφορών Incoterms® μπορούν να χρησιμοποιηθεί για θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Οι κανόνες Incoterms που αφορούν τις θαλάσσιες και τις πλωτές οδούς γενικά υποδηλώνουν ότι ο θαλάσσιος μεταφορέας είναι τρίτο μέρος. Ωστόσο, σε περίπτωση ναύλωσης πλοίου, το μέρος (αγοραστής ή πωλητής) που ναυλώνει το πλοίο θα θεωρείται o μεταφορέας. Το κύριο σημείο συζήτησης που πρέπει να διευκρινιστεί μεταξύ των μερών είναι η ευθύνη για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου στο πλοίο.

Στρατηγική σκέψη: Ο καταλληλότερος για τη δουλειά

Το κύριο σκέλος και η εσωτερική μεταφορά δεν περιλαμβάνουν μόνο τον χρόνο που περνά το εμπορευματοκιβώτιο ή οι παλέτες σας σε ένα πλοίο ή ένα φορτηγό: περιλαμβάνουν επίσης την παρακολούθηση της διαδικασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης και τη γενική ακεραιότητα του φορτίου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ας εξετάσουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα της παράδοσης ευπαθών εμπορευμάτων. Εάν ο πωλητής κατέχει μέρος του απαραίτητου εξοπλισμού ή/και έχει πρόσβαση στην τεχνογνωσία για τη μεταφορά τέτοιων εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις (σκεφτείτε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, φορτηγά-ψυγεία...) και ο αγοραστής όχι, είναι λογικό να δώσει στον πωλητή την ευθύνη για τη διαχείριση της μεταφοράς μέσω των όρων Παραδοτέου στον Τόπο Προορισμού (DAP).

Γενικότερα, η επιλογή μεταξύ όρων της ομάδας F, C ή D μπορεί επίσης να γίνει με βάση την ικανότητα του πωλητή ή του αγοραστή να συνάψει την πιο ευνοϊκή σύμβαση μεταφοράς. Σε ορισμένες χώρες, ο πωλητής ή ο αγοραστής μπορεί να δεσμευτεί νομικά να χρησιμοποιήσει μια εθνική ναυτιλιακή γραμμή.

Τέλος, ποιος είναι ο πιο ικανός να παρακολουθεί και να ελέγχει τα έξοδα επισταλίας, κράτησης και αποθήκευσης; Αφήστε τον μεταφορέα σας να σας δώσει τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού σας. 

Εξερευνήστε την Επεξήγηση Επισταλίας

Δεν είναι απλώς μια διατύπωση: Ασφάλεια και Δασμοί

Ασφαλίστε τα αγαθά σας. Ως αγοραστής, εάν θέλετε να δείξετε ξεκάθαρα στο συμβόλαιό σας ότι ο προμηθευτής σας είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση των αγαθών σας, υποστηρίξτε τη συναλλαγή σας με το σχετικό φορτίο Incoterms®: επιλέξτε CIF ή CIP (Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι). Καθορίστε απευθείας στο συμβόλαιό σας ποιους κινδύνους πρέπει να καλύπτει η ασφάλιση.

Στο διεθνές εμπόριο, οι εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί βαρύνουν συνήθως τον πωλητή και οι εισαγωγικοί δασμοί βαρύνουν τον αγοραστή. Η εκκαθάριση των εμπορευμάτων για εισαγωγή ή εξαγωγή περιλαμβάνει επίσης άδειες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση της αποστολής σας.

Κατά συνέπεια, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να θέλετε να αφήσετε τον αγοραστή να αναλάβει την ευθύνη αυτής της διαδικασίας τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή, κάτι το οποίο επιτρέπεται από τους όρους EXW.

Εάν ο πωλητής θα πρέπει να αναλάβει αυτές τις διατυπώσεις και στα δύο άκρα του ταξιδιού, επιλέξτε το Incoterm® Καταβεβλημένοι δασμοί παράδοσης (DDP).

Έχετε επιλέξει το ιδανικό Incoterm για την αποστολή σας; Βεβαιωθείτε ότι έχετε διευκρινίσει ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση 2020.

Τρεις συμβουλές για να χρησιμοποιήσετε το Incoterms® 2020 προς όφελός σας


1. Λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις για την επιλογή των Incoterms® σας

Η γνώση είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας – φροντίστε να γνωρίζετε τους Incoterms® σας για να επιλέξετε εκείνους που είναι πιο καλά προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας. 

Προβολή Incoterms® Κέντρου βοήθειας

Πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, κάντε στον εαυτό σας μερικές ερωτήσεις πριν αποφασίσετε. Ποιο από τα μέρη είναι πιο πιθανό να πάρει τις σωστές αποφάσεις; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μεταφέρετε το συγκεκριμένο φορτίο σας; Είναι απαραίτητη η ασφάλεια (έχουμε διαπιστώσει ότι συνήθως είναι);

2. Να είστε συγκεκριμένοι σχετικά με τους Incoterms® της επιλογής σας

Η σωστή τοποθεσία
Για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζεται το σωστό Incoterm, πρέπει να αναφέρεται σαφώς στη σύμβαση πωλήσεών σας, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη δομή:

[Selected Incoterms®], [Named location], [in accordance with Incoterms® 2020]π.χ. CIF, Long Beach, Incoterms® 2020

Ένα Incoterm είναι έγκυρο μόνο όταν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν καθορίσει μια τοποθεσία πόλης ή ένα λιμάνι. Υποδείξτε αυτά τα μέρη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η σωστή έκδοση
Είναι ακόμα δυνατή η χρήση
των Incoterms® 2010, των Incoterms® 2000 και ακόμη προηγούμενων εκδόσεων των Incoterms®. Επομένως, κατά τον καθορισμό των όρων παράδοσης, είναι απαραίτητο να υποδεικνύεται ποια έκδοση των Incoterms® πρέπει να χρησιμοποιείται.

3. Να θυμάστε τι ΔΕΝ καλύπτουν οι Incoterms®

Οι όροι Incoterms® υποδεικνύουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο το κόστος μεταφοράς και οι κίνδυνοι κατανέμονται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Οι κανόνες Incoterms® δεν υποδεικνύουν την τιμή που πρέπει να καταβληθεί για τα αγαθά, ούτε τον  τρόπο πληρωμής τους.

Επίσης δεν ρυθμίζουν τη μεταβίβαση κυριότητας αγαθών ή τις διαθέσεις σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης. Αυτά τα θέματα ορίζονται συνήθως με ρητούς όρους στη σύμβαση πώλησης ή στους νόμους που ισχύουν για αυτήν. Επιπλέον, τα μέρη δεσμεύονται αυστηρά από την τοπική νομοθεσία – ενδέχεται να υπερισχύουν οποιασδήποτε πτυχής της σύμβασης πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων Incoterms®.

Τρία λάθη που πρέπει να αποφύγετε κατά την επιλογή ενός Incoterm®


1. Ασυνεπείς Όροι Παράδοσης στην Τεκμηρίωσή σας

Το τιμολόγιο της αποστολής σας θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας του.

Κατά συνέπεια, εάν το συμβόλαιό σας υποδεικνύει ότι η μεταφορά έχει συμφωνηθεί με τους όρους EXW, ένα τιμολόγιο που αναφέρει παράδοση CIP θα εγείρει ερωτήματα και ενδεχομένως θα καθυστερήσει τον εκτελωνισμό του φορτίου σας. Αυτό είναι σημαντικό εάν η σύμβασή σας δεν αναφέρει ότι στο τιμολόγιο ενδέχεται να καθορίζονται άλλοι όροι για την παράδοση ή την τιμολόγηση των αγαθών.

2. Παρανοήσεις μεταξύ των μερών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επιλεγμένου Incoterm®

Οι κανόνες Incoterms δημιουργήθηκαν για να παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις διεθνείς παραδόσεις, ώστε να διευκολύνουν το παγκόσμιο εμπόριο. Με μια νέα έκδοση που βρίσκεται τώρα σε εφαρμογή, ο διπλασιασμός των προσπαθειών επικοινωνίας σας σχετικά με τις συγκεκριμένες επιπτώσεις των επιλεγμένων Incoterms® θα αποδίδει πάντα! Οι EXW και FCA αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα.

Σύμφωνα με τους όρους του FCA, ο πωλητής μεταφέρει τα αγαθά στον μεταφορέα, ή σε άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον αγοραστή, απευθείας στις εγκαταστάσεις του πωλητή σε άλλο καθορισμένο μέρος. Στην έκδοση του 2020 των κανόνων Incoterms®, ορίζεται ότι ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει τον πωλητή για μια χρονική περίοδο ή ακριβή ημερομηνία για την παραλαβή των αγαθών από τον μεταφορέα (ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέρος).

Σε αντίθεση με τους φαινομενικά παρόμοιους όρους EXW, το FCA δεν θεμελιώνει ωστόσο την υποχρέωση του πωλητή να ειδοποιεί τον αγοραστή για την ετοιμότητα των αγαθών για παράδοση – τα παράπονα από τον αγοραστή για αυτό το θέμα θα ήταν αβάσιμα. Πηγαίνετε εκ του ασφαλούς, ενημερώστε τον πελάτη σας!

3. Επιλογή της λανθασμένης λειτουργίας μεταφοράς στους Όρους CIF ή CIP

Σύμφωνα με τους όρους CIP, ο πωλητής πρέπει να συνάψει σύμβαση μεταφοράς και να επιβαρυνθεί με τα έξοδα που συνδέονται με την παράδοση της αποστολής στον προορισμό – ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τρόπο μεταφοράς.

Η βάση της CIF συνεπάγεται την υποχρέωση του πωλητή να συνάψει συμφωνία και να πληρώσει όλα τα έξοδα και τον ναύλο που απαιτούνται για την παράδοση των αγαθών στον καθορισμένο θαλάσσιο ή ποτάμιο λιμένα προορισμού. Εάν μια πώληση έχει ολοκληρωθεί με όρους CIF, η οδική παράδοση αγαθών μπορεί να αναγνωριστεί ως μη ορθή εκπλήρωση της υποχρέωσης παράδοσης.

Λήψη πληροφοριακών γραφημάτων


Ίσως σας ενδιαφέρουν επίσης τα εξής


Θέλετε να διαβάσετε περισσότερες ιστορίες μεταφοράς εμπορευμάτων;


Λάβετε κάθε μήνα τα τελευταία νέα για την αεροπορική, ωκεάνια και σιδηροδρομική διαμετακόμιση στα εισερχόμενά σας, καθώς και τακτικές προσκλήσεις για τα διαδικτυακά μας σεμινάρια.