Περιήγηση και Περιεχόμενο

Χρεώσεις Επισταλίας, Κράτησης και Αποθήκευσης

Οι ειδικοί μας σας συμβουλεύουν για να αποφύγετε τα πρόσθετα κόστη


Οι χρεώσεις επισταλίας, καθώς και οι χρεώσεις κράτησης και αποθήκευσης, καθιερώθηκαν ως αποζημίωση στους κατόχους του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για τη χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια, οι σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων, οι σταθμοί φορτίων και οι αποθήκες.

Αυτές οι χρεώσεις χρησιμοποιούνται ως κίνητρο για την επιστροφή του εξοπλισμού ή την απελευθέρωση του χώρου αποθήκευσης το συντομότερο δυνατό. Συχνά οι πελάτες τις θεωρούν μη αναμενόμενα πρόσθετα κόστη μεταφοράς και δημιουργούν αναστάτωση. Πώς μπορείτε να αποφύγετε τις χρεώσεις επισταλίας, κράτησης και αποθήκευσης; Πότε ξεκινάει ο «δωρεάν χρόνος»; Πόσο διαρκεί πραγματικά;

Οι ειδικοί μας στις θαλάσσιες μεταφορές στη DHL Global Forwarding απλοποιούν τις θαλάσσιες αποστολές, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκπλήξεις και να απολαμβάνετε μειωμένα κόστη αποστολών.

Η διαφορά μεταξύ της επισταλίας, της κράτησης και της καθυστέρησης: Όλα σχετίζονται με την τοποθεσία του εμπορευματοκιβωτίου


Αυτές οι χρεώσεις ισχύουν για τη χρήση του εξοπλισμού εμπορευματοκιβωτίων στον τερματικό σταθμό του λιμανιού. Οι χρεώσεις επισταλίας κοστολογούνται ανά εμπορευματοκιβώτιο και ανά ημέρα από τον μεταφορέα και το χρεωθέν ποσό διαφέρει ανά τοποθεσία και τύπο εξοπλισμού.

Στο στάδιο της εξαγωγής, η επισταλία ξεκινά όταν το εμπορευματοκιβώτιο εισέρχεται στον τερματικό σταθμό του λιμανιού και λήγει όταν φορτωθεί στο πλοίο ή όταν το πλοίο αναχωρήσει. Οι θαλάσσιοι μεταφορείς αποφασίζουν την ισχύουσα λήξη της περιόδου επισταλίας, ανάλογα με τον τύπο του εμπορευματοκιβωτίου και την τοποθεσία.

Στο στάδιο της εισαγωγής, η επισταλία ξεκινά όταν το πλοίο φτάνει στο λιμάνι ή όταν εκφορτωθεί το εμπορευματοκιβώτιο. Όπως και με το στάδιο της εξαγωγής, οι θαλάσσιοι μεταφορείς αποφασίζουν την έναρξη της περιόδου επισταλίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον τύπο εμπορευματοκιβωτίου όσο και την τοποθεσία. Η επισταλία λήγει κατά την παραλαβή του εμπορευματοκιβωτίου από τον τερματικό σταθμό για την παράδοσή του μέσω φορτηγού, τρένου ή φορτηγίδας στον παραλήπτη.

Για την επισταλία, οι πάροχοι οφείλουν σε κάθε περίπτωση να παρέχουν ένα εύλογο περιθώριο χωρίς χρέωση.

Κράτηση

Αυτές οι χρεώσεις είναι παρόμοιες με αυτές της επισταλίας, αλλά προκύπτουν εκτός του τερματικού σταθμού του λιμανιού. Η κράτηση κοστολογείται ανά εμπορευματοκιβώτιο και ανά ημέρα, και το χρεωθέν ποσό διαφέρει ανά τοποθεσία, μεταφορέα και τύπο εμπορευματοκιβωτίου.

Στο στάδιο της εξαγωγής. η κράτηση ξεκινά όταν το άδειο εμπορευματοκιβώτιο παραλαμβάνεται από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και λήγει κατά την άφιξη του πλήρους εμπορευματοκιβωτίου στον τερματικό σταθμό του λιμανιού.

Στο στάδιο της εισαγωγής, η κράτηση ξεκινά όταν το πλήρες εμπορευματοκιβώτιο παραλαμβάνεται από τον τερματικό σταθμό, συνεχίζει κατά την παράδοσή του στον παραλήπτη και λήγει με την επιστροφή του άδειου εμπορευματοκιβωτίου στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.

Για την κράτηση, οι πάροχοι οφείλουν σε κάθε περίπτωση να παρέχουν ένα εύλογο περιθώριο χωρίς χρέωση.

Αποθήκευση

Αυτές οι χρεώσεις καλύπτουν τη χρήση αποθηκευτικού χώρου που καταλαμβάνει το εμπορευματοκιβώτιο στις εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού, σε μια αποθήκη ή στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.

Τόσο για την εισαγωγή όσο και για την εξαγωγή, η περίοδος αποθήκευσης ξεκινά όταν το εμπορευματοκιβώτιο εισέρχεται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και λήγει κατά την έξοδό του από αυτές.

Το γνωρίζατε; Επισταλία και κράτηση στη Νότια Αμερική

Στις περισσότερες χώρες της Νότιας Αμερικής, οι όροι «επισταλία» και «κράτηση» σημαίνουν το αντίθετο. Σε αυτές τις χώρες, η «επισταλία» αναφέρεται στον χρόνο που ξοδεύουν τα εμπορευματοκιβώτια εκτός του λιμανιού, ενώ η «κράτηση» αναφέρεται στον χρόνο εντός των εγκαταστάσεων του λιμανιού. Βεβαιωθείτε πως εσείς και ο υπερπόντιος συνεργάτης σας κατανοείτε πλήρως τους όρους που συμφωνείτε.

Δωρεάν χρόνος επισταλίας, κράτησης και αποθήκευσης: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν πλησιάζει η προθεσμία


Οι πελάτες απολαμβάνουν έναν ορισμένο αριθμό δωρεάν ημερών, προτού εφαρμοστούν οι χρεώσεις επισταλίας, κράτησης και αποθήκευσης. Ο ακριβής αριθμός των δωρεάν ημερών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τοποθεσία και τον θαλάσσιο μεταφορέα που έχετε επιλέξει, αλλά επηρεάζεται επίσης από τον εξοπλισμό και τον τύπο των εγκαταστάσεων. Σε ορισμένες αποθήκες, δεν ισχύει ο δωρεάν χρόνος.

Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον δωρεάν χρόνο που μπορούν να έχουν οι πελάτες. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, πως επηρεάζουν το συμβάν και την ημερομηνία που θα ενεργοποιήσει την καταμέτρηση των ημερών.

Για παράδειγμα, η επισταλία εισαγωγής μπορεί να ξεκινήσει κατά την εκφόρτωση του πλοίου ή μετά την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, μπορεί να ξεκινήσει με την άφιξη του πλοίου. Λαμβάνοντας υπόψη πως η εκφόρτωση ενός πλοίου διαρκεί συνήθως 2 έως 3 μέρες, αλλά μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία εβδομάδα σε ακραίες περιπτώσεις, είναι αυτονόητο πως αυτή η φαινομενικά μικρή διαφορά θα επηρεάσει σημαντικά την τελική τιμή.

Παρόλο που δεν γίνεται πάντα να αποφευχθούν αυτές οι χρεώσεις, μπορούν να μειωθούν σημαντικά με καλό προγραμματισμό και προληπτική επικοινωνία.

Οι κορυφαίες 5 συμβουλές για να μειώσετε τις χρεώσεις επισταλίας, κράτησης και αποθήκευσης


1. Βεβαιωθείτε πως το φορτίο σας είναι έτοιμο εγκαίρως

Για να μειώσετε τις χρεώσεις κράτησης, εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τον δωρεάν χρόνο που σας προσφέρει ο πάροχος του εξοπλισμού. Η επιτυχία της αποστολής σας ξεκινά πριν από την αναχώρηση του άδειου εμπορευματοκιβωτίου στην τοποθεσία του αποστολέα. Αν έχετε ετοιμάσει το φορτίο για παραλαβή εγκαίρως, η ομάδα φόρτωσης μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα τη φόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου κατά την άφιξη του στην τοποθεσία του αποστολέα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το εμπορευματοκιβώτιό σας μπορεί να φτάσει στις εγκαταστάσεις του λιμανιού πριν από τη λήξη του δωρεάν χρόνου.

2. Εκτελωνίστε έξυπνα

Αν μπορείτε, εκτελωνίστε το φορτίο σας εκ των προτέρων. Αν συνεργάζεστε με την κατάλληλη μεταφορική εταιρεία για τη διαχείριση του εκτελωνισμού σας, τα απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εισαγωγής συγκεντρώνονται εκ των προτέρων και τα διαχειριστικά βήματα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την άφιξη του εμπορευματοκιβωτίου στο λιμάνι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να αποδεσμευτεί από τον τερματικό σταθμό πριν από τη λήξη του δωρεάν χρόνου επισταλίας και, κατά συνέπεια, να ελαχιστοποιηθεί η αποθήκευση.

Τα έγγραφα που χρειάζεστε για τον εκτελωνισμό και την επεξεργασία

  • Φορτωτική
  • Εμπορικό τιμολόγιο
  • Λίστα συσκευασίας
  • Ειδοποίηση άφιξης
  • Κατά περίπτωση: Έγγραφο επικίνδυνων εμπορευμάτων (DG)
  • Κατά περίπτωση: άδεια εισαγωγής

3. Χρησιμοποιήστε την τεχνογνωσία μιας μεταφορικής εταιρείας

Ο προγραμματισμός της διαδρομής της αποστολής σας, η εύρεση του κατάλληλου μεταφορέα, των κατάλληλων εταιρειών φορτηγών και μιας ανταγωνιστικής λύσης αποθήκευσης, η διαχείριση εγγράφων και η διεκπεραίωση βασικών διαχειριστικών βημάτων, όπως του εκτελωνισμού, μπορούν να αποδειχθούν σύνθετες και χρονοβόρες ενέργειες. Ακόμη και στην πιο προσεκτικά σχεδιασμένη αποστολή, μια μικρή απόκλιση από το αρχικό πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενες χρεώσεις επισταλίας ή κράτησης.

Η στενή σχέση της DHL Global Forwarding με τους θαλάσσιους μεταφορείς μάς επιτρέπει να παρέχουμε εκτεταμένο δωρεάν χρόνο στους πελάτες μας, μαζί με μειωμένα κόστη επισταλίας και κράτησης. Επίσης, επειδή η DHL Global Forwarding αναλαμβάνει τη μεταφορά του φορτίου σας από πόρτα σε πόρτα και διαχειρίζεται ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και τα σημεία παράδοσης. Επομένως, μπορείτε να εστιάσετε σε αυτό που έχει πραγματική σημασία: Την επιχείρηση και τους πελάτες σας.

Εξερευνήστε τη μεγάλη μας γκάμα προϊόντων θαλάσσιων μεταφορών 

4. Ζητήστε πληροφορίες για την επισταλία, την κράτηση και την αποθήκευση στην προσφορά σας

Η κοινή χρήση των σωστών πληροφοριών απαιτεί σωστή ενημέρωση από την αρχή. Οι χρεώσεις επισταλίας και κράτησης, μαζί με τον αντίστοιχο δωρεάν χρόνο, πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια στην προσφορά σας. Οι τιμές επισταλίας και κράτησης πρέπει να καθορίζονται ανά ημέρα και εμπορευματοκιβώτιο. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς θαλάσσιων μεταφορών τώρα ή χρησιμοποιήστε τοmyDHLi Quote & Book για να αποκτήσετε μια σαφή, αναλυτική προσφορά για την αποστολή σας.

5. Επικοινωνήστε προληπτικά

Η επικοινωνία μεταξύ του εκτελωνιστή, του μεταφορέα, του οδηγού, του αποστολέα και του παραλήπτη πρέπει να είναι ανοιχτή και σαφής. Συγκεκριμένα, η επικοινωνία αυτή ξεκινά με την κοινοποίηση των οδηγιών παράδοσης της αποστολής παρουσία όλων των μερών. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της αποστολής, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να λαμβάνουν τακτικά ενημερώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους. Μπορείτε να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε τις αποστολές σας 24/7 με το myDHLi.

Λήψη πληροφοριακών γραφημάτων


Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόκληση αποστολής για την οποία επιθυμείτε βοήθεια;


Οι ειδικοί μας στην Αποστολή φορτίων και δεμάτων είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν