Navigatie en inhoud

Een claim voorbereiden


Wat moet ik doen in het geval van schade of verlies?

 • Als goederen verloren zijn geraakt of zichtbaar zijn beschadigd tijdens het transport, kunt u dit duidelijk en in detail vermelden op de vrachtbrief of de vervoersdocumenten bij ontvangst van de zending
 • Als het verlies of de schade pas zichtbaar is na opening van het pakket, moet u binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen een schriftelijke klacht indienen bij de vervoerder

Welke informatie heb ik nodig om een claim in te dienen?

U kunt zelf kiezen in welke vorm u uw claim wilt indienen, maar de claim moet in elk geval de volgende informatie bevatten:

 • Als u Cargo Insurance van DHL Freight hebt gekocht, stuurt u een kopie van de factuur en een betalingsbewijs mee
 • Identificatie van de gebeurtenis tijdens het transport
 • Referentie van het transport
 • Route (van waar naar waar)
 • Kopie van de vrachtbrief
 • Wanneer de zending Is opgehaald voor transport
 • Wanneer de zending is afgeleverd (indien van toepassing)
 • Beschrijving van de beschadigde of verloren goederen
 • Gewicht van de beschadigde of verloren goederen (daadwerkelijke gewicht van de goederen)
 • Hoe de schade is ontdekt en wie deze heeft ontdekt
 • Uw contactgegevens
 • Foto’s van de verpakking en de schade aan de goederen, indien mogelijk nog voordat de zending is uitgeladen uit de transporteenheid (foto’s moeten de schade en indien mogelijk de oorzaak van de schade tonen)
 • Beargumenteerde waarde, met inbegrip van aanschafkosten, raming van de reparatiekosten, enzovoort.

Verstrek deze informatie, voeg de bijbehorende documenten toe en stuur alles binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen naar ons op.

Meer tips in het geval van schade

 • Inspecteer de beschadigde goederen en probeer verdere schade te voorkomen
 • Bedenk indien mogelijk hoe de schade het beste kan worden gerepareerd
 • Sta de verzekeraar toe en geef deze de gelegenheid om de beschadigde goederen te inspecteren
 • ​Sla de beschadigde goederen afzonderlijk op
 • Berg al het verpakkingsmateriaal op
 • Voorkom dat de goederen verder worden vervoerd