Περιήγηση και Περιεχόμενο

Εκτελωνισμός Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι ειδικοί μας στην αποστολή φορτίων και δεμάτων παρέχουν συμβουλές, για να μην αντιμετωπίζετε καθυστερήσεις εκτελωνισμού


Όταν μεταφέρετε εμπορεύματα μεταξύ χωρών, υπάρχει μία διαδικασία που δεν μπορείτε να αποφύγετε, ο εκτελωνισμός. Οι δραστηριότητες του τελωνείου διεκπεραιώνονται από ειδικούς. Ωστόσο, με καλή προετοιμασία μπορείτε να αποφύγετε αχρείαστες καθυστερήσεις και αναστατώσεις: Οι ειδικοί στην αποστολή φορτίων και δεμάτων μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να υιοθετήσετε σήμερα για να εξομαλύνετε τη διαδικασία.

Ο εκτελωνισμός και η πληρωμή των δασμών ενδέχεται να αποτελέσουν πολύπλοκα ζητήματα. Ωστόσο, είτε είστε ο αποστολέας είτε ο παραλήπτης, είναι πιθανόν να φέρετε την ευθύνη για τις υπηρεσίες εκτελωνισμού της αποστολής σας κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή. Ανάλογα με τους όρους Incoterms® που έχετε επιλέξει, ίσως να χρειαστεί να διευκρινίσετε ποιος θα φέρει την ευθύνη του εκτελωνισμού στη χώρα προορισμού όσο το δυνατόν συντομότερα, με τον υπερπόντιο συνεργάτη σας.

Μάθετε περισσότερα για τους όρους Incoterms® 

Πρώτα από όλα: Αναγνώριση των αγαθών σας


Ο ομαλός χειρισμός των τελωνειακών δραστηριοτήτων σας αρχίζει από την ακριβή περιγραφή των αγαθών που αποστέλλετε. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός διεθνώς κανονικοποιημένου κώδικα εμπορευμάτων, του κώδικα του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ), ο οποίος διασφαλίζει πως εφαρμόζονται οι σωστοί δασμοί και φόροι από τις τελωνειακές αρχές. Λάβετε υπόψη πως οι κώδικες ΕΣ διαφέρουν από χώρα σε χώρα, επομένως είναι σημαντικό να έχετε ταξινομήσει σωστά τα προϊόντα τόσο για τη χώρα εξαγωγής όσο και για τη χώρα εισαγωγής.

Πόροι για τους Κώδικες ΕΣ για την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική

Τα αντικείμενα της αποστολής σας αναγνωρίστηκαν σωστά, ωστόσο μπορούν να φύγουν από τη χώρα ή να εισέλθουν στον προορισμό τους; Ειδικά για την εισαγωγή, ορισμένα αγαθά ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένους κυβερνητικούς κανονισμούς περί αφίξεως και να χρειάζονται πιστοποιήσεις ή άλλες άδειες, ανάλογα με τη φύση τους. Για παράδειγμα, τα προϊόντα του υγειονομικού τομέα είναι πιθανόν να χρειάζονται πιστοποίηση από υγειονομική αρχή. Είναι βασικό να βρείτε τα εκάστοτε απαιτούμενα στοιχεία για την αποστολή σας πριν από την εισαγωγή ή εξαγωγή.

Υπόκεινται τα αγαθά μου σε κυβερνητικούς κανονισμούς; Μερικά παραδείγματα

 • Αγαθά διπλής χρήσης. Υπάρχουν αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από πολίτες, όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κατασκευασμένα προϊόντα, εξαρτήματα μηχανημάτων, αλλά και προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας. Οι εθνικές αρχές ελέγχουν την εξαγωγή, τη μεταφορά και γενικότερα το διεθνές εμπόριο τέτοιου είδους αντικειμένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξαγωγή απαγορεύεται σε ορισμένες χώρες, δηλαδή υπάρχει εμπάργκο.
 • Αγροτικά προϊόντα – Για την προστασία της αγροτικής τους οικονομίας, οι χώρες έχουν υιοθετήσει ορισμένα μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την εισαγωγή – πρόκειται για ποσοστώσεις.
 • Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης – ορισμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυξημένους δασμούς κατά την εισαγωγή βάσει της εισαγόμενης ποσότητας, καθώς και της αξίας τους – σε αυτά περιλαμβάνονται τα αλκοολούχα ποτά, τα προϊόντα καπνού, τα καύσιμα και τα ορυκτέλαια

Το φορτίο σας πιθανόν να προβεί και σε ορισμένες διαδικασίες, ανεξάρτητα από τη φύση του. Αν τα αγαθά σας εξάγονται ή εισάγονται μόνο προσωρινά, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς μεταξύ χωρών μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, ενδέχεται να χρειαστεί μια Διαδικασία μεταφοράς ή ένα Δελτίο ATA, ώστε να μην εφαρμοστούν χρεώσεις τελωνείου.

Εξαγωγή


Με τα κατάλληλα έγγραφα, ο εκτελωνισμός κατά την εξαγωγή μπορεί να κυλήσει ομαλά. Ο αποστολέας μοιράζεται τα απαραίτητα έγγραφα (βλ. αναπτυσσόμενες λίστες παρακάτω) με τον εκτελωνιστή του, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλει μια συμμορφούμενη φόρμα εκτελωνισμού στο τελωνείο. Το τελωνείο μπορεί να αποφασίσει την απευθείας αποδέσμευση του φορτίου και μοιράζεται την εξουσιοδότηση για εξαγωγή της αποστολής (όπως τον Αριθμό MRN στην Ευρώπη): Είσαστε έτοιμοι!

Εύκολη διεξαγωγή εκτελωνισμού: το τέλειο εμπορικό τιμολόγιο

Ένα σωστά μορφοποιημένο τιμολόγιο θα διευκολύνει τη διαδικασία ελέγχου της αποστολής σας στο τελωνείο, τον υπερπόντιο συνεργάτη και τον εκτελωνιστή σας. Ένα τέτοιο τιμολόγιο θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

 • Τον κώδικα ΕΣ για κάθε άρθρο, τόσο για τις χώρες εισαγωγής όσο και για τις χώρες εξαγωγής
 • Το συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ
 • Το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή
 • Τον αριθμό τιμολογίου
 • Το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα (δηλαδή του πωλητή) και του παραλήπτη (του αγοραστή)
 • Τον Αριθμό ΦΠΑ – δεν είναι απαραίτητος τόσο για τον αποστολέα όσο και για τον παραλήπτη, αλλά η εμφάνισή του και για τους δύο μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία
 • Για εξαγωγές από και εισαγωγές προς την Ευρώπη, τον Αριθμό EORI (Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων), ώστε να μπορεί να διεκπεραιώσει ο εκτελωνιστής σας τις απαραίτητες δραστηριότητες.
 • Μια ένδειξη του συνολικού βάρους και του αριθμού τεμαχίων που αντιστοιχεί με τα υπόλοιπα έγγραφα αποστολής.

Λεπτομερώς: Τις υπόλοιπες πληροφορίες που χρειάζεται ο εκτελωνιστής

Αυτά τα έγγραφα είναι απαραίτητα και στη χώρα προέλευσης και στη χώρα προορισμού, ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά σας εκτελωνίζονται για εξαγωγή ή εισαγωγή:

 • Το όνομα επαφής και τον αριθμό για τον παραλήπτη και τον αποστολέα: Ο εκτελωνιστής θα χρειαστεί να επικοινωνήσει με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα για να κανονίσει τον εκτελωνισμό.
 • Τη λίστα συσκευασίας: Πρέπει να αντιστοιχεί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα αποστολής όσον αφορά το συνολικό βάρος και τον αριθμό των τεμαχίων.
 • Τη χώρα προέλευσης: Αποτελεί απόδειξη προέλευσης, η οποία μπορεί να ζητηθεί κατά τον εκτελωνισμό εξαγωγής και είναι υποχρεωτική για την εισαγωγή, αν θέλετε να επωφεληθείτε από ελαφρύτερους ή μηδενικούς δασμούς εισαγωγής.
 • Εξουσιοδοτήσεις βάσει του προϊόντος σας – χρειάζεται πιστοποίηση; Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο σας χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο πριν από την αποδέσμευσή του. Αυτό ονομάζεται συχνά έλεγχος εξαγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστεί να εξηγήσετε τη φύση και τον σκοπό των αγαθών σας στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

 

Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί στο φορτίο ή μόνο στα έγγραφα της αποστολής, όπου οι τελωνειακές αρχές θα εφαρμόσουν διαδικασίες ελέγχου σε διάφορα επίπεδα, ώστε να βεβαιωθούν πως η εξαγωγή συμμορφώνεται με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Ενδέχεται να ζητήσουν να ελέγξουν το εμπορευματοκιβώτιο, τα προϊόντα του ή να τους επιδείξετε τη χρήση των προϊόντων, προτού επιτρέψουν την εξαγωγή.

Η επαγγελματική συμβουλή μας είναι η εξής: Συμβουλευτείτε τον εκτελωνιστή σας πριν από την εξαγωγή παρέχοντας δείγματα εγγράφων και πληροφορίες για τη φύση και τις πιθανές χρήσεις των αγαθών σας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ειδικοί θα σας επιτρέψουν να αποφύγετε αχρείαστες καθυστερήσεις ή κυρώσεις.

Εισαγωγή


Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ενός εκτελωνιστή, η διαδικασία εισαγωγής και οι έλεγχοι θα παρομοιάζουν την εμπειρία του εκτελωνισμού εξαγωγής. Είναι σημαντικό να μοιράζεστε το πρόγραμμα παράδοσης με τον εκτελωνιστή, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία θα δημιουργήσουν μετέπειτα μια συμμορφούμενη δήλωση προς το τελωνείο. Τα βασικά έγγραφα παραμένουν τα ίδια, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, ωστόσο εφιστούμε την προσοχή σας στις άδειες εισαγωγής και στην απόδειξη προέλευσης.

Βάσει των εγγράφων που κοινοποιεί ο εκτελωνιστής, οι τελωνειακές αρχές θα αποφασίσουν είτε την αποδέσμευση των αγαθών σας είτε τον έλεγχο της συναλλαγής. Στη δεύτερη περίπτωση, ο εκτελωνιστής θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε.

Πληρωμή δασμών


Εκτός από τα εκπιπτόμενα αγαθά, όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς και φόρους βάσει της κατηγοριοποίησής τους στον Κώδικα ΕΣ. Γενικότερα, ο καταχωρισμένος εισαγωγέας θα πληρώσει τον δασμό και φόρο εισαγωγής.

Ορισμένα αγαθά εκτιμώνται, επίσης, στο πλαίσιο άλλων φόρων. Περιλαμβάνονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης και δασμοί αντι-ντάμπινγκ, οι οποίοι εφαρμόζονται στα αγαθά που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την αξία τους στην αγορά εισαγωγής.

Διευθέτηση της πληρωμής: Η λίστα ελέγχου σας

 • Έχει η συναλλαγής σας αριθμό ΦΠΑ τόσο στη χώρα προέλευση όσο και στις χώρες προορισμού;
 • Απευθείας πληρωμή ή αναβολή πληρωμής; Βεβαιωθείτε πως μπορείτε να πληρώσετε τους δασμούς, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τον ΦΠΑ είτε απευθείας είτε μέσω αναβολής πληρωμής. Ο εκτελωνιστής σας μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει την πληρωμή εκ μέρους σας έναντι ενός μικρού κόστους.
 • Έχετε τη σωστή πληρεξουσιότητα; Αν χρησιμοποιείτε εκτελωνιστή, εσείς και οι εμπορικοί συνεργάτες σας ενδέχεται να χρειαστεί να προβείτε στις σωστές ενέργειες, ώστε να τους επιτρέψετε να λειτουργούν εκ μέρους σας.
 • Έχετε αριθμό EORI; Θα πρέπει να θεωρείστε καταχωρισμένος οικονομικός φορέας, αν πραγματοποιείτε εξαγωγές από ή εισαγωγές προς την Ευρώπη, ή αν χρησιμοποιείτε εκτελωνιστή, ο οποίος είναι Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας.

Τα έγγραφα που προκύπτουν από τη διαδικασία εκτελωνισμού πρέπει να διατηρούνται για μια ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία διαφέρει από χώρα σε χώρα και μπορεί να διαρκέσει 10 χρόνια ή περισσότερο. Για σκοπούς ελέγχου συμμόρφωσης. Η DHL Global Forwarding παρέχει υπηρεσίες αρχειοθέτησης, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις των τελωνειακών αρχών εγκαίρως, δίχως καθυστερήσεις ή κινδύνους δίωξης.

Πραγματοποιήθηκαν ο εκτελωνισμός εξαγωγής και εισαγωγής και η πληρωμή των δασμών; Έφτασε η ώρα για να φτάσει η αποστολή σας στον προορισμό της. Ζήστε μια απρόσκοπτη εμπειρία εισαγωγής ή εξαγωγής με την DHL Global Forwarding.

Λήψη πληροφοριακών γραφημάτων


Αφήστε μας να μεταφέρουμε τα αγαθά σας στην αγορά

Ερωτήσεις για έναν ειδικό στις Θαλάσσιες μεταφορές;


Αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για τις ανάγκες σας.