Navigatie en inhoud

Van Cargo Insurance uitgesloten producten


Verzekeringsdekking kan niet voor de volgende producten worden geboden:

 • Munitie, wapens, explosieven
 • Antiek, kunstwerk en zilverwaren
 • Betaalmiddelen anders dan contanten (bijvoorbeeld cheques, direct te gebruiken creditcards, fiscale zegels, waardepapieren, verhandelbare instrumenten, schatkistcertificaten en dergelijke)
 • Vracht die met eigen vermogen vervoerd wordt of via eigen as wordt gesleept (bijvoorbeeld motorvoertuigen, motoren, caravans, paardentrailers, boten)
 • Bezittingen in eigendom van, gehuurd door, geleased door of geleend aan DHL Freight
 • Bloed en/of bloedplasma
 • Droge of vloeibare bulkgoederen, waaronder goederen in een flexitank
 • Onbewerkt goud en alle waardevolle metalen
 • Cement, cementproducten
 • Sigaretten, sigaren en andere afgewerkte tabaksproducten
 • Gevaarlijke goederen van klasse 1, 6.2, 7, 9, UN3111-UN3120, UN3231-UN3240, UN3507
 • Ontwerpen, patronen, plannen, aktes, manuscripten en alle andere documenten
 • Bont, bontkleding
 • Huishoudelijke goederen en persoonlijke bezittingen
 • Sieraden
 • Vee, volbloeddieren, levende wezens en levende planten
 • Losse, waardevolle edelstenen
 • Elk soort geld (bijvoorbeeld contant, bankbiljetten, munten, vreemde valuta)
 • Bederfelijke en temperatuurgevoelige producten&
 • Prototypen en unieke bezittingen
 • Postzegels, tickets en dergelijke
 • Verhandelde metalen zoals koper, tin, enzovoort, in pure vorm
 • Onverpakt/onbeschermd staal (zoals pijpen, spiralen, balken, platen, enzovoort)